Elektronická prihláška na štúdium na MENDELU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na MENDELU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2018/2019

  • do štúdia: PEF (Brno) - N-EMAJ Economics and Management - N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - kombinovaná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - N-EM Ekonomika a management - N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-FIM Finance a investiční management - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-UAD Účetnictví a daně - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-VS Veřejná správa - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - N-II Inženýrská informatika - N-II-ARI Automatizace řízení a informatika - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - N-SIA System Engineering and Informatics - N-SIA-EIA Economic Informatics - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - N-SI Systémové inženýrství a informatika - N-SI-EI Ekonomická informatika - prezenčná forma
   (od 9. 10. 2017 do 11. 4. 2018)
  • do štúdia: PEF (Brno) - B-EMAJ Economics and Management - B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - B-EM Ekonomika a management - B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - B-EM Ekonomika a management - B-EM-MCR Management cestovního ruchu - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - B-EM Ekonomika a management - B-EM-ME Manažersko-ekonomický - kombinovaná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - B-EM Ekonomika a management - B-EM-ME Manažersko-ekonomický - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - B-EM Ekonomika a management - B-EM-MO Management obchodní činnosti - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - B-EM Ekonomika a management - B-EM-SE Sociálně ekonomický obor - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - B-HPS Hospodářská politika a správa - B-HPS-F Finance - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - B-HPS Hospodářská politika a správa - B-HPS-VS Veřejná správa - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - B-II Inženýrská informatika - B-II-ARI Automatizace řízení a informatika - prezenčná forma
  • do štúdia: PEF (Brno) - B-SI Systémové inženýrství a informatika - B-SI-EI Ekonomická informatika - prezenčná forma
   (od 9. 10. 2017 do 21. 3. 2018)
  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte LDF (Brno):
   (od 29. 11. 2017 do 31. 3. 2018)

  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-HOE Horticultural Engineering - N-HOE-IMHS International Master of Horticulture Science - prezenčná forma
  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií - kombinovaná forma
  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií - prezenčná forma
  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-Z Zahradnictví - kombinovaná forma
  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-Z Zahradnictví - prezenčná forma
  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura - N-ZKA-MZKU Management zahradních a krajinářských úprav - prezenčná forma
  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura - N-ZKA-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura - prezenčná forma
   (od 1. 12. 2017 do 22. 5. 2018)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte ZF (Brno), ZF (Lednice):
   (od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018 00:00)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte AF (Brno):
   (od 18. 12. 2017 10:00 do 31. 3. 2019)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte ICV (Brno):
   (od 1. 1. 2018 do 15. 4. 2018)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FRRMS (Brno):
   (od 10. 1. 2018 do 1. 5. 2018)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte LDF (Brno) 10. 7. 2018
   na fakulte FRRMS (Brno) 31. 7. 2018
   na fakulte PEF (Brno) 30. 9. 2018 00:00
   na fakulte ICV (Brno) 30. 9. 2018
   na fakulte ZF (Brno), ZF (Lednice) 1. 10. 2018 00:00
   na fakulte AF (Brno) 30. 11. 2018


 • akademický rok 2018/2019 - pre doktorandský typ štúdia

  • do všetkých typov prijímacích skúšok:
   (od 1. 2. 2018 08:00 do 17. 5. 2018)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   31. 12. 2018