Systémoví integrátori


Na tejto stránke nájdete zoznam systémových integrátorov jednotlivých pracovísk. Na tieto osoby sa môžu obracať pracovníci a študenti príslušných pracovísk, ak majú problémy s informačným systémom.

V prípade problému alebo chyby v informačnom systéme kontaktujte, prosím, svojho systémového integrátora, zoznam integrátorov vidíte v nasledujúcej tabuľke.

PracoviskoSystémový integrátorTelefón
E-mail
Kancelária
Odbor informačních technologií - Ředitel odboruIng. Stratos Zerdaloglu
+420 545 132 707
+420 733 598 041
BA39N1001 (Q1.01)
Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdiíBc. Vít Karber
+420 545 136 276
+420 776 387 837
vit.karber [at] mendelu.cz
BN01N2076 (Z2.76)
Fakulta riadenia a ekonómie
Ing. Jiří Gruber
+420 545 132 724
BA39N1087 (Q1.87)
Fakulta riadenia a ekonómie
Ing. František Ostřížek
+420 545 132 729
frantisek.ostrizek [at] mendelu.czBA39N2070 (Q2.70)
Inštitút celoživotného vzdelávania
+420 545 132 737josef.schmied [at] mendelu.czBA05N3014 (E24)
Lesnícka a drevárska fakulta
+420 545 134 047miroslav.cepl [at] mendelu.cz
BA04N1042B (B1.42b)
Lesnícka a drevárska fakultaIng. Alice Malá+420 545 134 303BA04N1041 (B1.41)
Poľnohospodárska fakulta
Ing. Michal Karhánek+420 545 133 007michal.karhanek [at] mendelu.czBA03N3035 (C3.35)
Poľnohospodárska fakulta
David Dozbaba+420 545 133 098BA03N1031A (C1.31a)
Záhradnícka fakultaJosef Knézlík+420 519 367 229
+420 776 629 199
josef.knezlik [at] mendelu.czLB07N2015 (Led-C2.15)
Záhradnícka fakulta
Ing. Pavel Čech+420 519 367 228
+420 601 320 748
pavel.cech [at] mendelu.czLB07N2015 (Led-C2.15)

Univerzálna e-mailová adresa pre riešenie problémov s IS je uis [at] mendelu.cz.