Academic year schedule


Faculty selected: Faculty of AgriSciences

Study period SS 2009/2010 - FA

Use this application to display the time schedule for a particular period. The beginning and the end of the period is displayed on the right from the time line. To the left from the time line you can see today's date. The events written in italics and separated by a black line fit in this period logically, but take place in a different one. The events displayed in grey take place in the period, but logically fall within a different period.

Show time schedule for the current period (SS 2017/2018 - FA).
 
   7. 12. 2009 00:00 - 22. 12. 2009 23:59   Teachers' requests collection (na LS 2009/2010)
   12. 12. 2009 00:00 - 2. 1. 2010 23:59   Course registrations
   2. 1. 2010 Vypsání témat závěrečných prací na ústavech
   20. 1. 2010 15:00 - 22. 1. 2010 8:00   Připomínky k rozvrhu na příští semestr
   21. 1. 2010 - 6. 2. 2010  Vložení rozvrhů do UIS
   31. 1. 2010 23:00  Deadline for announcing final theses topics (návrhy témat pro přijímačky DSP)
   1. 2. 2010 9:00 - 3. 6. 2010 23:00   Zveřejnění rozvrhů (první 3 dny je zveřejnění jen pro učitele)
   6. 2. 2010 00:00 - 13. 2. 2010 23:59   Enrollment (e-zápisy v UIS)
   6. 2. 2010 00:00 - 27. 2. 2010 23:59   Changes in enrollment (e-zápisy v UIS)
8. 2. 2010     9. 2. 2010 23:59  Deadline for evaluation reports (WS 2009/2010) - slouží jen pro Automatické doplnění hodnocení při uzavírání předmětu
 
 
    15. 2. 2010 9:00 - 21. 5. 2010 23:00   Teaching part - LS - 14 týdnů (z toho poslední 2 týdny bloková výuka, která ale neplatí pro poslední ročníky)
 
 
    22. 2. 2010 12:00 - 15. 3. 2010 23:00   Submit state exam application - SZ AF
 
 
 
    1. 3. 2010 00:00 - 28. 3. 2010 23:59   Submit dormitory accommodation applications - na ak. rok 2010/2011
 
 
 
 
    15. 3. 2010 23:59  Uzávěrka přihlášek k bakalářským zkouškám - Bc.
Uzávěrka přihlášek k závěrečným zkouškám - Mgr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    20. 4. 2010 8:00 - 10. 5. 2010 23:00   Selection of the State Exam panel of examiners - AF
 
 
 
 
    30. 4. 2010 12:00  Odevzdání bakalářských prací na ústavy
Odevzdání diplomových prací na ústavy
    1. 5. 2010 Deadline for final theses - type of study: bachelor - v UIS pro BP
Deadline for final theses - type of study: master - Mgr
Deadline for final theses - type of study: master continuing - N-Mgr
 
 
 
    10. 5. 2010 8:00 - 29. 5. 2010 18:00   Zkouškové období - zkrácené - pro 2 r. N-Mgr+5 r.Mgr
   10. 5. 2010 8:00 - 12. 6. 2010 18:00   Zkouškové období - zkrácené - pro 3 r. Bc. studia
 
 
 
    19. 5. 2010 18:00 - 30. 9. 2010 18:00   Admission procedure results (WS 2010/2011) - zveřejnění výsledků N-Mgr. Bc.
 
 
    24. 5. 2010 8:00 - 10. 7. 2010 18:00   Zkouškové období - nezkrácené - pro 1-2 r. Bc. + 1 r. N-Mgr.
 
    29. 5. 2010 00:00 - 17. 7. 2010 23:59   Course registrations (WS 2010/2011) - do ZS 10/11
 
    1. 6. 2010 10:00 - 30. 9. 2010 18:00   Výsledky přijímacího řízení do N-Mgr. studia AF (WS 2010/2011) - zveřejnění výsledků
 
    4. 6. 2010 12:00  Odevzdání diplomových prací s příslušnou dokumentací na studijní oddělení
 
    7. 6. 2010 00:00 - 30. 6. 2010 23:59   Teachers' requests collection (WS 2010/2011) - do ZS 2010/2011
 
 
    14. 6. 2010 - 16. 6. 2010  State final examinations - Mgr. a N-Mgr.
 
 
    18. 6. 2010 12:00  Odevzdání bakalářských prací s příslušnou dokumentací na studijní oddělení
 
    23. 6. 2010 - 25. 6. 2010  Graduation ceremony - N-Mgr. a Mgr. obory - (nácvik bude 21-22.6)
 
 
    28. 6. 2010 - 30. 6. 2010  State Bachelor examinations - Bc.
 
    1. 7. 2010 8:30  Zápis do 1. semestru (WS 2010/2011) - N-Mgr - letošní absolventi AF - 1. část
 
    2. 7. 2010 8:30  Zápis do 1. semestru (WS 2010/2011) - N-Mgr - letošní absolventi AF - 2. část
 
    8. 7. 2010 - 9. 7. 2010  Graduation ceremony - Bc. obory - (nácvik bude 7.7.)
 
    10. 7. 2010 18:00  Ukončení zkouškového období - termíny
 
    11. 7. 2010 19:59  Deadline for examination reports - vepsání známek do UIS
    12. 7. 2010 8:00 - 20. 7. 2010 16:00   Zápis do 1. semestru bc. studia (WS 2010/2011) - na ZS 2010/2011
   12. 7. 2010 8:00  Zápis do 1. semestru (WS 2010/2011) - N-Mgr studium - absolventi jiných fakult a univerzit
    12. 7. 2010 23:59  Deadline for evaluation reports
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 9. 2010  
   14. 9. 2010 - 15. 9. 2010  State Bachelor examinations (opravný termín SBZ)