Univerzitný informačný systém Mendelovej univerzity v Brne sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií. Systém je na univerzite aplikovaný dlhodobou usilovnou prácou mnohých osôb. Budeme preto radi, keď sa so všetkými problémami alebo námetmi budete obracať na pracovníkov prevádzky informačného systému, aby sme Vám mohli pomôcť alebo doplniť tento informačný systém o adekvátne funkcie. Najlepšie nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na našej kontaktnej adrese.

vánoce   Vývojový tím informačného systému spolu so systémovými integrátormi želá všetkým používateľom Univerzitného informačného systému pokojné Vianoce, bohatú nádielku, príjemné chvíle odpočinku a šťastný vstup do nového roka 2019.

Osobná administratíva

  •   Prihlásenie do osobnej administratívy UIS   •   Návod na prvé prihlásenie do UIS   •   Systémoví integrátori
 
Prijímacie konanie

  •   Elektronická prihláška na štúdium na MENDELU   •   Výsledky prijímacích skúšok   •   Návratka k prihláške na štúdium na MENDELU
 
Informácie o MENDELU

  •   Ľudia na MENDELU   •   Overenie platnosti identifikačných kariet   •   Pracoviská   •   Tematické vyhľadávanie   •   Používané ID karty   •   Verejný dokumentový server
 
Študijné informácie

  •   Harmonogram akademického roka   •   Študijné plány   •   Katalóg predmetov   •   Elektronické študijné materiály   •   Zahraničné dohody   •   Záverečné práce na MENDELU   •   Rozvrhy
 
Vedecko-výskumné informácie

  •   Knižnica   •   Medziknižničná výpožičná služba   •   Projekty   •   Publikácie
 
O informačnom systéme

  •   Dokumentácia UIS   •   Často kladené otázky   •   Štatistiky využitia UIS   •   Uvažujete o zavedení študijného informačného systému na Vašej univerzite?
 
Spolupráca s praxou

  •   Ponuky spolupráce   •   Prihlásenie pre organizácie