Frequently asked questions


The application displays the frequently asked questions. (FAQ = Frequently Asked Questions).

Přihlašování do informačního systému
     
     
 
Elektronické přihlášky
     Svítí červený vykřičník u položky "Známky za střední školu" nebo u položky "Nemám potvrzené doručení přihlášky" či "Platba", co dělat?
     
 
Frequently Asked Questions about the Faculty of Agronomy
     
     
     
Jak je to s náhradou povinného předmětu ze studijních plánů AF, který se již nevyučuje?
     
Nemohu se zapsat do cvičení zaregistrovaného předmětu v e-zápisech?
     Kde získám zapomenuté heslo do Univerzitního informačního systému - UIS?
     
Pokud vyčerpám kreditní poukázky v registracích a nezapíšu si všechny vybrané předměty v zápisech, vrátí se mi část poukázek zpět?
     

Ne, použité poukázky v registracích se nevracejí a proto je nutné správně stanovit množství, které se použije v daném období při výběru předmětů. Musí zůstat rezerva na další semestry. Vrací se jen poukázky v případě trvalého zrušení předmětu, např. při malém počtu studentů v PV předmětu a na základě pokynu studijních proděkanů.
Registrační poukázky - popis:
Jedná se o předem stanovený počet kreditů za celé studium, za něž si student registruje předměty. Registrací se odečte z této sumy příslušný počet kreditů daného předmětu.  Vyčerpání poukázek může mít v krajním případě za následek i ukončení studia, naopak v určitých případech může studijní oddělení počet poukázek studentovi navýšit.
Výchozí počet kreditových poukázek pro nově vzniklé studium byl stanoven takto:
p = standardní délka studia v letech x 60 x 1,2.
Všem studentům byl nastaven výchozí počet poukázek snížený o sumu již dosažených kreditů, minimálně však 36 registračních poukázek. Stav poukázek je snižován pouze při registraci nebo uznávání předmětu, při zápise nebo při registraci opakovaného předmětu není nijak měněn.

     
     
Proč mi bude zrušen kolejní účet? Např.:"Uživatel má právo se hlásit z kolejní sítě JAK(TAK)"Na kolejích bydlím celé studium (příp. i o prázdninách) a budu zde bydlet i nadále...? Internet nutně potřebuji ke studiu.
     
     Jak se připojit k WiFi síti Eduroam na MENDELU ze svého notebooku nebo mobilu?
     
     
     What must I do to successfully inserted into the UIS Thesis?
     
Kdy a jak se řeší žádost nebo výplata stipendií (prospěchová, sociální i ubytovací) na fakultě?
     Jak mám podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, tedy odvolání k děkanovi AF.
     Co je třeba vyřídit k šalinkartě - průkazce MHD Brno od studijního oddělení AF
 
Často kladené otázky na Provozně ekonomické fakultě
     
 
Správa účtů na univerzitě
     
     
     
     
Přijdu o přístup do UIS současně s odebráním účtu?
     
     
Co znamená, že mi bude účet odebrán?
     
     
Co mám dělat když jsem si naistaloval nový certifikát k WiFi síti dříve než vypršela platnost předchozího platného certifikátu?
 
Elektronický podpis
     
     
     Můžu použít certifikát vystavený UIS CA pro komunikaci se státní správou?
     
     
     
Jak příjemce zabezpečené zprávy získá můj veřejný klíč?
     Proč je pro nově generovaný certifikát potřeba další heslo?
     
     
     
 
Centrální univerzitní doména MENDELU
     
Co je to centrální univerzitní doména a co umožňuje?
     
     Jenže v aplikaci správa účtů mám těch účtů několik, který z nich patří k centrální univerzitní doméně?
     
     Mám problémy se svým profilem, co s tím můžu dělat?