Elektronická prihláška na štúdium na MENDELU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na MENDELU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • letný semester 2017/2018

  • do štúdia: B-EMAJ Economics and Management - B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management - prezenčná forma
  • do štúdia: B-EM Ekonomika a management - B-EM-ME Manažersko-ekonomický - kombinovaná forma
  • do štúdia: B-EM Ekonomika a management - B-EM-ME Manažersko-ekonomický - prezenčná forma
  • do štúdia: B-SI Systémové inženýrství a informatika - B-SI-EI Ekonomická informatika - prezenčná forma
  • do štúdia: N-EMAJ Economics and Management - N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management - prezenčná forma
  • do štúdia: N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - kombinovaná forma
  • do štúdia: N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - prezenčná forma
  • do štúdia: N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-FIM Finance a investiční management - prezenčná forma
  • do štúdia: N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-UAD Účetnictví a daně - prezenčná forma
  • do štúdia: N-II Inženýrská informatika - N-II-ARI Automatizace řízení a informatika - prezenčná forma
  • do štúdia: N-SIA System Engineering and Informatics - N-SIA-EIA Economic Informatics - prezenčná forma
  • do štúdia: N-SI Systémové inženýrství a informatika - N-SI-EI Ekonomická informatika - prezenčná forma
   (od 29. 8. 2017 do 6. 11. 2017)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   31. 1. 2018 00:00