Elektronická přihláška ke studiu na MENDELU - Termíny


Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na MENDELU. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období:
 • zimní semestr 2018/2019

  • do studia: PEF (Brno) - N-EMAJ Economics and Management - N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - kombinovaná forma
  • do studia: PEF (Brno) - N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - N-EM Ekonomika a management - N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-FIM Finance a investiční management - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-UAD Účetnictví a daně - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-VS Veřejná správa - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - N-II Inženýrská informatika - N-II-ARI Automatizace řízení a informatika - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - N-SIA System Engineering and Informatics - N-SIA-EIA Economic Informatics - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - N-SI Systémové inženýrství a informatika - N-SI-EI Ekonomická informatika - prezenční forma
   (od 9. 10. 2017 do 11. 4. 2018)
  • do studia: PEF (Brno) - B-EMAJ Economics and Management - B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - B-EM Ekonomika a management - B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - B-EM Ekonomika a management - B-EM-MCR Management cestovního ruchu - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - B-EM Ekonomika a management - B-EM-ME Manažersko-ekonomický - kombinovaná forma
  • do studia: PEF (Brno) - B-EM Ekonomika a management - B-EM-ME Manažersko-ekonomický - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - B-EM Ekonomika a management - B-EM-MO Management obchodní činnosti - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - B-EM Ekonomika a management - B-EM-SE Sociálně ekonomický obor - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - B-HPS Hospodářská politika a správa - B-HPS-F Finance - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - B-HPS Hospodářská politika a správa - B-HPS-VS Veřejná správa - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - B-II Inženýrská informatika - B-II-ARI Automatizace řízení a informatika - prezenční forma
  • do studia: PEF (Brno) - B-SI Systémové inženýrství a informatika - B-SI-EI Ekonomická informatika - prezenční forma
   (od 9. 10. 2017 do 21. 3. 2018)
  • do všech typů přijímacích zkoušek na fakultě LDF (Brno):
   (od 29. 11. 2017 do 31. 3. 2018)

  • do studia: ZF (Lednice) - N-HOE Horticultural Engineering - N-HOE-IMHS International Master of Horticulture Science - prezenční forma
  • do studia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií - kombinovaná forma
  • do studia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií - prezenční forma
  • do studia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-Z Zahradnictví - kombinovaná forma
  • do studia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-Z Zahradnictví - prezenční forma
  • do studia: ZF (Lednice) - N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura - N-ZKA-MZKU Management zahradních a krajinářských úprav - prezenční forma
  • do studia: ZF (Lednice) - N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura - N-ZKA-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura - prezenční forma
   (od 1. 12. 2017 do 22. 5. 2018)
  • do všech ostatních typů přijímacích zkoušek na fakultě ZF (Brno), ZF (Lednice):
   (od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018 00:00)

  • do všech typů přijímacích zkoušek na fakultě AF (Brno):
   (od 18. 12. 2017 10:00 do 31. 3. 2019)

  • do všech typů přijímacích zkoušek na fakultě ICV (Brno):
   (od 1. 1. 2018 do 15. 4. 2018)

  • do všech typů přijímacích zkoušek na fakultě FRRMS (Brno):
   (od 10. 1. 2018 do 1. 5. 2018)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   na fakultě LDF (Brno) 10. 7. 2018
   na fakultě FRRMS (Brno) 31. 7. 2018
   na fakultě PEF (Brno) 30. 9. 2018 00:00
   na fakultě ICV (Brno) 30. 9. 2018
   na fakultě ZF (Brno), ZF (Lednice) 1. 10. 2018 00:00
   na fakultě AF (Brno) 30. 11. 2018


 • akademický rok 2018/2019 - pro doktorský typ studia

  • do všech typů přijímacích zkoušek:
   (od 1. 2. 2018 08:00 do 17. 5. 2018)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   31. 12. 2018