Mendel University in Brno - list of department bodies


This application displays a list of the bodies of the selected department. For the list of the body members use the arrow in the Members list column.

Kind of body: autonomous

BodyMembers list
Academic Senate
Disciplinary Board
Board of Trustees

Kind of body: other

BodyMembers list
Rector's Advisory Board
Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na Mendelu
Board of Graduates club
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně
Redakční rada časopisu Mendelu Beskydy

Kind of body: committee

BodyMembers list
Etická komise Mendelovy univerzity v Brně
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektora pro celoživotní vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektora pro činnost Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektora pro hospodářsko-správní činnost
Komise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektora pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektora pro mezinárodní vztahy Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektora pro mimosoudní rehabilitace bývalých studentů Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektora pro pedagogiku Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektora pro sestavování rozvrhů Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektora pro stravování studentů a zaměstnanců
Komise rektorky pro ediční a audiovizuální činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro vzdělávací činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro zahraniční vztahy a internacionalizaci Mendelovy univerzity v Brně
Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracoviště
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice
Přezkumná komise Mendelovy univerzity v Brně
Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropica
Ústřední náhradová komise