Systémoví integrátori


Na tejto stránke nájdete zoznam systémových integrátorov jednotlivých pracovísk. Na tieto osoby sa môžu obracať pracovníci a študenti príslušných pracovísk, ak majú problémy s informačným systémom.

V prípade problému alebo chyby v informačnom systéme kontaktujte, prosím, svojho systémového integrátora, zoznam integrátorov vidíte v nasledujúcej tabuľke.

Pracovisko
Systémový integrátor
Telefón
E-mail
Kancelária
Odbor informačních technologií - Ředitel odboruIng. Stratos Zerdaloglu+420 545 132 707
+420 733 598 041
BA39N1001 (Q1.01)
Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdiíBc. Vít Karber+420 545 136 276vit.karber [at] mendelu.cz
BN01N2076 (Z2.76)
Fakulta riadenia a ekonómie+420 545 132 724jiri.gruber [at] mendelu.cz
BA39N1087 (Q1.87)
Fakulta riadenia a ekonómie
+420 545 132 729frantisek.ostrizek [at] mendelu.cz
BA39N2070 (Q2.70)
Inštitút celoživotného vzdelávaniaJosef Schmied, DiS.
+420 545 132 737
BA05N3014 (E24)
Lesnícka a drevárska fakulta
+420 545 134 047BA04N1042B (B1.42b)
Lesnícka a drevárska fakulta
+420 545 134 303BA04N1041 (B1.41)
Poľnohospodárska fakulta
+420 545 133 007
BA03N3035 (C3.35)
Poľnohospodárska fakulta
David Dozbaba
+420 545 133 098
BA03N1031A (C1.31a)
Záhradnícka fakulta
+420 519 367 229
+420 776 629 199
LB07N2015 (Led-C2.15)
Záhradnícka fakultaIng. Pavel Čech+420 519 367 228
+420 601 320 748
pavel.cech [at] mendelu.czLB07N2015 (Led-C2.15)

Univerzálna e-mailová adresa pre riešenie problémov s IS je uis [at] mendelu.cz.