Často kladené otázky


Aplikácia zobrazuje najčastejšie kladené otázky. (FAQ = Frequently Asked Questions).

Přihlašování do informačního systému
     
     
 
Elektronické přihlášky
     
     
 
Časté dotazy na Agronomické fakultě
     
     
     
     
     
     Pokud vyčerpám kreditní poukázky v registracích a nezapíšu si všechny vybrané předměty v zápisech, vrátí se mi část poukázek zpět?
     
Kreditní poukázky ve studiu, význam, přidělování a odebírání?
     
Proč mi bude zrušen kolejní účet? Např.:"Uživatel má právo se hlásit z kolejní sítě JAK(TAK)"Na kolejích bydlím celé studium (příp. i o prázdninách) a budu zde bydlet i nadále...? Internet nutně potřebuji ke studiu.
     
Právě jsem si prohlížela registrace do nového semestru a zjistila jsem, ze pokud bych si chtěla zapsat pouze povinné předměty, je potřeba 30 registračních poukázek. Já mam ale pouze 29! Co dělat?
     
     
     
     Co musím udělat pro úspěšné vložení závěrečné práce do UIS?
     

Postup odevzdání závěrečné práce – viz. kontextová nápověda na stránce ZP:

Aplikace znázorňuje postup odevzdání závěrečné práce v UIS a umožňuje sledování průchodu práce jednotlivými stavy. Odevzdání závěrečné práce musí projít všemi stavy uvedenými v aplikaci. Pokud během provádění kteréhokoliv kroku dojde k chybě, aplikace vypíše její příčinu a způsob řešení. Současně se vznikem problému bude autorovi práce automaticky odeslán email. Splnění jednotlivých kroků odevzdání práce se zde ihned promítá.

Jednotlivé stavy práce jsou:
 • Vložení textových doplňujících informací do informačního systému ze strany autora: doplňující informace nejsou kompletně vloženy, je nutné přes ikonu vložit jazyk závěrečné práce a doplnit informace (název práce, abstrakt, právní doložku) v jednotlivých jazykových variantách.
 • Vložení souboru (případně přílohy, prezentace) do informačního systému ze strany autora (autor práce dosud nevložil elektronickou verzi práce do UIS). Soubor se závěrečnou prací je nutné vložit přes danou ikonu.
 • Odevzdání vložené práce ze strany autora: autor práce dosud nepotvrdil odevzdání vložené práce. Odevzdání je nutné potvrdit přes danou ikonu.
 • Práce je připravena na převod do PDF: elektronická verze závěrečné práce byla vložena a odevzdána. Práce již nemůže být autorem měněna a čeká na převod do PDF.
 • Práce je převedena do PDF: elektronická verze závěrečné práce byla převedena do formátu PDF
 • Práce je nepřevedena do PDF: závěrečnou práci není možné převést do formátu PDF. Je nutné práci smazat a vložit znovu do informačního systému. V této chvíli není považována za odevzdanou.
 • Převedení práce do textu ze strany IS: práce byla autorem odevzdána a nyní čeká na převod do textu. Převod probíhá automaticky na straně UIS.
 • Práce je připravena ke kontrole ze strany IS: práce je v UIS připravena k předání do software pro srovnávání prací - ANTON.

Práce předaná ke kontrole interním softwarem pro srovnávání prací prochází následujícími stavy:
 • Práce je na vstupu kontroly interním softwarem pro srovnávání prací
 • Práce byla předána internímu software pro srovnávání prací.
 • Soubor byl interním softwarem pro srovnávání souborů vyhodnocen jako originální
 • Interní software pro srovnávání prací nevyhodnotil práci jako podezřelou.
 • Práce byla interním softwarem pro srovnávání prací vyhodnocena jako podezřelá (interní software pro porovnávání prací vyhodnotil práci jako neoriginální).
 • O výsledku kontroly jsou informováni vedoucí a autor práce.
 • Vedoucí práce provede ruční prověření a potvrzení originality práce
 • Po ručním prověření byl soubor vyhodnocen jako nepotvrzený plagiát: vedoucí práce potvrdil originalitu práce.
 • Po ručním prověření byl soubor vyhodnocen jako potvrzený plagiát: vedoucí práce nepotvrdil originalitu práce a vyhodnotil ji jako plagiát.
 • Potvrzení odevzdání vložené práce ze strany IS, tímto je proces odevzdání ukončen
 • Práce splnila všechny podmínky pro odevzdání a byla systémem označena jako kompletní.

     Kdy a jak se řeší žádost nebo výplata stipendií (prospěchová, sociální i ubytovací) na fakultě?
     
Jak mám podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, tedy odvolání k děkanovi AF.
     
 
Často kladené otázky na Provozně ekonomické fakultě
     
Kde získám heslo do Univerzitního informačního systému - UIS?
 
Správa účtů na univerzitě
     
     
     Kdo pořád ruší mé účty na univerzitě?
     
     Byl mi zrušen účet na kolejích, i když jsem tam nikdy nebydlel.
     Co znamená, že mi bude účet odebrán?
     
     Co mám dělat když jsem si naistaloval nový certifikát k WiFi síti dříve než vypršela platnost předchozího platného certifikátu?
 
Elektronický podpis
     
Jaký je rozdíl mezi digitálním a elektronickým podpisem?
     
     
Můžu použít certifikát vystavený UIS CA pro komunikaci se státní správou?
     
     
     
Jak příjemce zabezpečené zprávy získá můj veřejný klíč?
     Proč je pro nově generovaný certifikát potřeba další heslo?
     
     
     
Je možné odchozí zprávy také šifrovat?
 
Centrální univerzitní doména MENDELU
     Co je to centrální univerzitní doména a co umožňuje?
     Jak zjistím, zda mám na serveru vůbec účet a kolik si tam můžu uložit dat?
     Jenže v aplikaci správa účtů mám těch účtů několik, který z nich patří k centrální univerzitní doméně?
     Nahrál jsem si na svůj datový disk nějaká data a rád bych se k nim dostal... Musím kvůli tomu na učebnu?
     
 
FRRMS - Studijní záležitosti