Frequently asked questions


The application displays the frequently asked questions. (FAQ = Frequently Asked Questions).

Přihlašování do informačního systému
     
     Kdo je to systémový integrátor (SIF)?
 
Elektronické přihlášky
     
     
 
Frequently Asked Questions about the Faculty of Agronomy
     
     Jak mohu opakovat neúspěšně splněný předmět už v následujícím semestru? Je řešením konzultační forma studia předmětu?
     
Jak je to s náhradou povinného předmětu ze studijních plánů AF, který se již nevyučuje?
     Nemohu se zapsat do cvičení zaregistrovaného předmětu v e-zápisech?
     

Tato situace nastane v případě, že dané(á) cvičení jsou vyhrazena jen pro určitý obor a ročník studia (příp. skupinu).

Řešení: Je potřeba se domluvit s garantem předmětu na otevření některého cvičení i pro studenty ostatních oborů a ročníků, kteří mají studium předmětu povoleno v zápisech.

Další možnou variantou je, že byla vypsaná malá kapacita cvičení nebo jejich menší počet. To rozhoduje dle SaZŘ garant.

Řešení: Požádejte garanta předmětu (nebo případně svoji studijní referentku) o objasnění situace a následně i dořešení kapacitních omezení předmětu.

Poslední variantou je, že byl překročen kapacitní limit předmětu daný garantem a zde vám svítí červený puntík u daného předmětu.

Řešení: V tomto případě zůstává jedině možnost požádat přes UIS garanta o výjimku pro studium předmětu. Ale i zde v případě schválení musí garant určit do kterého cvičení se můžete zapsat a dát to na vědomí studijnímu oddělení.

     
     
     Kreditní poukázky ve studiu, význam, přidělování a odebírání?
     
Proč mi bude zrušen kolejní účet? Např.:"Uživatel má právo se hlásit z kolejní sítě JAK(TAK)"Na kolejích bydlím celé studium (příp. i o prázdninách) a budu zde bydlet i nadále...? Internet nutně potřebuji ke studiu.
     
     
Jak se připojit k WiFi síti Eduroam na MENDELU ze svého notebooku nebo mobilu?
     
     
Where can I find information on state tests, graduation and deadlines
     
What must I do to successfully inserted into the UIS Thesis?
     
     Jak mám podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, tedy odvolání k děkanovi AF.
     
Co je třeba vyřídit k šalinkartě - průkazce MHD Brno od studijního oddělení AF
 
Často kladené otázky na Provozně ekonomické fakultě
     
 
Správa účtů na univerzitě
     
     Proč mám účet tam a tam?
     Kdo pořád ruší mé účty na univerzitě?
     Přijdu o přístup do UIS současně s odebráním účtu?
     
     
     K čemu potřebuji účet na serveru tom a tom?
     Co mám dělat když jsem si naistaloval nový certifikát k WiFi síti dříve než vypršela platnost předchozího platného certifikátu?
 
Elektronický podpis
     Jaký je rozdíl mezi digitálním a elektronickým podpisem?
     Jak vytvořím elektronický podpis?
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Centrální univerzitní doména MENDELU
     
Co je to centrální univerzitní doména a co umožňuje?
     Jak zjistím, zda mám na serveru vůbec účet a kolik si tam můžu uložit dat?
     Jenže v aplikaci správa účtů mám těch účtů několik, který z nich patří k centrální univerzitní doméně?
     Nahrál jsem si na svůj datový disk nějaká data a rád bych se k nim dostal... Musím kvůli tomu na učebnu?