Elektronická prihláška na štúdium na MENDELU - Založenie evidencie prihlášok


Táto aplikácia Vám umožňuje založiť novú evidenciu Vašich e-prihlášok. Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Pri vyplňovaní e-prihlášky si pozorne prečítajte všetky texty.

Vyberte fakultu, na ktorú si želáte podať e-prihlášku:

    


Provozně ekonomická fakulta


Agronomická fakulta


Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Lesnická a dřevařská fakulta
 


Zahradnická fakulta


Institut celoživotního vzdělávání
 

V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.