Elektronická prihláška na štúdium na MENDELU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na MENDELU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2018/2019

  • do štúdia: N-EMAJ Economics and Management - N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management - prezenčná forma
  • do štúdia: N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - kombinovaná forma
  • do štúdia: N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - prezenčná forma
  • do štúdia: N-EM Ekonomika a management - N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu - prezenčná forma
  • do štúdia: N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-FIM Finance a investiční management - prezenčná forma
  • do štúdia: N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-UAD Účetnictví a daně - prezenčná forma
  • do štúdia: N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-VS Veřejná správa - prezenčná forma
  • do štúdia: N-II Inženýrská informatika - N-II-ARI Automatizace řízení a informatika - prezenčná forma
  • do štúdia: N-SIA System Engineering and Informatics - N-SIA-EIA Economic Informatics - prezenčná forma
  • do štúdia: N-SI Systémové inženýrství a informatika - N-SI-EI Ekonomická informatika - prezenčná forma
   (od 9. 10. 2017 do 11. 4. 2018)
  • do štúdia: B-EMAJ Economics and Management - B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management - prezenčná forma
  • do štúdia: B-EM Ekonomika a management - B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství - prezenčná forma
  • do štúdia: B-EM Ekonomika a management - B-EM-MCR Management cestovního ruchu - prezenčná forma
  • do štúdia: B-EM Ekonomika a management - B-EM-ME Manažersko-ekonomický - kombinovaná forma
  • do štúdia: B-EM Ekonomika a management - B-EM-ME Manažersko-ekonomický - prezenčná forma
  • do štúdia: B-EM Ekonomika a management - B-EM-MO Management obchodní činnosti - prezenčná forma
  • do štúdia: B-EM Ekonomika a management - B-EM-SE Sociálně ekonomický obor - prezenčná forma
  • do štúdia: B-HPS Hospodářská politika a správa - B-HPS-F Finance - prezenčná forma
  • do štúdia: B-HPS Hospodářská politika a správa - B-HPS-VS Veřejná správa - prezenčná forma
  • do štúdia: B-II Inženýrská informatika - B-II-ARI Automatizace řízení a informatika - prezenčná forma
  • do štúdia: B-SI Systémové inženýrství a informatika - B-SI-EI Ekonomická informatika - prezenčná forma
   (od 9. 10. 2017 do 21. 3. 2018)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte AF (Brno) 30. 11. 2017
   na fakulte PEF (Brno) 30. 9. 2018 00:00


 • letný semester 2017/2018

  • do všetkých typov prijímacích skúšok:
   (od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte FRRMS (Brno) 14. 1. 2018
   na fakulte PEF (Brno) 31. 1. 2018 00:00