Závěrečné práce


Aplikace slouží k vyhledávání závěrečných prací na MENDELU. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova. Další možností je tvorba přehledů pro dané pracoviště, vedoucího práce či studijní program.

Vyhledávání   Přehled dle pracoviště   Přehled dle vedoucího   Přehled dle oponenta   Přehled dle studijního programu


Povinnost odevzdávat závěrečnou práci v elektronické podobě byla stanovena od 1.5.2006. Práce odevzdávané před tímto datem nemusí být v systému vloženy.

Pomocí následujícího formuláře můžete zobrazit přehled závěrečných prací na MENDELU podle oponenta práce.

Oponent:  

Typ závěrečné práce:
Bakalářská práce
Diplomová práce
Disertační práce
Závěrečná práce
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Závěrečná práce - zahraniční studenti

  
Univerzitní období:
následující období
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
starší období
nezadáno

Jazyk:
Čeština
Angličtina
Slovenština
Bulharština
Čínština
Francouzština
Italština
Němčina
nezadáno