Frequently asked questions


The application displays the frequently asked questions. (FAQ = Frequently Asked Questions).

Přihlašování do informačního systému
     
Kde získám jméno a heslo pro přihlášení do informačního systému na univerzitě (UIS)?
     
 
Elektronické přihlášky
     
     
 
Frequently Asked Questions about the Faculty of Agronomy
     
     
     
     
     Kde získám zapomenuté heslo do Univerzitního informačního systému - UIS?
     
Pokud vyčerpám kreditní poukázky v registracích a nezapíšu si všechny vybrané předměty v zápisech, vrátí se mi část poukázek zpět?
     

Ne, použité poukázky v registracích se nevracejí a proto je nutné správně stanovit množství, které se použije v daném období při výběru předmětů. Musí zůstat rezerva na další semestry. Vrací se jen poukázky v případě trvalého zrušení předmětu, např. při malém počtu studentů v PV předmětu a na základě pokynu studijních proděkanů.
Registrační poukázky - popis:
Jedná se o předem stanovený počet kreditů za celé studium, za něž si student registruje předměty. Registrací se odečte z této sumy příslušný počet kreditů daného předmětu.  Vyčerpání poukázek může mít v krajním případě za následek i ukončení studia, naopak v určitých případech může studijní oddělení počet poukázek studentovi navýšit.
Výchozí počet kreditových poukázek pro nově vzniklé studium byl stanoven takto:
p = standardní délka studia v letech x 60 x 1,2.
Všem studentům byl nastaven výchozí počet poukázek snížený o sumu již dosažených kreditů, minimálně však 36 registračních poukázek. Stav poukázek je snižován pouze při registraci nebo uznávání předmětu, při zápise nebo při registraci opakovaného předmětu není nijak měněn.

     Kreditní poukázky ve studiu, význam, přidělování a odebírání?
     
     
     
Jak se připojit k WiFi síti Eduroam na MENDELU ze svého notebooku nebo mobilu?
     
     
Where can I find information on state tests, graduation and deadlines
     What must I do to successfully inserted into the UIS Thesis?
     
     
Jak mám podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, tedy odvolání k děkanovi AF.
     
 
Často kladené otázky na Provozně ekonomické fakultě
     
 
Správa účtů na univerzitě
     
     Proč mám účet tam a tam?
     
     
     
     
     
K čemu potřebuji účet na serveru tom a tom?
     
 
Elektronický podpis
     Jaký je rozdíl mezi digitálním a elektronickým podpisem?
     
Jak vytvořím elektronický podpis?
     Můžu použít certifikát vystavený UIS CA pro komunikaci se státní správou?
     
     Co je to CRL a k čemu slouží?
     Jak příjemce zabezpečené zprávy získá můj veřejný klíč?
     
Proč je pro nově generovaný certifikát potřeba další heslo?
     
     
Jak poznám, že je příchozí zpráva elektronicky podepsána?
     
 
Centrální univerzitní doména MENDELU
     Co je to centrální univerzitní doména a co umožňuje?
     
     
Jenže v aplikaci správa účtů mám těch účtů několik, který z nich patří k centrální univerzitní doméně?
     
     
Mám problémy se svým profilem, co s tím můžu dělat?