Frequently asked questions


The application displays the frequently asked questions. (FAQ = Frequently Asked Questions).

Přihlašování do informačního systému
     
     
 
Elektronické přihlášky
     
     Nemohu zvolit obor či střední školu v elektronické přihlášce. Co mám dělat?
 
Frequently Asked Questions about the Faculty of Agronomy
     
     
     
     
     

Tato situace nastane v případě, že dané(á) cvičení jsou vyhrazena jen pro určitý obor a ročník studia (příp. skupinu).

Řešení: Je potřeba se domluvit s garantem předmětu na otevření některého cvičení i pro studenty ostatních oborů a ročníků, kteří mají studium předmětu povoleno v zápisech.

Další možnou variantou je, že byla vypsaná malá kapacita cvičení nebo jejich menší počet. To rozhoduje dle SaZŘ garant.

Řešení: Požádejte garanta předmětu (nebo případně svoji studijní referentku) o objasnění situace a následně i dořešení kapacitních omezení předmětu.

Poslední variantou je, že byl překročen kapacitní limit předmětu daný garantem a zde vám svítí červený puntík u daného předmětu.

Řešení: V tomto případě zůstává jedině možnost požádat přes UIS garanta o výjimku pro studium předmětu. Ale i zde v případě schválení musí garant určit do kterého cvičení se můžete zapsat a dát to na vědomí studijnímu oddělení.

     Kde získám zapomenuté heslo do Univerzitního informačního systému - UIS?
     
     Kreditní poukázky ve studiu, význam, přidělování a odebírání?
     Proč mi bude zrušen kolejní účet? Např.:"Uživatel má právo se hlásit z kolejní sítě JAK(TAK)"Na kolejích bydlím celé studium (příp. i o prázdninách) a budu zde bydlet i nadále...? Internet nutně potřebuji ke studiu.
     
     
     Co má student dělat při ztrátě nebo zničení ISIC (karty studenta)? A co v případě nečitelnosti karty?
     
Where can I find information on state tests, graduation and deadlines
     What must I do to successfully inserted into the UIS Thesis?
     
     
     
 
Často kladené otázky na Provozně ekonomické fakultě
     
Kde získám heslo do Univerzitního informačního systému - UIS?
 
Správa účtů na univerzitě
     
Byl mi zrušen účet ten a ten, proč?
     
     Kdo pořád ruší mé účty na univerzitě?
     
Přijdu o přístup do UIS současně s odebráním účtu?
     
     
     
     
 
Elektronický podpis
     
     
Jak vytvořím elektronický podpis?
     Můžu použít certifikát vystavený UIS CA pro komunikaci se státní správou?
     
     
     
     
     
     Jak poznám, že je příchozí zpráva elektronicky podepsána?
     Je možné odchozí zprávy také šifrovat?
 
Centrální univerzitní doména MENDELU
     
Co je to centrální univerzitní doména a co umožňuje?
     
Jak zjistím, zda mám na serveru vůbec účet a kolik si tam můžu uložit dat?
     Jenže v aplikaci správa účtů mám těch účtů několik, který z nich patří k centrální univerzitní doméně?
     
     
Mám problémy se svým profilem, co s tím můžu dělat?
 
FRRMS - Studijní záležitosti
     Jak si zapíšu předmět v konzultační formě?