Často kladené otázky


Aplikácia zobrazuje najčastejšie kladené otázky. (FAQ = Frequently Asked Questions).

Přihlašování do informačního systému
     
     
 
Elektronické přihlášky
     
Svítí červený vykřičník u položky "Známky za střední školu" nebo u položky "Nemám potvrzené doručení přihlášky" či "Platba", co dělat?
     
 
Časté dotazy na Agronomické fakultě
     
     
     
Jak je to s náhradou povinného předmětu ze studijních plánů AF, který se již nevyučuje?
     
     

Tato situace nastane v případě, že dané(á) cvičení jsou vyhrazena jen pro určitý obor a ročník studia (příp. skupinu).

Řešení: Je potřeba se domluvit s garantem předmětu na otevření některého cvičení i pro studenty ostatních oborů a ročníků, kteří mají studium předmětu povoleno v zápisech.

Další možnou variantou je, že byla vypsaná malá kapacita cvičení nebo jejich menší počet. To rozhoduje dle SaZŘ garant.

Řešení: Požádejte garanta předmětu (nebo případně svoji studijní referentku) o objasnění situace a následně i dořešení kapacitních omezení předmětu.

Poslední variantou je, že byl překročen kapacitní limit předmětu daný garantem a zde vám svítí červený puntík u daného předmětu.

Řešení: V tomto případě zůstává jedině možnost požádat přes UIS garanta o výjimku pro studium předmětu. Ale i zde v případě schválení musí garant určit do kterého cvičení se můžete zapsat a dát to na vědomí studijnímu oddělení.

     Kde získám zapomenuté heslo do Univerzitního informačního systému - UIS?
     
     
Kreditní poukázky ve studiu, význam, přidělování a odebírání?
     Proč mi bude zrušen kolejní účet? Např.:"Uživatel má právo se hlásit z kolejní sítě JAK(TAK)"Na kolejích bydlím celé studium (příp. i o prázdninách) a budu zde bydlet i nadále...? Internet nutně potřebuji ke studiu.
     
     Jak se připojit k WiFi síti Eduroam na MENDELU ze svého notebooku nebo mobilu?
     Co má student dělat při ztrátě nebo zničení ISIC (karty studenta)? A co v případě nečitelnosti karty?
     
     
Co musím udělat pro úspěšné vložení závěrečné práce do UIS?
     
Kdy a jak se řeší žádost nebo výplata stipendií (prospěchová, sociální i ubytovací) na fakultě?
     Jak mám podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, tedy odvolání k děkanovi AF.
     Co je třeba vyřídit k šalinkartě - průkazce MHD Brno od studijního oddělení AF
 
Často kladené otázky na Provozně ekonomické fakultě
     
Kde získám heslo do Univerzitního informačního systému - UIS?
 
Správa účtů na univerzitě
     
     
     
Kdo pořád ruší mé účty na univerzitě?
     
Přijdu o přístup do UIS současně s odebráním účtu?
     Byl mi zrušen účet na kolejích, i když jsem tam nikdy nebydlel.
     Co znamená, že mi bude účet odebrán?
     K čemu potřebuji účet na serveru tom a tom?
     
 
Elektronický podpis
     
     
     
     
     Co je to CRL a k čemu slouží?
     
Jak příjemce zabezpečené zprávy získá můj veřejný klíč?
     
     
     Jak poznám, že je příchozí zpráva elektronicky podepsána?
     
Je možné odchozí zprávy také šifrovat?
 
Centrální univerzitní doména MENDELU
     
Co je to centrální univerzitní doména a co umožňuje?
     
Jak zjistím, zda mám na serveru vůbec účet a kolik si tam můžu uložit dat?
     
     
     
 
FRRMS - Studijní záležitosti