Final theses


Use this application to search for the final theses at MENDELU. You can search for a final thesis by its name, author or key words. Another option is to make a list for the relevant department, supervisor or study programme.

Searching   A list by the department   A list by the supervisor   A list by the opponent   A list by the study programme


The duty to submit the final thesis in the electronic version was set with effect from 1.5.2006. Those theses submitted before this date need not be entered in the system.

Use the following form to view the list of final theses at MENDELU by the department where it was written.

Department:  

Type of final thesis:
Bachelor thesis
Diploma thesis
Dissertation thesis
Final thesis
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
Final thesis - foreign students

  
University academic year:
following period
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
previous period
not entered

Language:
Czech
English
Slovak
Bulgarian
French
German
Chinese
Italian
not entered

Number of entries found: 57

Fac.StateTypeAuthorTitle of the thesisYearThesis supervisorDepartmentEnter
FBEincompleteDisTIng. Jana BudínováŘízení podnikových procesů jako základ dlouhodobé prosperity podniku2019prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.DBE FBE
FBEincompleteDisTIng. Mgr. Kateřina ErbanováMíra korupce z pohledu trestněprávního v kontextu Institucionální ekonomické teorie2019prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.DBE FBE
FBEincompleteDisTMgr. Radim KalabisSystémy korporátního zdanění ve vyspělých zemích2019doc. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upDTBc. Lucie KatrincováOchota podniků platit za environmentální úspory2019Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upDTBc. Valentín KrajčírEffect of E-commerce Usage on Competitiveness and Overall Performance of Manufacturing SMEs in Slovakia and Selected EU Member Countries 2019Ing. Jan Vavřina, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTJana LoubalováIdentifikaci klíčových faktorů finanční výkonnosti vybraného podniku ze sektoru mezinárodní kamionová přeprava2019Ing. Jan Vavřina, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upDisTBenjamin Roland MaierDevelopment trends in integrated management2019doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upDisTIng. Andrea MasařováEfektivnost státních zásahů do vybraných zdravotnických zařízení2019doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.DBE FBE
FBEworked upBTAndrea ŽidlickáŘízení osobních nákladů u konkrétní pobočky čerpací stanice OMV2019Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTDominik BalážiRiadenie likvidity v podniku v odvetví spracovateľského priemyslu2018doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.DBE FBE
FBEsuccessfully defendedDTIng. Ondřej BrožKey factors determining economic results in an automotive industry2018Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.DBE FBE
FBEincompleteDisTIng. Jiří BudiPředpoklady rozvoje zemědělství v regionech s méně příznivými podmínkami2018prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.DBE FBE
FBEworked upBTAdam BufkaVliv Kjótského protokolu na energetické společnosti v České republice2018Ing. Vojtěch OlbrechtDBE FBE
FBEworked upBTDenisa DoležalováPosouzení finanční situace společnosti Zebra Technologies CZ s.r.o. za použití metod finanční analýzy2018Ing. Andrea MasařováDBE FBE
FBEincompleteDisTIng. Lucie DolinováProcesní management ve veřejných vysokých školách2018prof. Ing. Iva Živělová, CSc.DBE FBE
FBEworked upBTLenka DorničákováEmpirická verifikace vybraných specifikací bankrotních modelů na datech českých podniků2018Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTMichal DrábekŘízení likvidity ve vybraném podniku2018Ing. Andrea MasařováDBE FBE
FBEworked upBTAdam EhrenbergerVliv restrukturalizace společnosti České aerolinie, a.s. na výsledky jejího hospodaření2018doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.DBE FBE
FBEworked upDTBc. Petra GábováOptimalizace nákladů podniku pomocí DMAIC metody2018doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.DBE FBE
FBEsuccessfully defendedBTBc. Tereza GajdošováEvaluation of the financial situation of J. P. PLAST Ltd.2018Ing. Andrea MasařováDBE FBE
FBEworked upBTJindřich HajašKomparace leasingového a úvěrového financování dlouhodobého hmotného majetku v podniku působícím v oblasti zdravotnictví2018doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.DBE FBE
FBEworked upBTRadka HaškováEnergy Intensity - Clustering, Development and International Comparison2018Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTSimona ChrenekováObratový cyklus peňazí vo vybranom podniku2018Ing. Alena Melicharová, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTKlára KostruchováMeta-analýza studií asymetrické transmise cen ropy u palivové produktové vertikály benzínu a nafty2018Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upDTBc. Simona KrálíčkováInfluence Slovakia joins the Eurozone on macroeconomic developments: Compared with Czech Republic.2018Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTSimona KrálikováImpact of Bitcoin acceptance on the companies in the Czech Republic2018Ing. Vojtěch OlbrechtDBE FBE
FBEsuccessfully defendedBTBc. Nikola KudováEvaluation of the financial situation of chosen company2018doc. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.DBE FBE
FBEsuccessfully defendedBTBc. Eva LejsalováInventory optimization in the manufacturing company2018doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTNikola LipovskáŘízení nákladů ve vybraném výrobním podniku2018Ing. Andrea MasařováDBE FBE
FBEworked upBTLukáš LipowskiHodnocení rentability společnosti Třinecké železárny, a. s2018doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.DBE FBE
FBEworked upDTBc. Stanislava MadliakováPosúdenie efektov implementácie fyzického cash poolingu v nadnárodnej spoločnosti2018Ing. Alena Melicharová, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTDominika MelišováŘízení skladových zásob ve výrobním podniku2018doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upDTBc. Lukáš MerčákKvantifikace bankrotního rizika u vinařských společností Jihomoravského kraje2018doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.DBE FBE
FBEworked upDisTMgr. Diana NatkhirModelové řešení finančního potenciálu podniku v souvislosti s realizací inovačních projektů.2018doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.DBE FBE
FBEworked upBTRadek NovákVertikální integrace vybraného podniku ze sektoru zpracování a konzervování ovoce a zeleniny a její souvislost s vývojem finanční pozice2018Ing. Jan Vavřina, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upDisTIng. Vojtěch Olbrecht THE IMPACT OF ECONOMIC AND LEGAL FRAMEWORK ON FIRM PERFORMANCE2018doc. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTLukáš OndraŘízení likvidity ve společnosti KASKO s.r.o.2018Ing. Jan Vavřina, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upDTBc. Karel OsičkaEkonomická efektivnost vinařských podniků při různém zajištění zpracovávané suroviny2018doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTMartin OzorákEfektivita využívání finančních zdrojů na triatlonových závodech v Hurbanově2018Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTAneta PátkováVliv nákladových položek na výsledek hospodaření společnosti Grafies a.s.2018Ing. Andrea MasařováDBE FBE
FBEworked upBTLukáš PoláčekKalkulace nákladů zakázkové výroby ve strojírenském podniku2018doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.DBE FBE
FBEworked upDTBc. Kristýna PoulíkováHodnocení výkonnosti podniků vyrábějících nealkoholické nápoje v České republice2018Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.DBE FBE
FBEsuccessfully defendedDTIng. Lukáš PříkrýCrucial factors influencing economic value added in the beer industry2018Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTNikola RozmahelováHodnocení efektivnosti plánované investice v REKLAMA KUBÍČEK, spol. s r.o.2018prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.DBE FBE
FBEworked upBTJana RušarováFinanční gramotnost studentů na VŠ2018Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTJana SchmidtováVplyv ukončenia mliečnych kvót v Európskej únii na finančnú stabilitu vybraného podniku2018Ing. Andrea MasařováDBE FBE
FBEworked upBTMartin SchmögerKomparace leasingového a úvěrového financování dopravního prostředku a dopady na bilanci podniku ELKOV elektro a.s.2018doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.DBE FBE
FBEworked upBTKamil SlunskýDopady emisní kauzy na evropský automobilový průmysl2018Ing. Alena Melicharová, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upDTBc. Jakub StrejčekEfektivnost podnikových procesů a jejich řízení v malých a středních podnicích působících v sektoru výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely2018Ing. Jan Vavřina, Ph.D.DBE FBE
FBEincompleteDTBc. Klára SzabóováMeta-analýza vazby ekonomického růstu a spotřeby energie2018Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTEliška ŠperkováDiverzifikace podnikatelské činnosti rodinné farmy s možností využití dotací ze zdrojů EU2018Ing. Jan Vavřina, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upBTAneta TarnociováPosúdenie finančnej situácie vybraného podniku v súvislosti s čerpaním investičných dotácií z fondov EÚ2018Ing. Jan Vavřina, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upDisTIng. Jaromír VaněkEkonomické dopady daňové optimalizace v zemích EU2018doc. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.DBE FBE
FBEworked upDTBc. Adéla VašíčkováHodnocení výkonnosti vybraného podnikatelského subjektu.2018prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.DBE FBE
FBEworked upDTBc. Michal VlašínHodnocení výkonnosti podniku MONTI SYSTEMS, s.r.o.2018doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.DBE FBE
FBEworked upBTPatrik ZgodaŘízení nákladů ve společnosti AGROPOS s.r.o.2018Ing. Jan Vavřina, Ph.D.DBE FBE
FBEsuccessfully defendedBTBc. Veronika ŽákováEvaluation of the economic efficiency of the investment in Zemědělské družstvo Kokory2018Ing. Andrea MasařováDBE FBE

Key:
Type of work:
BTBachelor thesisDTDiploma thesisDisTDissertation thesisFinal thesisFinal thesisFT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong LearningFT(ILL)Final thesis - foreign students

Faculty:
FAFaculty of AgriSciences
FBEFaculty of Business and Economics
FFWTFaculty of Forestry and Wood Technology
FHFaculty of Horticulture
FRDISFaculty of Regional Development and International Studies
ILEInstitut of Lifelong Learning
RECRector's Office