Elektronická přihláška ke studiu na MENDELU - Založení evidence přihlášek


Tato aplikace Vám umožňuje založit novou evidenci Vašich e-přihlášek. Postupujte, prosím, dle následujících pokynů. Při vyplňování e-přihlášky si pozorně přečtěte všechny texty.

Zvolte fakultu, na kterou si přejete podat e-přihlášku:

    


Provozně ekonomická fakulta


Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 

V případě problémů při práci se systémem můžete zaslat dotaz prostřednictvím tohoto formuláře.