Document in folder 2013


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:PwC - Smart & Taxy
Entered by:Ing. Pavel Klein
Document date:09. 10. 2013 20:28
  
Comments:PwC je mezinárodní síť předních poradenských společností. PwC organizuje daňovou soutěž, kde můžete vyhrát až 7 000 Kč.

Více informací v příloze.
Key words:PwC, PR oddělení, soutěž
  
Attachments:PwC.pdf