Faculty of AgriSciences - telephone directory


Use this application to display the list of phone numbers for the selected department. Use the button at the end of the form to print the list of phone numbers.

It is possible to display the primary data only or all data.

There are either only extensions or full phone numbers listed below. Use the following selection to change the way phone numbers are displayed.

Individual employees are ordered alphabetically, regardless of the departments they work at. Use the following selection to change this order.

Individual departments are displayed using the official abbreviations of the department names. Use the following selection to replace these abbreviations with department numbers (or codes).

     

The office phone code for Faculty of AgriSciences is +420 545 13x xxx (Areál Brno - Černá Pole). Telephone numbers with different office phone codes are displayed in full format.

NameDepartmentPositionPhoneOfficeE-mail
Absolínová Helena, Ing.DCBResearcher3281BA02N2026 (D2.26)absolin@mendelu.cz
Abushamsiya Kifah N. K., MSc.DMBRExterní pracovník, spolupracovníkxabusham@node.mendelu.cz
Adamcová Dana, Bc. Ing., Ph.D.DLE, FAResearch Assistant, External Teacher2483BA39N4007 (Q4.07)dana.adamcova@mendelu.cz
Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.DCBAcademic staff - university professor3285BA02N2004 (D2.04)vojtech.adam@mendelu.cz
Alba Mejía Jhonny Edison, Ing.ÚVZPpost-graduate student3301BA01N3013 (A3.13)jeam1604@gmail.com
Ambrožová Pavlína, Ing.FAContracted Workerpavlina.ambroz@gmail.com
Ananbeh Hanadi Abd Alrahman Ali, MSc.DCBpost-graduate studentananbeh@node.mendelu.cz
Anderle Vojtěch, Ing. et Ing.DABpost-graduate student3240BA01N1080 (A1.80)vojtaanderle@seznam.cz
Antošovský Jiří, Ing.UAPMVResearcher, post-graduate student3093BA03N4027 (C4.27)JiriAntosovsky@email.cz
Babinec František, prof. Ing., CSc.FAExternal Instructor, Externí člen SZqqbabine@node.mendelu.cz
Babula Petr, doc. PharmDr., Ph.D.FAExternal Teacherpetr-babula@email.cz
Bačová Romana, Ing.DCBResearcher, post-graduate studentromanabacovaa@seznam.cz
Bagarová Kateřina, Ing., Ph.D.FAContracted Worker3049xrychla1@mendelu.cz
Bajer Aleš, doc. Mgr., Ph.D.FAExternal Teacher4040BA04N2050 (B2.50)bajer@mendelu.cz
Balabánová Marie, Ing., Ph.D.ÚVZPResearch Assistant, Contracted Worker3170BA03N2037 (C2.37)marie.balabanova@mendelu.cz
Balázs Attila, Mgr.post-graduate studentbalazsaeko@gmail.com
Balek Jan, Bc.DGPPProgramátor a analytik inform. systémů3090balek@node.mendelu.cz
Balík Josef, doc. Ing., Ph.D.FAExternal Teacher519 367 262LB01N3009 (Led-A3.09)balikj@zf.mendelu.cz
Balla Jozef, Ing., Ph.D.CEITEC, DBPPExternal Teacher, Researcher, Contracted Worker3020BA03N5025 (C5.25)maci@mendelu.cz
Baňař Petr, RNDr., Ph.D.ÚZRHVpost-graduate studentpetrbanar@seznam.cz
Baroň Mojmír, doc. Ing., Ph.D.FAExternal Teacher519 367 252LB06N1015 (Led-D1.15)xbaron@node.mendelu.cz
Bartíková Marie, Ing.UPSRRpost-graduate studentbartik.marie@gmail.com
Bartoň Stanislav, doc. RNDr., CSc.DATPTAcademic staff - Associate Professor2127BA01N1033 (A1.33)barton@mendelu.cz
Bartoš Luděk, Ing., DrSc.FAExternal Instructorludekbartos@volny.cz
Bartošová Lenka, Ing., Ph.D.DGPPResearch Assistant3094BA01N5064 (A5.64)bartolen@gmail.com
Bauer František, prof. Ing., CSc.DATPTAcademic staff - university professor2085BA08N2006 (J2.06)bauer@mendelu.cz
Bebejová AndreaFAExternal Studentqqbebejo@node.mendelu.cz
Bečvářová Věra, prof. Ing., CSc.FAExternal Teacher6407BN01N4007 (Z4.07)becvar@mendelu.cz
Bednář Jan, doc. Ing., CSc.FAExternal Teacher3177BA03N5028 (C5.28)bednar@mendelu.cz
Bělušová MarieFAExternal Instructor3002BA03N1051 (C1.51)belusova@mendelu.cz
Beran Miloš, Ing.FAExternal InstructorM.Beran@vupp.cz
Beranová Helena, Mgr.DBPPTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3023BA03N5015 (C5.15)steigero@node.mendelu.cz
Bezděk Jan, doc. Ing., Ph.D.ÚZRHVAcademic staff - Associate Professor3251BA01N2074 (A2.74)bezdek@mendelu.cz
Bjelka Marek, Ing., Ph.D.FAExternal Teacherqqbjelka@node.mendelu.cz
Bláhová Monika, Mgr.DGPPResearcher3094BA01N5064 (A5.64)blahova@node.mendelu.cz
Blažková Jarmila, RNDr., CSc.FAExternal Teacher3012BA03N5031 (C5.31)jarka@mendelu.cz
Borkovcová Marie, doc. Ing., Ph.D.ÚZRHVAcademic staff - associate Professor3356BA01N2076 (A2.76)entomophagy@seznam.cz
Boško Rastislav, Ing.UPSRRResearcher3123BA01N3061 (A3.61)rastislav.bosko@gmail.com
Boukal David, doc. Ing. MgA., Ph.D.FAExternal Instructorboukal@entu.cas.cz
Božek František, prof. Ing., CSc.FAExternal Teacher2460BA39N4030 (Q4.30)Frantisek.Bozek@unob.cz
Bradáčová Marta, Ing.UPSRRResearcher3136BA01N3092 (A3.92)bradacov@mendelu.cz
Brázdil Rudolf, prof. RNDr., DrSc.FAExternal Teacherqqbrazdi@node.mendelu.cz
Brešová Jitka, PhDr., CSc.FAExternal Teacher6326BN01N3026 (Z3.26)bresova@mendelu.cz
Broniowski KunaFAZahraniční hostqqbronio@node.mendelu.cz
Brtnický Martin, Ing.UAPMVResearcher4522BA04N2051 (B2.51)Martin.Brtnicky@seznam.cz
Brzobohatý Břetislav, prof. RNDr., CSc.DMBRAcademic staff - university professor3359BA03P1078 (C01.78)brzoboha@ibp.cz
Březinová Belcredi Natálie, Ing., Ph.D.UPSRRManažer projektu, Researcher3124BA01N3060 (A3.60)xbelcre0@node.mendelu.cz
Budínová Andrea, Ing.DCBpost-graduate studentbudinovaAndrea@email.cz
Buchar Jaroslav, prof. Ing., DrSc.FAExternal Teacher, Emeritní profesor2120BA01N1031 (A1.31)buchar@mendelu.cz
Buchtelová Hana, Ing.DCBResearcher, post-graduate student3274BA02N3016 (D3.16)hanabuchtelova@seznam.cz
Buchtová Žaneta, Ing.DCBpost-graduate studentmariankah@seznam.cz
Bumbová Alena, Ing., Ph.D.FAExternal Teacherqqbumbov@node.mendelu.cz
Burdová Eva, Ing.UAPMVResearcher, post-graduate studenteviskaburdova@centrum.cz
Burnog Marcela, Ing.UAPMVContracted Workerma.muchova@volny.cz
Bytešníková Zuzana, Ing.DCBpost-graduate studentb.zu@seznam.cz
Cagaš Bohumír, doc. Ing., CSc.FAExternal Instructorqqcagas1@node.mendelu.cz
Cerkal Radim, doc. Ing., Ph.D.UPSRRAcademic staff - Associate Professor3322BA01N3097 (A334)cerkal@mendelu.cz
Cernei Natalia, Mgr., Ph.D.FAContracted Worker3350BA04N3018 (B3.18)natalia.cernei@centrum.cz
Cibulka Miloš, Ing., Ph.D.FAExternal Teacher4019BA04N1064 (B1.64)cibulka@mendelu.cz
Cienciala Emil, doc. Ing., Ph.D.FAExternal Instructorecienciala@prf.jcu.cz
Cudlín Pavel, doc. RNDr., CSc.FAExternal InstructorBA04N5019 (B5.19)cudlin.p@czechglobe.cz
Cwiková Olga, MVDr., Ph.D.DFTResearch Assistant3339BA20N2023 (N2.23)cwikova@node.mendelu.cz
Čajánek LukášFAExternal Studentqqcajane@node.mendelu.cz
Čanigová Margita, doc. Ing., CSc.FAExternal TeacherMargita.Čanigova@uniag.sk
Čapek PetrDCBTechnický pracovník pro vědu a výzkum3355BA02N3015 (D3.15)capek.petr85@gmail.com
Čáslavová Iva, Ing.ÚVZPResearcher, Contracted Worker3076BA01N3006 (A3.06)xklusono@node.mendelu.cz
Čech Jan, Ing.FAExternal Instructorcech@chmi.cz
Čechová Marie, prof. Ing., CSc.FAContracted Worker3210BA01N1102 (A1.102)cechova@mendelu.cz
Čepica Stanislav, Ing., DrSc.FAExternal Instructorcepica@iapg.cas.cz
Čermák Martin, Mgr.FAExternal Teacher63855@mail.muni.cz
Čermáková Jitka, Ing.UAPMVTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3060BA01N4023 (A4.23)cermako1@node.mendelu.cz
Černá Hana, Mgr., Ph.D.FAExternal Teacher3297BA03P1079 (C01.79)cerna2@node.mendelu.cz
Černý Martin, Mgr., Ph.D.DMBRResearch Assistant3374BA03P1076b (C01.76b)martincerny83@gmail.com
Černý Michal, doc. Ing., CSc.DATPTAcademic staff - Associate Professor2121BA08N2002 (J2.02)michalc@mendelu.cz
Červenková Jana, Ing.DBPPpost-graduate student3147BA03N6041 (C6.41)janka.cer@seznam.cz
Červinka Jan, doc. Ing., CSc.DAFEEAcademic staff - Associate Professor2379BA39N3024 (Q3.24)ceuzt@mendelu.cz
Čítek Jindřich, prof. Ing., CSc.FAExterní člen SZcitek@zf.jcu.cz
Čorňák Štefan, prof. Dr. Ing.FAExternal Teacherstefan.cornak@unob.cz
Čupera Jiří, doc. Ing., Ph.D.DATPTAcademic staff - Associate Professor2942BA08N2026 (J2.26)jiri.cupera@mendelu.cz
Danielová Lenka, Ing., Ph.D.FAExternal Teacher5201BA05N4022 (E4.22)danielov@node.mendelu.cz
Daňková Radka, Ing., Ph.D.DFTResearch Assistant3206BA27N1004 (M1.04)Dankova.Radka@seznam.cz
Dědič Petr, Ing., CSc.FAExternal Teacherdedic@vubhb.cz
Demnerová Kateřina, prof. Ing., CSc.FAExternal TeacherKaterina.Demnerova@vscht.cz
Diviš Jiří, doc. Ing., CSc.FAExterní člen SZqqdivis1@node.mendelu.cz
Diviš Pavel, doc. Ing., Ph.D.FAExterní člen SZdivis@fch.vutbr.cz
Dlouhá Drahomíra, doc. PhDr., CSc.FAExternal Teacher548 220 078dlouha@mendelu.cz
Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.DCBVedoucí vědecko-výzkumná pracovnice3290BA02N3010 (D3.10)docekalo@node.mendelu.cz
Dočkalová Hana, Ing.ÚVZPResearcher, post-graduate studentdockalova.ha@gmail.com
Dohányos Michal, prof. Ing., CSc.FAExternal Instructormichal.dohanyos@vscht.cz
Dohnal Vlastimil, doc. RNDr., Ph.D.FAExternal Teacher, Externí člen SZ3334BA20N2014 (N2.14)dohnal@node.mendelu.cz
Dokulilová Martina, Ing.ÚZRHVpost-graduate studentdokulilova.m@gmail.com
Dokulilová Tereza, Ing.DAFEEResearcher, post-graduate student2381BA39N3050 (Q3.50)terezadokulilova@seznam.cz
Doležalová Eva, Ing.ÚVZPContracted Worker3380BA03N2025 (C2.25)emrazkovae@seznam.cz
Doležal Petr, prof. MVDr. Ing., CSc.ÚVZPAcademic staff - university professor3163BA03N2031 (C2.31)dolezal@mendelu.cz
Doleželová Eva, Ing., Ph.D.UAPMVResearcher3192BA03N4013 (C4.13)frys@mendelu.cz
Đorđević Biljana, Ing.DBPPMetodická pracovnice pro výuku3012BA03N5031 (C5.31)biki0810@gmail.com
Dostálová Jana, prof. Ing., CSc.FAExterní člen SZqqdosta5@node.mendelu.cz
Dostálová Simona, Ing.DCBAcademic staff - assistant, post-graduate student3274BA02N3016 (D3.16)simona1dostalova@gmail.com
Dostál Petr, Ing. et Ing., Ph.D.DATPTResearch Assistant2093BA08N2021 (J2.21)pet.d@seznam.cz
Doškař Jiří, prof. RNDr., CSc.FAExternal Teacherdoskar@sci.muni.cz
Dovrtěl Jan, RNDr., CSc.FAExternal Teacher3107qqdovrte@node.mendelu.cz
Dozbaba DavidDOFA, FASystem Integrator, Administrator of user administrative applications5051BA03N1010 (C1.10)dozbaba@mendelu.cz
Dračková Eliška, Ing., Ph.D.DABResearcher3241BA01N4076 (A4.76)drackova@mendelu.cz
Drápelová DanušeÚVZPTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3076BA01N3006 (A3.06)drapel@mendelu.cz
Dryšlová Tamara, Ing., Ph.D.DGPPResearch Assistant3118BA01N3023 (A3.23)dryslova@mendelu.cz
Dufek Aleš, Mgr.DABExternal Instructorqqdufek@node.mendelu.cz
Duľa Martin, Mgr.post-graduate student4179BA04N6078 (B6.78)dula@node.mendelu.cz
Dumbrovský Miroslav, doc. Ing., CSc.FAExternal Instructordumbrovsky.m@fce.vutbr.cz
Dušek Karel, Ing., CSc.FAExternal Instructorqqdusek4@node.mendelu.cz
Dušková Soňa, Ing., Ph.D.FAExternal Teacher3119BA01N3026 (A3.26)xvaltyni@node.mendelu.cz
Dvořáčková Helena, Ing.UAPMVpost-graduate student3324BA01N4028 (A4.28)xdvorac8@mendelu.cz
Dvořák Jiří, doc. Ing., CSc.FAExternal Instructorqqdvora8@node.mendelu.cz
Dvořák Josef, prof. Ing., CSc., dr. h. c.FAExternal Instructor3175BA01N4070 (A4.70)dvorakj@lamgen.cz
Dvořák Marek, Mgr.DCBResearcherdvorak@node.mendelu.cz
Dvořáková Dagmar, Ing.DOFASecretary3001BA03N1046 (C1.46)dagmar.dvorakova@mendelu.cz
Dvořáková DanaUPSRRTechnical organization worker3130BA01N3088 (A3.88)dvorakd@mendelu.cz
Ehrenbergerová Jaroslava, prof. Ing., CSc.FAExternal Teacher3127BA01N3096 (A3.96)ehren@mendelu.cz
Elzner Petr, Ing., Ph.D.UPSRRResearcher3123BA01N3061 (A3.61)pelzner@email.cz
Fajman Martin, doc. Ing., Ph.D.DATPTManažer projektu, Academic staff - Associate Professor3327BA08N2004 (J2.04)fajman@mendelu.cz
Falková Lenka, Mgr. et Mgr.ÚMFGZResearcher3187BA01N4110 (A4.110)falkova@node.mendelu.cz
Falta Daniel, Ing., Ph.D.DABResearch Assistant3214BA01N1095 (A1.95)daniel.falta@mendelu.cz
Fialová Dana, Mgr., Ph.D.FAExternal Instructor3350BA02N3016 (D3.16)Dana.Dospivova@seznam.cz
Fialová Jana, Mgr., Ph.D.FAExterní člen SZfialova@med.muni.cz
Filipčík Radek, doc. Ing., Ph.D.DABAcademic staff - Associate Professor3231BA01N1091 (A1.91)radek.filipcik@mendelu.cz
Filípek Josef, doc. Ing., CSc.FAExternal Teacher2123BA08N2007 (J2.07)filipek@mendelu.cz
Filipi Tomáš, RNDr., Ph.D.FAExternal Instructor3298BA03P1080 (C01.80)xfilipi1@mendelu.cz
Filip Jiří, doc. Ing., CSc.FAExternal Teacherfilipj@mendelu.cz
Filip Zdeněk, prof. Dr., DrSc.FAExternal TeacherBA01N3006 (A3.06)qqfilip@node.mendelu.cz
Findura Pavol, doc. Ing., Ph.D.FAExterní člen SZqqfindu1@node.mendelu.cz
Fischer Milan, Ing., Ph.D.FAExternal Teacher3092BA01N5063 (A5.63)xfischer@node.mendelu.cz
Flajzarová IlonaFAContracted Workerqqflajza@node.mendelu.cz
Fojtů Michaela, Ing.DCBResearcherfojtu@node.mendelu.cz
Fránek Milan, RNDr., DrSc.FAExternal Instructorqqfranek@node.mendelu.cz
Fröhdeová Martina, Ing.FAContracted Worker3167BA03N2040 (C2.40)MartinaFrohdeova@seznam.cz
Fryč Jiří, doc. Ing., CSc.DAFEEAcademic staff - Associate Professor2308BA39N3039 (Q3.39)fryc@mendelu.cz
Furch Jan, doc. Ing., Ph.D.FAExternal Teacherjan.furch@unob.cz
Gaiduschová Daniela, Ing.DBPPpost-graduate student3026BA03N6027 (C6.27)d.gaiduschova@seznam.cz
Gajdošová Tereza, Mgr., M.A.FAContracted Workerqqgajdo4@node.mendelu.cz
Geršl Milan, Mgr., Ph.D.DAFEEResearch Assistant2361BA39N3043 (Q3.43)gersl@node.mendelu.cz
Gloser Jan, prof. RNDr., CSc.FAExternal Instructorjgloser@sci.muni.cz
Granda Cruz Leiter, Ing.UPSRRpost-graduate student3123leiter.granda@gmail.com
Gregor Tomáš, Ing., Ph.D.DFTResearch Assistant, Researcher3340BA20N2024 (N2.24)gregor@node.mendelu.cz
Griga Miroslav, RNDr., CSc.FAExternal Instructorqqgriga@node.mendelu.cz
Grmela Jan, Ing., Ph.D.ÚZRHVResearch Assistant3530BA27N1049 (M1.49)xgrmela@node.mendelu.cz
Grmelová Radmila, Ing., CSc.FAExternal Instructorradmila.grmelova@mze.cz
Groda Bořivoj, prof. Ing., DrSc.FAExternal Teacher2383BA39N3055 (Q3.55)groda@mendelu.cz
Grolich JanDGPPTechnický pracovník pro vědu a výzkum603 943 624BM01N1001 (ZAB01)grolich@node.mendelu.cz
Grulichová Marie, Ing.DBPPResearcher, post-graduate student3026BA03N6027 (C6.27)hanakova89@centrum.cz
Guráň Roman, Mgr.DCBResearcher, post-graduate student3352BA02N3017 (D3.17)r.guran@email.cz
Habánová Hana, Ing.DMBRpost-graduate studenthabanova.h@seznam.cz
Habr Vladimír, Ing., Ph.D.FAExterní člen SZqqhabr@node.mendelu.cz
Hadaš Zdeněk, Ing., Ph.D.DABResearch Assistant3215BA01N1103 (A1.103)zdenek.hadas@mendelu.cz
Haddad Yazan Abdulmajeed Eyadh, MSc.DCBpost-graduate student3274BA02N3016 (D3.16)yazanhaddad@hotmail.com
Hakl Zdeněk, Ing., Ph.D.FAExternal Teacherhakl.zdenek@seznam.cz
Hamanová Monika, Ing., Ph.D.CEITECSenior Researcher4523BA04N1040 (B1.40)MON.TVR@seznam.cz
Hammerschmiedt Michal, Ing.FAExternal Teacher2358BA39N3035 (Q3.35)m.hammerschmiedt@centrum.cz
Hanáček Pavel, Ing., Ph.D.DBPPResearcher3343BA03N5030 (C5.30)hanacek@mendelu.cz
Hanák Jaroslav, prof. MVDr., DrSc., Dipl.ECEIMFAExternal Teacher, Externí člen SZhanakj@vfu.cz
Handlířová Martina, Ing.DGPPResearcher, post-graduate student3110BA01N3026 (A3.26)martina.handlirova [at] mendelu.cz
Hanusová Helena, Ing.DBPPResearcher, post-graduate student3147BA03N6041 (C6.41)helcahanusova@gmail.com
Hartmann Jiří, Ing., CSc.FAExternal Teacherhartmann@ukzuz.cz
Hasil Petr, doc. Mgr., Ph.D.FAExternal Teacher4027BA04N6015 (B6.15)hasil@mendelu.cz
Hässlerová MonikaFAExternal Studentmonika.hasslerova@gmail.com
Hausvater Ervín, Ing., CSc.FAExternal Instructorhausvater@vubhb.cz
Havel Jiří, PhDr., CSc.FAExternal Teacher541 212 698jhavel@mendelu.cz
Havel Ladislav, prof. RNDr., CSc.DBPPAcademic staff - university professor5004BA03N6032 (C6.32)lhavel@mendelu.cz
Havlíček Zdeněk, doc. Dr. Ing.ÚMFGZAcademic staff - Associate Professor3155BA01N4096 (A4.96)zdhav@mendelu.cz
Havlíková JanaUAPMVTechnical worker for educational process3060BA01N4018 (A4.18)havlikov@node.mendelu.cz
Havlová Lucie, Ing.ÚZRHVResearcherBA01N2069 (A2.69)Havlova424@seznam.cz
Hedbávný Josef, RNDr.DCBResearcher3277BA02N2030 (D2.30)hedbavny@mendelu.cz
Heger Zbyněk, Mgr., Ph.D.DCBResearch Assistant, Researcher3285BA02N2004 (D2.04)heger@node.mendelu.cz
Hejduk Stanislav, doc. Ing., Ph.D.ÚVZPAcademic staff - Associate Professor3077BA01N3010 (A3.10)xhejduk@node.mendelu.cz
Hernandez Kong Joany Lizet, Ing.DFTpost-graduate student3338BA20N2022 (N2.22)qqherna2@mendelu.cz
Heteša Jiří, prom. biol., CSc.FAExternal Teacherhety.led@tiscali.cz
Hlaváč Jaroslav, doc. Ing., CSc.FAExternal Instructorqqhlavac@node.mendelu.cz
Hlaváčová Marcela, Ing.DGPPResearcher, post-graduate student3089BA01N5068 (A5.68)Marci.Hlava.22@gmail.com
Hlavinka Petr, doc. Ing., Ph.D.DGPPResearch Assistant3090BA01N5062 (A5.62)phlavinka@centrum.cz
Hloucalová Pavlína, Ing.ÚVZPResearcher, post-graduate student3075BA01N3011 (A3.11)xhloucal@node.mendelu.cz
Hobza Roman, RNDr., Ph.D.FAExternal Teacher3390BA03N5026 (C5.26)hobza@ibp.cz
Hojgrová Alexandra, Ing.FAExternal Instructorqqhojgro@node.mendelu.cz
Holcová Kristýna, Ing.ÚMFGZpost-graduate student3152BA01N4086 (A4.86)Holcova.Kristyna@email.cz
Holík Martin, Ing.FAContracted Workerqqholik@node.mendelu.cz
Holková Ludmila, RNDr., Ph.D.UPSRRResearcher3136BA01N3092 (A3.92)holkova@mendelu.cz
Homolka Petr, doc. Ing., Ph.D.FAExterní člen SZqqhomol2@node.mendelu.cz
Hooperová Alena, Bc.SDRef. pro akred.,st.plány a mezinár.stud.3398BA03N1050 (C1.50)hooperov@node.mendelu.cz
Horáčková Marie, Ing., Ph.D.FAExternal Teacher5230BA05N4008 (E4.08)horackov@node.mendelu.cz
Horák Michal, Mgr.DCB, FAExternal Instructor, post-graduate student3355BA02N3015 (D3.15)heras@seznam.cz
Horáková Vladimíra, Ing.FAExternal Teachervladimira.horakova@ukzuz.cz
Horčička Pavel, Dr. Ing.FAExternal Instructorhorcicka@selgen.cz
Horký Pavel, doc. Ing., Ph.D.ÚVZPResearcher, Academic staff - Associate Professor3164BA03N2028 (C2.28)xhorky0@node.mendelu.cz
Horsák Zdeněk, Ing., Ph.D.FAExternal Instructorjz.horsakovi@volny.cz
Hořín Petr, prof. RNDr. MVDr., CSc.FAExternal Teacherhorinp@vfu.cz
Hošek Martin, Ing., Ph.D.DABResearch Assistant3260BA01N1094 (A1.94)hosek@mendelu.cz
Houšť Martin, Ing., Ph.D.DGPPResearcher3115BA01N3019 (A3.19)houst.martin@seznam.cz
Hrabina Petr, Ing.ÚZRHVpost-graduate studentxhrabina@node.mendelu.cz
Hradilík Jan, prof. RNDr., CSc.FAContracted Worker3017BA03N6028 (C6.28)hradilik@mendelu.cz
Hrdlička Petr, doc. RNDr., CSc.DCBAcademic staff - Associate Professor3282BA02N3012 (D3.12)hrdlicka@mendelu.cz
Hrochová Zdenka, PhDr.FAExternal TeacherBA05N2024 (E2.24)zhroch@mendelu.cz
Hromadová Marcela, Ing.DLETechnická pracovnice pro vědu a výzkum, post-graduate student2487BA39N4031 (Q4.31)marsihromadova@centrum.cz
Hrubý Rostislav, Ing., CSc.FAExternal Teacherrostislav.hruby@srs.cz
Hrudíková Radka, Ing.FAExternal Instructorr.hrudikova@seznam.cz
Hrudová Eva, Mgr. Ing., Ph.D.UPSRRResearch Assistant3052BA01N4012 (A4.12)hrudova@mendelu.cz
Hřib Jiří, Ing., CSc., dr. h. c.FAExterní oponent IGAqqhrib1@node.mendelu.cz
Hřivna Luděk, prof. Dr. Ing.DFTResearcher, Academic staff - university professor3196BA20N2013 (N2.13)hrivna@mendelu.cz
Hubačíková Věra, Ing., Ph.D.DLEResearch Assistant2465BA39N4010 (Q4.10)verah@mendelu.cz
Hueberová Svatava, Ing.ÚVZPResearcher, post-graduate student3075BA01N3011 (A3.11)shueberova@seznam.cz
Hula Vladimír, Ing., Ph.D.ÚZRHVResearch Assistant, Researcher3254BA01N2079 (A2.79)Hula@mendelu.cz
Humpolíček Petr, Ing., Ph.D.FAExternal InstructorBA01N4073 (A4.73)humpolicek.petr@seznam.cz
Hurt Václav, Ing., Ph.D.FAExternal Teacher4130BA04N4042 (B4.42)vhurt@email.cz
Húska Dalibor, Ing., Ph.D.DCBResearch Assistant, Researcher3280BA02N2028 (D2.28)dalih@centrum.cz
Húska Dušan, prof. Ing., Ph.D.FAExterní člen SZqqhuska1@node.mendelu.cz
Hybler Vítězslav, Dr. Ing.UAPMVResearch Assistant3058BA03N3027 (C3.27)hybler@node.mendelu.cz
Hynek David, Ing., Ph.D.DCB, FAResearch Assistant, External Instructor, Researcher3365BA02N3007 (D3.07)hynek@node.mendelu.cz
Hynštová Veronika, Ing., DiS.DCBpost-graduate studentVercaHynstova@seznam.cz
Charvát Karel, RNDr.FAExternal Instructorqqcharva@node.mendelu.cz
Chládek Gustav, prof. Ing., CSc.DABAcademic staff - university professor3211BA01N1099 (A1.99)chladek@mendelu.cz
Chloupek Oldřich, prof. Ing., DrSc.FAExternal Teacher, Emeritní profesor3302BA01N3097 (A334)chloupek@mendelu.cz
Chmela RadekDCBTechnický pracovník pro vědu a výzkum3355BA02N3015 (D3.15)radek.chmela2@seznam.cz
Chovanec Jan, Ing.DAFEEpost-graduate student2373BA39N3023 (Q3.23)chovanec.honza@volny.cz
Chrást Vlastimil, doc. Ing., CSc.FAExternal Teacher2122BA08N2023 (J2.23)chrast@mendelu.cz
Chrudimská JarmilaDBPPTechnical organization worker3011BA03N6033 (C6.33)jarmila.chrudimska@mendelu.cz
Chuchma Filip, RNDr.DLEExternal Teacher, Contracted Workerfilip.chuchma@seznam.cz
Chytil Josef, RNDr.FAExternal Instructorqqchytil@node.mendelu.cz
Illek Josef, doc. MVDr., DrSc.FAExternal InstructorIllekJ@vfu.cz
Ingr Ivo, prof. Ing., DrSc.FAExternal TeacherBA01N2024 (A2.24)ingr@mendelu.cz
Jahnová HanaÚVZPTechnical organization worker3074BA01N3008 (A3.08)jahnova@node.mendelu.cz
Jalůvková Romana, Bc.DOFAReferentka kariérního centra3005BA03N1039 (C1.39)rjaluvkova@seznam.cz
Jandák Jiří, Ing., CSc.UAPMVResearch Assistant3061BA03N3029 (C3.29)jandak@mendelu.cz
Janderková Dita, Mgr., Ph.D.FAExternal Teacher5233BA05N4021 (E4.21)janderko@node.mendelu.cz
Jandlová Marcela, Ing.DFTResearcher, post-graduate studentMarcela.jandlova@seznam.cz
Jandlová Martina, Mgr.FAExternal Teacher6557BN01N2057 (Z2.57)jandlova@node.mendelu.cz
Janečková Lucie, Ing.UPSRRTechnical worker for educational process, Finanční manažer3122BA01N3086 (A3.86)janeckov@mendelu.cz
Janíček Zdeněk, Ing.FAContracted Workerzdenek.janicek@metrohm.cz
Janků Martin, doc. JUDr., CSc.FAExternal Teacher2205BA39N6034 (Q6.34)jankum@mendelu.cz
Janoš Tomáš, Ing.DABResearcher, post-graduate studentxjanos@node.mendelu.cz
Janouš Dalibor, doc. Ing., CSc.FAExternal Instructor4191BA04N6047 (B6.47)ejanous@brno.cas.cz
Janová Kristýna, Ing.UAPMVContracted WorkerTynaJanova@seznam.cz
Janštová Bohumíra, doc. MVDr., Ph.D.FAExterní člen SZqqjansto@node.mendelu.cz
Janštová Lenka, Ing.DCBpost-graduate studentLenka.Janstova@email.cz
Jarošová Alžbeta, prof. Ing., Ph.D.DFTAcademic staff - university professor3191BA20N2005 (N2.05)ualja@mendelu.cz
Jašek Miloslav, MVDr.FAExternal Instructorqqjasek@node.mendelu.cz
Jašková EliškaDBPPTechnical worker for educational process3347BA03N5041 (C5.41)jaskova@mendelu.cz
Jégrová Kateřina, Ing.UPSRRpost-graduate student3043BA01N4040 (A4.40)JegrovaKaterina@email.cz
Jech Ján, prof. Ing., CSc.FAExterní člen SZqqjech@node.mendelu.cz
Jelínková EvaFAContracted Workerevickajelinkova@seznam.cz
Jelínková Pavlína, Ing.DCBResearcher, post-graduate studentjelinkova.pav@gmail.com
Jensen Max VittrupFAExternal Studentmax@permalot.org
Ješeta Michal, Ing., Ph.D.FAExternal Instructorjeseta@gmail.com
Ježová LenkaDGPPTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3108BA01N3036 (A3.36)jezova@mendelu.cz
Jičínský Marek, Ing.FAExternal Instructorjicinsky@mendelu.cz
Jiménez Jiménez Ana MaríaDCB, FApost-graduate student, Zahraniční hostBA02N3017 (D3.17)anuskajj@hotmail.com
Jirásek Jiří, prof. Ing., DrSc.FAExternal Instructor, External Teacherqqjirase@node.mendelu.cz
Jiroušek Martin, Mgr., Ph.D.DBPPResearch Assistant3039BA03N6039 (C6.39)jirousek@node.mendelu.cz
Jirout Milan, Ing., DiS.DLETechnický pracovník pro vědu a výzkum, post-graduate student2480BA39N4024 (Q4.24)milanjiroutjr@gmail.com
Jiskrová Iva, doc. Ing., Ph.D.DABAcademic staff - associate Professor3216BA01N5047 (A5.47)jiskrova@mendelu.cz
Jobbágy Ján, doc. Ing., Ph.D.FAExterní člen SZJan.Jobbagy@uniag.sk
Jordánková Kateřina, Ing.DLEpost-graduate student2487BA39N4031 (Q4.31)k.jordankova@seznam.cz
Jordánová JindřiškaDFTTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3567BA27N1017 (M1.17)jordanov@node.mendelu.cz
Jukl Michal, Ing.DATPTResearcher2129BA37N2002 (R2.02)JuklMichal@seznam.cz
Junga Petr, Ing. et Ing., Ph.D.DAFEEResearch Assistant2366BA39N3008 (Q3.08)petr.junga@mendelu.cz
Jurajda Pavel, Ing., Dr.FAExternal Instructorqqjurajd@node.mendelu.cz
Jurečka František, Ing.DGPPResearcher, post-graduate student3090BA01N5062 (A5.62)frantisek.jurecka@centrum.cz
Jurek Lukáš, Ing.ÚZRHVpost-graduate studentJurek40@seznam.cz
Jůzl Miroslav, Ing., Ph.D.DFTResearch Assistant3264BA27N1014 (M1.14)mirajuzl@seznam.cz
Jůzl Miroslav, prof. Ing., CSc.UPSRRAcademic staff - university professor3129BA01N3060 (A3.60)juzl@mendelu.cz
Kalač Pavel, prof. Ing., CSc.FAExterní člen SZqqkalac@node.mendelu.cz
Kalhotka Libor, doc. Ing., Ph.D.UAPMVAcademic staff - Associate Professor3028BA01N4023 (A4.23)lika@mendelu.cz
Kalousek Petr, Ing., Ph.D.DBPPResearch Assistant3027BA03N6029 (C6.29)petr.kalousek@mendelu.cz
Kamanová Vendula, Ing.DABpost-graduate studentKamanova.V@centrum.cz
Kanický Viktor, prof. RNDr., DrSc.FAExternal Teacherviktork@chemi.muni.cz
Karásek Filip, Ing.ÚVZPpost-graduate student, Contracted Worker3167BA03N2020 (C2.20)karasek89@seznam.cz
Karhánek Michal, Ing.DOFA, FASystem Integrator, System integrator3007BA03N1009 (C1.09)karhanek@mendelu.cz
Kašparovská Vlasta, doc. Ing., Ph.D.FAExternal Teacher2451BA39N4086 (Q4.86)kasparov@mendelu.cz
Klein Richard, Ing.DAFEEAcademic staff - assistant2358BA39N3035 (Q3.35)richard.klein@mendelu.cz
Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.DCBAcademic staff - university professor3291BA02N2027 (D2.27)klejdusb@seznam.cz
Klementová Kristýna, Ing.DABTechnical worker for educational process, Researcher, post-graduate studentkklementova@gmail.com
Klem Karel, Ing., Ph.D.DGPP, FAResearch Assistant, External Teacherklem.k@czechglobe.cz
Klemš Marek, RNDr. Ing., Ph.D.DBPPResearch Assistant, Researcher3296BA03P1077 (C01.77)klems@mendelu.cz
Klimešová Jana, Ing.UPSRRResearcher3121BA01N3063 (A3.63)jana.klimesova@mendelu.cz
Klimeš Pavel, Mgr.DMBRResearcher3298BA03P1080 (C01.80)klimes@node.mendelu.cz
Klouček Vít, Bc.FAExternal Teacherqqklouce@node.mendelu.cz
Klumpar Josef, Ing., CSc.FAExternal Teacherqqklumpa@node.mendelu.cz
Kneifel Václav, Ing.FAExternal Instructorqqkneife@node.mendelu.cz
Knoflíčková Veronika, Bc.FAContracted Worker5197BA01N3096 (A3.96)knoflickov@seznam.cz
Knoll Aleš, prof. RNDr., Ph.D.ÚMFGZAcademic staff - university professor3184BA01N4111 (A4.111)knoll@mendelu.cz
Knoppová PetraDAFEETechnical organization worker2307BA39N3042 (Q3.42)petrak@mendelu.cz
Knotek Jaroslav, JUDr. Mgr., Ph.D.DLEResearch Assistant2467BA39N4010 (Q4.10)jarda.knotek@uake.cz
Knot Pavel, Ing., Ph.D.ÚVZPResearcher3078BA01N3007 (A3.07)knot@mendelu.cz
Knott Robert, Ing., Ph.D.FAExternal Teacher4124BA04N4036 (B35)knott@mendelu.cz
Kocourková Blanka, Ing., CSc.UPSRR, FAExternal Teacher, Researcher3131BA01N3099 (A3.99)blanka@mendelu.cz
Kohoutek Alois, Ing., CSc.FAExternal Instructorvste@seznam.cz
Kohoutková Marta, Mgr.ÚVZPTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3160BA03N2032 (C2.32)kohoutko@mendelu.cz
Kohout Václav, prof. Ing., DrSc.FAExternal Instructorqqkohou2@node.mendelu.cz
Kohut Mojmír, RNDr., Ph.D.FAExternal Instructormojmir.kohut@chmi.cz
Koláčková Martina, Ing.DCBResearcher, post-graduate studentkolajda.m@seznam.cz
Kolářová HanaDGPPTechnical organization worker3120BA01N3029 (A3.29)kolarova@mendelu.cz
Komárek Josef, prof. RNDr., DrSc.FAExternal Instructorqqkomare@node.mendelu.cz
Komprda Tomáš, prof. MVDr. Ing., CSc.DFTAcademic staff - university professor3261BA20N2006 (N2.06)komprda@mendelu.cz
Komzáková Irena, Ing.DABTechnical worker for educational process3227BA01N1084 (A1.84)komzak@mendelu.cz
Konečná Leona, Ing., Ph.D.DABResearcher3243BA01N1089 (A1.89)konecna@mendelu.cz
Konečný Ondřej, Mgr., Ph.D.FAExternal Student6330BN01N3030 (Z3.30)qqkonec8@node.mendelu.cz
Kopel Pavel, doc. RNDr., Ph.D.DCBResearcher, Academic staff - Associate Professor3249BA02N3017 (D3.17)kopel@node.mendelu.cz
Kopp Radovan, doc. Ing., Ph.D.ÚZRHVAcademic staff - Associate Professor3268BA27N1052 (M1.52)fcela@seznam.cz
Koru Eva, Ing.ÚMFGZpost-graduate student3152BA01N4086 (A4.86)evakoru@seznam.cz
Kosař Karel, RNDr., CSc.FAExternal Instructorkosar@brno.beerresearch.cz
Kosina Pavel, doc. RNDr., CSc.FAExternal Instructorqqkosina@node.mendelu.cz
Kos IvicaFAContracted Workerqqkos1@node.mendelu.cz
Kotovicová Jana, doc. RNDr., Ph.D.DLEAcademic staff - associate Professor2462BA39N4022 (Q4.22)kotovicj@mendelu.cz
Koudelková Zuzana, Ing.DCBpost-graduate student3311z.koudelkova@seznam.cz
Koukalová Mira, Ing.FAExternal Teacherkoukalova@vumopbrno.cz
Koukalová Šárka, Mgr.DMBRResearcher3297BA03P1079 (C01.79)koukalov@mendelu.cz
Kouřil Petr, Ing.UAPMVResearcher, post-graduate studentpetr.kouril@volny.cz
Koutná Svatava, Ing.DABTechnical worker for educational process, post-graduate student3239BA01N1086 (A1.86)koutna.svatava@seznam.cz
Koutný Tomáš, Ing., Ph.D.DAFEEResearch Assistant, Researcher2376BA39N3033 (Q3.33)koutnytomas@seznam.cz
Kovář Karel, Mgr.FAExternal Teacherqqkovar@node.mendelu.cz
Kozlovská Silvie, Ing., Ph.D.DLE, FAResearch Assistant, External Teacher2489BA39N4034 (Q4.34)silvie.kozlovska@mendelu.cz
Kozlovsky Dufková Jana, doc. Ing., Ph.D.DLE, FAExternal Teacher, Academic staff - associate Professor2472BA39N4030 (Q4.30)janadufkova@email.cz
Krátký František, Ing., CSc.FAExternal Instructorqqkratky@node.mendelu.cz
Kratochvílová Lucie, Ing.ÚMFGZResearcher, post-graduate student3140BA01N4084 (A4.84)xkratoc3@node.mendelu.cz
Kratochvilová MarcelaUAPMVTechnical worker for educational process3056BA03N3025 (C3.25)kratm@mendelu.cz
Krausová Lucie, Ing.ÚVZPpost-graduate student3075BA01N3011 (A3.11)l.kobalcikova@seznam.cz
Krčálová Eva, Ing., Ph.D.DAFEEResearch Assistant, Technical worker for educational process2360BA39N3027 (Q3.27)eva.krcalova@email.cz
Krejčí Libor, Bc. Ing.FAExternal Teacherlibor.kr@seznam.cz
Krejčí MarieSDStudy officer3004BA03N1049 (C1.49)krejci@mendelu.cz
Krejčí Zdeněk, Mgr., Ph.D. et Ph.D.FAExternal Teacherkiz@seznam.cz
Krekule Jan, doc. Ing., DrSc.FAExternal Instructorkrekule@ueb.cas.cz
Krobot Richard, Ing.ÚVZPContracted Worker3167BA03N2040 (C2.40)ric.krobot@centrum.cz
Krojerová Jarmila, Mgr., Ph.D.ÚZRHVResearcherkrojerov@node.mendelu.cz
Kroupová JaromíraDCBTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3281BA02N2026 (D2.26)kroupova@node.mendelu.cz
Krupková Lenka, Mgr.post-graduate studentlenka.krupka@gmail.com
Kryštofová Olga, Mgr., Ph.D.DCBResearch Assistant, Researcher3277BA02N2030 (D2.30)olga.krystofova@seznam.cz
Křen Jan, prof. Ing., CSc.DGPPAcademic staff - university professor3106BA01N3033 (A3.33)kren@mendelu.cz
Křenovský Radomír, Ing.DAFEEResearcher2374BA39N3026 (Q3.26)vmille@centrum.cz
Křivánek Ivo, doc. RNDr., CSc.DATPTAcademic staff - Associate Professor2126BA01N1032 (A1.32)krivanek@mendelu.cz
Křížková Soňa, Ing., Ph.D.DCB, FAResearch Assistant, External Teacher3274BA02N3016 (D3.16)sonakrizk@centrum.cz
Křížková Svatava, Ing.FAExternal Teachersvatakr@seznam.cz
Kříž Lubomír, doc. Ing., CSc.FAExternal Instructorqqkriz@node.mendelu.cz
Kubáň Pavel, RNDr., Ph.D.FAExternal Instructorkuban@iach.cz
Kúbek Alojz, prof. Ing., Ph.D.FAExterní člen SZqqkubek@node.mendelu.cz
Kubištová Barbora, Ing.DABResearcher, post-graduate studentkubistova.barus@seznam.cz
Kuciel Jiří, prof. Ing., CSc.FAExterní člen SZkuciel@mendelu.cz
Kučera Josef, doc. Dr. Ing.DABAcademic staff - Associate Professor3242BA01N5045 (A5.45)kucera@cmsch.cz
Kučerová Jindřiška, doc. Ing., Ph.D.FAExternal Teacher3194BA20N2018 (N2.18)kucerova@mendelu.cz
Kučerová Jiřina, Ing., Ph.D.FAExternal Teacher3450BA01N4027 (A4.27)jirina.foukalova@seznam.cz
Kučínská IvanaDFTTechnical worker for educational process3567BA27N1017 (M1.17)kucinska@mendelu.cz
Kůdela Václav, prof. Ing., DrSc.FAExternal Instructorqqkudela@node.mendelu.cz
Kudělka Jan, Bc. Ing., Ph.D.DAFEEResearch Assistant, Technical worker for educational process2375BA39N3028 (Q3.28)jkoudak@centrum.cz
Kudr Jiří, Ing., Ph.D.DCBResearch Assistant3352BA02N3017 (D3.17)george.kudr@centrum.cz
Kudrna Václav, Ing., CSc.FAExternal Instructorqqkudrna@node.mendelu.cz
Kuhn Jiří, RNDr.FAContracted Workernhukirij@gmail.com
Kuchtík Jan, prof. Dr. Ing.DABAcademic staff - university professor3230BA01N1087 (A1.87)kuchtik@mendelu.cz
Kukla Radovan, Dr. Ing.FAExternal Teacher2363BA39N3015 (Q3.15)radekk@mendelu.cz
Kumbár Vojtěch, Ing., Ph.D.DATPTResearch Assistant2128BA01N1034 (A1.34)vojtech.kumbar@mendelu.cz
Kupčíková Lucie, Ing.DABpost-graduate student3240BA01N1080 (A1.80)kupcikovalucie@seznam.cz
Kurczová IvonaDGPPTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3112BA01N3031 (A3.31)kurczova@mendelu.cz
Kutálková Jana, Ing.FAContracted Worker3049krcmijan@seznam.cz
Kutal Miroslav, Mgr., Ph.D.ÚZRHVExterní pracovník, spolupracovník4179BA04N6078 (B6.78)miroslav.kutal@hnutiduha.cz
Kvizdová Šárka, Ing.DOFAFaculty Registrar3006BA03N1047 (C1.47)kvizdova@mendelu.cz
Kyseláková Kateřina, Ing.DCBProjektový manažer - junior3350BA02N2013 (D2.13)katerinakyselakova@seznam.cz
Kyseláková Marie, doc. Ing. RNDr., CSc.FAExternal Teacher519 367 252kyselm@zf.mendelu.cz
Kyselová Ina, Mgr.post-graduate studenti4kyselova@gmail.com
Lacková Zuzana, Ing.DCBpost-graduate student6017BA02N2025 (D2.25)lackova14@seznam.cz
Lád František, doc. Ing., CSc.FAExterní člen SZqqlad@node.mendelu.cz
Lachman Jaromír, prof. Ing., CSc.FAExternal Instructorlachman@af.czu.cz
Lalge Ajinkya Bharat, Ing.DBPPResearcher, post-graduate student3390BA03N5026 (C5.26)ajinkya128@gmail.com
Laštovičková ZdeňkaÚVZPTechnical worker for educational process3169BA03N2021 (C2.21)lastovic@node.mendelu.cz
Laštůvka Zdeněk, prof. RNDr., CSc.ÚZRHVAcademic staff - university professor3245BA01N2075 (A2.75)last@mendelu.cz
Lennert JózsefDLEExternal Teacherqqlenner@node.mendelu.cz
Lenža Libor, Ing.DCBProjektový manažer - senior3365BA02N3007 (D3.07)lenza@node.mendelu.cz
Libertín Josef, Ing., CSc.FAExternal Teacherjosef.libertin.@usi.vutbr.cz
Libra Jaromír, Ing., Ph.D.FAExternal Teacher2366BA39N3008 (Q3.08)libra@mendelu.cz
Lichovníková Martina, doc. Ing., Ph.D.DABAcademic staff - associate Professor3229BA01N1105 (A1.105)lichov@mendelu.cz
Linhartová Dana, doc. PhDr., CSc.FAExternal Teacher5220BA05N4017 (E4.17)dlinhart@mendelu.cz
Lobová Dana, MVDr., Ph.D.FAExterní člen SZqqlobova@node.mendelu.cz
Lojková Lea, Mgr., Ph.D.DCBResearcher3288BA02N3013 (D3.13)lojkova@mendelu.cz
Lokaj Zdeněk, Ing.FAExternal Teacherlokaj@chello.cz
Lónová Kamila, Ing.DBPP, FAResearcher, post-graduate student, Contracted Worker3143BA03N6027 (C6.27)Lonova.K@seznam.cz
Lopatářová Miloslava, prof. MVDr., CSc.FAExternal Instructorlopatarovam@vfu.cz
Lopaur František, DiS.DGPPTechnický pracovník pro vědu a výzkumlopaur@node.mendelu.cz
Los Josef, Ing., Ph.D.DAFEEResearch Assistant2365BA39N3011 (Q3.11)los@mendelu.cz
Lukas Vojtěch, Ing., Ph.D.DGPPResearch Assistant3081BA01N1045 (A1.45)vojtech.lukas@mendelu.cz
Lusk Stanislav, Ing., CSc.FAExternal Instructorqqlusk@node.mendelu.cz
Lužová Táňa, Ing., Ph.D.DFTResearch Assistant3397BA27N1015 (M1.15)Tana.Luzova@centrum.cz
Lvončík Samuel, Mgr.FAExternal Teacher4057BA03N6041 (C6.41)samuel.lvoncik@mendelu.cz
Maco Roman, Ing.DFTpost-graduate studentroman.maco2@gmail.com
Magulová Iva, Mgr.ÚZRHVOrganization worker3246BA01N2079 (A2.79)magulova@node.mendelu.cz
Máchal Ladislav, prof. Ing., DrSc.DABAcademic staff - university professor3259BA01N1093 (A1.93)machal@mendelu.cz
Machová BarboraÚVZPTechnická pracovnice pro vědu a výzkum566 621 964bara.mach74@seznam.cz
Machů Gabrielle, Mgr. Ing., Ph.D., DiS.DAFEETechnical worker for educational process, Academic staff - assistant2362BA39N3040 (Q3.40)xmach1@node.mendelu.cz
Malaťák Jan, doc. Ing., Ph.D.FAExterní člen SZqqmalata@node.mendelu.cz
Málek Jan, Ing., CSc.FAExternal Teacher3115BA01N3019 (A3.19)malek@mendelu.cz
Malý Ivan, doc. Ing., CSc.FAExternal Teacher6003BA01N5012 (A5.12)maliv@mendelu.cz
Malý Lukáš, Bc.DCBTechnický pracovník pro vědu a výzkum3289BA02N1018 (D1.18)l_maly@atlas.cz
Malý Ondřej, Ing.ÚZRHVpost-graduate studentondra.malous@gmail.com
Marada Petr, Dr. Ing.DAFEEResearch Assistant2380BA39N3048 (Q3.48)p.marada@quick.cz
Mareček Jan, prof. Ing., DrSc., dr. h. c.DAFEEAcademic staff - university professor, Koordinátor projektu2306BA39N3047 (Q3.47)marecekj@mendelu.cz
Marek Josef, Ing.FAExternal Teacherjosef.marek@unob.cz
Marek Vít, Ing.DATPTpost-graduate student2129BA37N2003 (R2.03)vit.marek146@gmail.com
Mareš Jan, prof. Dr. Ing.ÚZRHVAcademic staff - university professor3270BA27N1050 (M1.50)mares@mendelu.cz
Mareš Lukáš, Ing.ÚZRHVpost-graduate studentxmares6@email.cz
Marešová JaroslavaÚZRHVTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3267BA27N1048 (M1.48)jmares@mendelu.cz
Marková Irena, doc. RNDr., CSc.FAExternal Instructor4191BA04N6047 (B6.47)markova@mendelu.cz
Marková Jana, Ing., Ph.D.FAExterní člen SZ4009BA04N4011 (B4.11)synkova@mendelu.cz
Masařík Michal, RNDr., Ph.D.FAExternal Instructor3350BA02N3018 (D3.18)masmic@email.cz
Mašíček Tomáš, Ing., Ph.D.DLEResearch Assistant2479BA39N4021 (Q4.21)tomas.masicek@mendelu.cz
Matoušek Václav, prof. Ing., CSc.FAExternal Instructor, Externí člen SZqqmatou0@node.mendelu.cz
Mazura Pavel, Mgr., Ph.D.DMBRResearcher, Externí pracovník, spolupracovník3298BA03P1080 (C01.80)mazura@sci.muni.cz
Medková Marta, Mgr.DCBpost-graduate studentmedkova.marta@email.cz
Medveďová Zuzana, Ing., Ph.D.DMBRExterní pracovnice3298BA03P1080 (C01.80)medvedova.z@gmail.com
Melišová Lucie, Ing.SDOrganization worker3388BA03N1013 (C1.13)xmelisov@node.mendelu.cz
Meloun Milan, prof. RNDr., DrSc.FAExternal Teachermilan.meloun@upce.cz
Mendel Peter, Ing.DBPPResearcher, post-graduate student3390BA03N5026 (C5.26)peter1mendel@gmail.com
Merlos Rodrigo Miguel Ángel, MSc, Ph.D.DCB, FAExternal Student, Researcher3274BA02N3016 (D3.16)merlos19792003@hotmail.com
Mészáros Martin, Ing., Ph.D.FAExternal Instructormartin.m85@centrum.sk
Mifková Tamara, Ing.ÚMFGZpost-graduate student3377BA01N4073 (A4.73)tamaramifkova@gmail.com
Michálek Petr, Ing., Ph.D.DCBResearch Assistant3274BA02N3016 (D3.16)petrmichalek85@gmail.com
Michalová IlonaDCBTechnical worker for educational process3313BA02N1006 (D1.06)michalo1@node.mendelu.cz
Michlová AnežkaFAExternal Instructor3010BA03N1052 (C1.52)michlova@mendelu.cz
Mikajlo Irina, Mgr.UAPMVResearcher, post-graduate student3070BA01N4034 (A4.34)xmikaylo@mendelu.cz
Mikeš Vladimír, prof. RNDr., CSc.FAExternal Instructormikes@chemi.muni.cz
Mikule Vladimír, Ing., Ph.D.DABResearch Assistant3209BA01N5052 (A5.52)mikule@mendelu.cz
Misař Drahoslav, doc. Ing., CSc.FAExternal Teacher, Externí člen SZ3219A416drahomis@post.cz
Mitáš Stanislav, Dr. Ing.FAExternal Instructorsmitas@zetor.com
Mlček Jiří, doc. Ing., Ph.D.FAExterní člen SZBA01N1045 (A1.45)jirimlcek@quick.cz
Mlejnková Veronika, Ing., Ph.D.ÚVZPContracted Worker5196BA01N2022 (A2.22)veronika.mlejnkova@mendelu.cz
Moll Ivo, RNDr., CSc.FAExternal Teacher602 755 541BA39N4064 (Q4.64)ivo.moll@mendelu.cz
Morávek ZdeněkÚMFGZTechnical worker for educational process3154BA25N1014 (X1.14)moravek@node.mendelu.cz
Moudrý Jan, prof. Ing., CSc.FAExternal Instructor, Externí člen SZqqmoudry@node.mendelu.cz
Moulick Amitava, Ph.D., MScFAContracted Workerqqmoulic@node.mendelu.cz
Mráz JanFAExternal Instructorqqmraz@node.mendelu.cz
Mrkvicová Eva, Ing. Mgr., Ph.D.ÚVZP, FAResearch Assistant, Technical worker for educational process, External Instructor3174BA03N2027 (C2.27)fajmon@mendelu.cz
Mudřík Zdeněk, prof. Ing., CSc.FAExterní člen SZqqmudrik@node.mendelu.cz
Mucha AnnaFAContracted Workerqqmucha1@node.mendelu.cz
Müllerová Martina, Ing.DFTpost-graduate studentsantislav@seznam.cz
Musilová Barbora, Ing.ÚZRHVResearcher, post-graduate studentbarborkamusilova@seznam.cz
Muška František, Ing., Ph.D.FAExternal Teacherqqmuska@node.mendelu.cz
Nádeníčková KristinaFAExternal Instructor3350BA02N3017 (D3.17)nadenick@node.mendelu.cz
Nauš PetrDAFEETechnical worker for educational process2359BA39N3032 (Q3.32)naus@mendelu.cz
Navrátil Miroslav, RNDr., Ph.D.FAExternal Instructor4026BA04N5031 (B5.31)navratil@mendelu.cz
Navrátilová Miloslava, Ing. Mgr., Ph.D.FAExternal Teachermiloslava.navratilova@srs.cz
Navrátil Stanislav, Ing.DAB, FAExternal Instructor, Researcher, post-graduate studentnav.stanislav@gmail.com
Navrátil Stanislav, prof. MVDr., CSc.ÚZRHV, FAExternal Teacher, Contracted Worker541 562 650navratils@vfu.cz
Necidová Lenka, MVDr., Ph.D.FAExterní člen SZqqnecido@node.mendelu.cz
Nedělník Jan, RNDr., Ph.D.FAExternal Instructornedelnik@vupt.cz
Nedomová Šárka, doc. Ing., Ph.D.DFTAcademic staff - associate Professor3193BA27N1003 (M1.03)snedomov@mendelu.cz
Nejdl Lukáš, Ing., Ph.D.DCBResearch AssistantBA02N3018 (D3.18)LukasNejdl@gmail.com
Nepivodová Vlasta, PhDr.FAExternal Teacher6326BN01N3026 (Z3.26)nepivodo@mendelu.cz
Neudert Lubomír, Ing., Ph.D.DGPPResearch Assistant3109BA01N3035 (A3.35)neudert@mendelu.cz
Nevrkla Pavel, Ing., Ph.D.DABResearch Assistant, Researcher3218BA01N1104 (A1.104)NevrklaPavel@seznam.cz
Nováčková JitkaFAExternal Teacher3069BA03N3035 (C3.35)kovarik1@node.mendelu.cz
Novák Jan, Mgr., Ph.D.DMBRResearch Assistant3294BA03P1076a (C01.76a)jan.novak@mendelu.cz
Novák Jaroslav, Ing.DGPPResearcher3119BA01N3028 (A3.28)jaroslavxnovak@gmail.com
Novák Pavel, doc. MVDr., CSc.FAExternal Instructorqqnovak3@node.mendelu.cz
Novotný Břetislav, Ing.ÚZRHVpost-graduate studentbobodinho@seznam.cz
Novotný Jiří, Ing.FAExternal Teacherjiri.novotny@cdv.cz
Ohnoutková Ludmila, Ing., Ph.D.FAExternal Instructorludmila.ohnoutkova@upol.cz
Olšovcová Zuzana, Ing.FAContracted Workerzuzkaolsovcova@gmail.com
Onderka Miroslav, Ing.FAExternal Instructorqqonderk@node.mendelu.cz
Ondráček Jaroslav, doc. Ing., CSc.FAExternal Instructor, Externí člen SZondrac@mendelu.cz
Ondráčková Petra, MVDr., PhD.FAExternal Instructorpetraondrackova@email.cz
Ondr Pavel, doc. Ing., CSc.FAExterní člen SZqqondr@node.mendelu.cz
Opletalová Michaela, Ing.CEITECTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3188BA03N5040 (C5.40)xvackova@node.mendelu.cz
Oppeltová Petra, Ing., Ph.D.DLEResearch Assistant2471BA39N4004 (Q4.04)oppeltova@mendelu.cz
Oral Jaroslav, Ing.FAExternal Instructoreveco@evecobrno.cz
Orság Matěj, Ing., Ph.D.DGPPResearcher3370BA01N5068 (A5.68)orsag.matej@gmail.com
Oulehla Milan, Ing.DLEInformation Systems Designer and Analyst2493BA39N4041 (Q4.41)milan.oulehla@uake.cz
Pajor FerencFAZahraniční hostqqpajor@node.mendelu.cz
Palát Milan, prof. Ing., CSc.FAExternal Teacher6320BN01N3020 (Z3.20)palat@mendelu.cz
Palíková Miroslava, doc. MVDr., Ph.D.FAContracted Workerpalikovam@vfu.cz
Pandilov Zoran, Dr.FAExternal Teacherpandilov@yahoo.com
Papežíková Ivana, MVDr., Ph.D.FAContracted Workerpapezikovai@vfu.cz
Papoušek Jiří, Bc. Ing.FAExternal Teacherjiri.parrot@gmail.com
Paschová Zuzana, Mgr., Ph.D.CEITECAssistant4160BA04N6084 (B6.84)paschova@node.mendelu.cz
Pavelková JanaÚMFGZAdministrative Official3183BA01N4085 (A4.85)janapav@mendelu.cz
Pavelková Kateřina, Ing.FAExterní člen SZqqpavelk@node.mendelu.cz
Pavlačková Veronika, Bc.DCBProjektový manažer - junior3365BA02N3007 (D3.07)stepanko@node.mendelu.cz
Pavlata Leoš, doc. MVDr., Ph.D.ÚVZPResearcher, Academic staff - Associate Professor3166BA03N2040 (C2.40)qqpavla1@node.mendelu.cz
Pavlík Aleš, Ing., Ph.D.ÚMFGZResearch Assistant3148BA01N4087 (A4.87)pavlik@mendelu.cz
Pavlů Aneta, Ing.DLETechnical worker for educational process, post-graduate student2488BA39N4031 (Q4.31)anetapavlu@seznam.cz
Pavlů Jaroslav, Mgr.DMBRTechnický pracovník pro vědu a výzkum3297BA03P1059 (C01.59)pavlu@node.mendelu.cz
Pavlů Marek, Mgr.DABExternal Instructorqqpavlu@node.mendelu.cz
Pecinová Hana, Ing.ÚMFGZpost-graduate student3140BA01N4084 (A4.84)hankapecinova@seznam.cz
Pekařík Vladimír, Mgr., Ph.D.DCBResearcher3350BA02N3017 (D3.17)pekarik@node.mendelu.cz
Pelikán Jan, Ing., CSc.FAExternal Instructorpelikan@vupt.cz
Peňáz Jiří, doc. Ing., CSc.FAExternal Teacher4122BA04N4039 (B4.39)penaz@mendelu.cz
Pentoś KatarzynaFAZahraniční hostqqpentos@node.mendelu.cz
Per LingvallFAExternal Instructorqqper@node.mendelu.cz
Peřina Aleš, Mgr., Ph.D.FAExterní člen SZaperina@med.muni.cz
Peřinková Veronika, Ing.DLETechnická pracovnice pro vědu a výzkum, post-graduate student2441BA39N4046 (Q4.46)perinkova@cukr-brno.cz
Pešek Milan, prof. Ing., CSc.FAExternal Instructormpesek@zf.jcu.cz
Pešková Marie, Mgr.DCBResearcherpeskova@node.mendelu.cz
Pešková Petra, Ing.DFTpost-graduate studentpetra.peskova@centrum.cz
Petřík Michal, Ing.DATPTpost-graduate student2127BA01N1033 (A1.33)misa.petrik@seznam.cz
Picka Zdeněk, Ing.FAExternal Teacherzdenek.picka@seznam.cz
Pillerová Lenka, Ing.ÚMFGZpost-graduate student3152BA01N4086 (A4.86)pillerova.lenka@seznam.cz
Pivnička Karel, prof. RNDr., DrSc.FAExternal Teacherqqpivnic@node.mendelu.cz
Pláteník Michal, Bc.DCBTechnický pracovník pro vědu a výzkum3354platenik@node.mendelu.cz
Pluháčková Helena, Ing., Ph.D.UPSRR, FAExternal Teacher, Researcher3131BA01N3098 (A3.98)schella@centrum.cz
Podhrázská Jana, doc. Ing., Ph.D.DLEAcademic staff - associate Professor2469BA39N4033 (Q4.33)jana.podhrazska@uake.cz
Podlipný Vít, Ing.DATPTResearcher2949BA37N2014 (R2.14)podlipny@mendelu.cz
Pohanková Eva, Ing., Ph.D.DGPPResearcher3089BA01N5068 (A5.68)eva.pohankova@seznam.cz
Pokora Jindřich, Ing.FAExterní člen SZqqpokora@node.mendelu.cz
Pokorná Jana, Bc.DLESecretary2492BA39N4040 (Q4.40)pokornaj@mendelu.cz
Pokorná LibušeDABSecretary3207BA01N1097 (A1.97)pokornal@mendelu.cz
Pokorný Eduard, doc. Ing., Ph.D.FAExternal Instructor3057BA03N3026 (C3.26)pokorny@mendelu.cz
Pokorný Radovan, prof. Ing., Ph.D.UPSRRAcademic staff - university professor3045BA01N3085 (A3.85)pokorny0@node.mendelu.cz
Polák Jaroslav, doc. Ing., DrSc.FAExternal Instructorqqpolak0@node.mendelu.cz
Polák Ondřej, Ing., Ph.D.UPSRRTechnical worker for educational process3121BA01N3063 (A3.63)xpolak@node.mendelu.cz
Poláková Nela, Ing.DATPTResearcher, post-graduate student2122BA08N2023 (J2.23)nelli.p@centrum.cz
Polcar Adam, Ing., Ph.D.DATPTResearch Assistant2123BA08N2007 (J2.07)adam@cmail.cz
Pompeiano Vaníčková Lucie, Ing., Ph.D.DCBHostující vědecluci.vanickova@gmail.com
Porčová Lenka, Ing.FAExternal Instructor3110BA01N3026 (A3.26)lenka.porcova@mendelu.cz
Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.DATPTResearcherportes@node.mendelu.cz
Pöschl MartinDMBRExterní pracovník, spolupracovníkqqposchl@node.mendelu.cz
Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.DCBAcademic staff - Associate Professor3288BA02N3013 (D3.13)posp@mendelu.cz
Pospíchal Zdeněk, Dr. Ing.FAExternal Instructorqqpospic@node.mendelu.cz
Pospíšil Jiří, Ing., CSc.DAFEEResearch Assistant2378BA39N3022 (Q3.22)pospisil@mendelu.cz
Pospíšilová Dagmar, Ing., Ph.D.ÚMFGZResearch Assistant3144BA01N4088 (A4.88)dagmar.pospisilova@mensa.cz
Pospíšilová HanaDAFEEExterní pracovnice5109BA01N1009 (A1.09)pospisi0@mendelu.cz
Pospíšilová Lubica, doc. RNDr., CSc.UAPMVAcademic staff - associate Professor3059BA03N3023 (C3.23)lposp@mendelu.cz
Pospíšilová RenataUAPMVTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3060BA01N4018 (A4.18)rena@mendelu.cz
Pospíšková LadislavaDFTTechnical worker for educational process3200BA27N1006 (M1.06)pospisko@node.mendelu.cz
Pošta Josef, prof. Ing., CSc.FAExterní člen SZqqposta@node.mendelu.cz
Poštulková Eva, Ing.ÚZRHVResearchere.postulkova@seznam.cz
Pozníková Gabriela, Ing., Ph.D.DGPPResearcher3092BA01N5063 (A5.63)dactylisglomerata@gmail.com
Prax Alois, prof. Ing., CSc.FAExternal Instructorpedol@mendelu.cz
Preissová MartaÚVZPTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3162BA03N2014 (C2.14)preissov@node.mendelu.cz
Procházka Stanislav, prof. Ing., DrSc.CEITECVedoucí vědecko-výzkumný pracovník6070BA03N5022 (C5.22)prochazk@mendelu.cz
Procházková Blanka, Ing., CSc.DGPPResearcher3117BA01N3022 (A3.22)proch@mendelu.cz
Procházková Nikola, Ing.DFTpost-graduate studentnikca.zam@seznam.cz
Procházková Petra, Ing.DLE, UPSRRResearcher, post-graduate student3123petraprochazkova88@seznam.cz
Prokeš MartinDGPPTechnický pracovník pro vědu a výzkum3111BA01N3025 (A3.25)prokes@mendelu.cz
Prokeš Miroslav, Ing., CSc.FAExternal Teacherprokes@brno.cas.cz
Prokešová Lenka, Ing.UPSRRResearcher, post-graduate student3124l.e.n.u.l.a89@centrum.cz
Prokop Martin, Ing., Ph.D.FAExternal Teacher3042martin.prokop@srs.cz
Prokop Vít, Ing., DrSc.FAExternal Instructorqqproko0@node.mendelu.cz
Prudíková Michaela, Ing.ÚMFGZpost-graduate student3157BA01N4089 (A4.89)barinova.michaela@gmail.com
Prudký Jan, Ing., Ph.D.DLEExternal Teacher2464BA39N4013 (Q4.13)prudky@mendelu.cz
Przywarová Alena, Ing., Ph.D.FAExternal Instructor3237BA01N1107 (A1.107)xprzywar@node.mendelu.cz
Přibilová Magdalena, Ing.ÚVZPResearcher, post-graduate student3301BA01N3012 (A3.12)magdalena.pribilova@seznam.cz
Přidal Antonín, doc. Ing., Ph.D.ÚZRHVAcademic staff - Associate Professor3248BA01N5056 (A5.56)apridal@mendelu.cz
Přikryl FrantišekDAFEETechnický pracovník pro vědu a výzkum2370BA39N3002 (Q3.02)prikrylf@mendelu.cz
Psota Vratislav, Ing., CSc.FAExternal Instructor, External Teachervratislav.psota@seznam.cz
Pulgretová MiroslavaDBPPTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3505BA27N2040 (M2.40)pulgreto@node.mendelu.cz
Pulkrábek Josef, prof. Ing., CSc.FAExterní člen SZqqpulkra@node.mendelu.cz
Pytel Roman, Ing.DFTResearcher, post-graduate student3203BA27N1005 (M1.05)r.pytel@seznam.cz
Rábek Michal, Ing.DGPPResearcher731 683 379BA01N3026 (A3.26)xrabek@mendelu.cz
Rác Jaromír, Ing.FAContracted Workerqqrac@node.mendelu.cz
Radojičić Marija, MSc.ÚZRHVpost-graduate studentradojicic.marija88@gmail.com
Randová IvanaDFTTechnical worker for educational process3097BA20N1004 (N1.04)randova@node.mendelu.cz
Rašovská LeaUAPMVTechnical organization worker3096BA03N4031 (C4.31)rasovska@mendelu.cz
Rattanapichai Wutthida, MSc.DGPPpost-graduate studentwutthida_g@hotmail.com
Rečková Zuzana, Ing., Ph.D.DABResearch Assistant, Researcher3221BA01N1083 (A1.83)zuzana.reckova@seznam.cz
Reinöhl Vilém, Mgr., CSc.CEITECAkademický vědecko-výzkumný pracovník3344BA03N5029 (C5.29)rein@mendelu.cz
Rejšek Klement, prof. Ing., CSc.FAExternal Instructor4039BA04N2046 (B2.46)kr@mendelu.cz
Remeš Marek, RNDr., Ph.D.FAContracted Workermararemes@gmail.com
Renčín Lukáš, Ing.DATPTResearcher, post-graduate student2125BA08N2019 (J2.19)lukas.rencin@seznam.cz
Richtera Lukáš, RNDr., Ph.D.DCBResearch Assistant, Researcher3311BA02N3017 (D3.17)richtera@node.mendelu.cz
Richter Rostislav, prof. Ing., DrSc.FAExternal Teacher3104BA03N4024 (C4.24)rich@mendelu.cz
Ripelová Renáta, Ing.FAExternal Teacher2470BA39N4026 (Q4.26)qqkalov1@node.mendelu.cz
Rotrekl Jiří, doc. Ing., CSc.FAExternal Instructorrotrekl@mendelu.cz
Rouš Robert, Ing.DAFEEAcademic staff - assistant, Researcher2358BA39N3035 (Q3.35)roborous@seznam.cz
Rozíková Veronika, Ing., Ph.D.DFTResearch Assistant3558BA27N1002 (M1.02)eugenie@email.cz
Rozlivka Jakub, Ing.DATPTResearcher, post-graduate studentFimbico@seznam.cz
Rozsypal Roman, Ing., CSc.FAExternal Teacherqqrozsy1@node.mendelu.cz
Ruban Artsiom, Ing.DFTpost-graduate student3338BA20N2022 (N2.22)artsiom91@gmail.com
Rubeš Jiří, prof. MVDr., CSc.FAExternal Teacherrubes@vri.cz
Rudinská Libuše, Mgr.FAExternal Teacher2056BA05N2009 (E2.09)librud@mendelu.cz
Runštuková Věra, Ing.FAExternal Instructorqqrunstu@node.mendelu.cz
Ruprechtová BeataDFTTechnical worker for educational process3097BA20N1004 (N1.04)ruprecht@node.mendelu.cz
Růžičková Gabriela, Ing., Ph.D.CEITEC, FAExternal Teacher, Contracted Worker3361BA01N3095 (A3.95)xruzick8@node.mendelu.cz
Růžičková Veronika, Ing.ÚVZPResearcher566 621 964ruzickov@node.mendelu.cz
Ryant Pavel, doc. Ing., Ph.D.UAPMVAcademic staff - Associate Professor3102BA03N4022 (C4.22)ryant@mendelu.cz
Rygl Jan, Bc.FAExternal Teachernejary@gmail.com
Rypová Ivana, Ing., Ph.D.FAExternal InstructorBA01N3020 (A3.20)ryp.i@volny.cz
Ryšánek Dušan, MVDr., CSc.FAExternal Instructorqqrysane@node.mendelu.cz
Ryvolová MartinaFAExternal Instructor3350BA02N3017 (D3.17)MartinaRyvolova@seznam.cz
Ředinová Michaela, Ing.CEITECFinanční manažer3382BA03N5021 (C5.21)mimisa@post.cz
Řehout Václav, prof. Ing., CSc.FAExterní člen SZqqrehout@node.mendelu.cz
Řepková Jana, doc. RNDr., CSc.FAExternal Teacher, Externí člen SZrepkova@sci.muni.cz
Řezáč Petr, doc. Ing., CSc.ÚMFGZAcademic staff - Associate Professor3156BA01N4094 (A4.94)prezac@mendelu.cz
Řezníček Vojtěch, prof. Ing., CSc.FAExternal Teacher6000BA01N3045 (A3.45)reznicek@mendelu.cz
Říha Jan, doc. Ing., DrSc.FAExternal Instructorjriha@financealbatros.cz
Saiz Fernandez InigoDMBRResearcher3358saizfern@node.mendelu.cz
Salachová Bohumila, JUDr., Ph.D.FAExternal Teacher2256BA39N6036 (Q6.36)salacho@mendelu.cz
Sedlák Pavel, doc. Ing., CSc.DATPT, FAExternal Teacher, Researcher2098BA08N2003 (J2.03)sedlakp@mendelu.cz
Selinger Pavel, Mgr.FAExternal Teacherpselinger@centrum.cz
Schmidtová Anna, Ing.ÚMFGZResearcher, post-graduate student3377BA01N4073 (A4.73)schmidtovaa@seznam.cz
Schönová Iveta, Ing.SDStudy officer3003BA03N1048 (C1.48)schon@mendelu.cz
Simonová Jana, Ing., Ph.D.DFTResearcher3334simonova@node.mendelu.cz
Sitte VilémDGPPTechnický pracovník pro vědu a výzkum739 148 786BM01N1001 (ZAB01)sitte@node.mendelu.cz
Sixtová DagmarDFTTechnical organization worker3190BA27N1008 (M1.08)sixtova@node.mendelu.cz
Skalák Jan, RNDr., Ph.D.DMBRResearcher3297BA03P1059 (C01.59)skalak@node.mendelu.cz
Skaláková Patricie, Mgr.DMBRTechnická pracovnice pro vědu a výzkum3298BA03P1080 (C01.80)johnova@node.mendelu.cz
Skládanka Jiří, doc. Ing., Ph.D.ÚVZPAcademic staff - Associate Professor3079BA01N3011 (A3.11)jiri.skladanka@mendelu.cz
Sklenář Vladimír, prof. RNDr., DrSc.FAExternal Instructorsklenar@chemi.muni.cz
Sládek Libor, Ing., Ph.D.DABResearch Assistant3232BA01N5046 (A5.46)sladek@mendelu.cz
Sládek Zbyšek, prof. MVDr., Ph.D.ÚMFGZAcademic staff - university professor3151BA01N4093 (A4.93)zbysek.sladek@mendelu.cz
Sláma Petr, Ing., Ph.D.ÚMFGZResearch Assistant3146BA01N4095 (A4.95)slamacek@email.cz
Slámová Nikola, Ing.DBPPResearcher3505BA27N2040 (M2.40)nikolka.svojsikova@seznam.cz
Slaný Vlastimil, Ing.DAFEETechnical worker for educational process, Researcher, post-graduate student2372BA39N3017 (Q3.17)VlastikSlany@seznam.cz
Slavík JiříDATPTTechnical worker for educational process2092BA08N1010 (J1.10)jslavik@mendelu.cz
Smejkalová GabrielaDCBTechnical organization worker3275BA02N2003 (D2.03)smejkal@mendelu.cz
Smetana JanDMBRSpecialist craftsman3300BA03P1074 (C01.74)smetanaj@mendelu.cz
Smital PetrFAExternal Teachersmitalp@gmail.com
Smolak RichardFAExternal Instructorrsmolak@gmail.com
Smutná Pavlína, doc. Dr. Ing.UPSRRAcademic staff - associate Professor3128BA01N3094 (A3.94)hrstkova@mendelu.cz
Smutný Vladimír, doc. Ing., Ph.D.DGPPAcademic staff - Associate Professor3116BA01N3020 (A3.20)smutny@mendelu.cz
Smýkal Petr, Ing., Ph.D.FAExternal Instructorpetr.smykal@upol.cz
Sobolová Martina, Bc.SDStudy officer3010BA03N1037 (C1.37)sobolova@node.mendelu.cz
Sobotková Eva, Ing., Ph.D.DABResearch Assistant, Technical worker for educational process3233BA01N5079 (A5.79)evaso@post.cz
Sochor Jiří, doc. Ing., Ph.D.FAExternal Instructorjiri.sochor@szpi.gov.cz
Somerlíková Kristina, doc. Ing., Ph.D.FAExternal Teacher6322BN01N3022 (Z3.22)somerlik@node.mendelu.cz
Soukupová Lucie, Ing., Ph.D.FAContracted Workerlucie.soukupova@metrohm.cz
Spitz Pavel, Ing., CSc.FAExternal Instructorpavelspitz@seznam.cz
Spurný Petr, prof. Ing., CSc.DOFAContracted Worker3266BA27N1046 (M1.46)fishery@mendelu.cz
Srbek Jan, RNDr., Ph.D.FAExternal Teacherjan.srbek@seznam.cz
Staňková MartinaFAExternal Instructor3350BA02N3018 (D3.18)stankov2@node.mendelu.cz
Stehnová Eva, Ing.DLEResearcher, post-graduate student2478BA39N4015 (Q4.15)evastehnova@seznam.cz
Stejskal Bohdan, Ing., Ph.D.DLEResearch Assistant2468BA39N4010 (Q4.10)bohdan.stejskal@mendelu.cz
Stejskal KarelFAExternal Studentkarel_stejskal@yahoo.com
Stodola Jiří, prof. Ing., DrSc.FAExternal Teacherjiri.stodola@unob.cz
Stodolová Veronika, Mgr.DLETechnical worker for educational process2441BA39N4046 (Q4.46)stodolova.verca@seznam.cz
Stojarová Šárka, Ing., Ph.D.FAExternal Teacher2334BA39N3082 (Q3.82)sarka@mendelu.cz
Straka MiroslavÚVZPMachinery operator566 621 964straka@node.mendelu.cz
Straková Eva, prof. Ing., Ph.D.FAExternal Instructorstrakovae@vfu.cz
Strapák Peter, prof. Ing., CSc.FAExterní člen SZqqstrapa@node.mendelu.cz
Strašil Zdeněk, Ing., CSc.FAExternal Teacherstrasil@vurv.cz
Stratil Antonín, prof. Ing., DrSc.FAExternal Instructorstratil@iapg.cas.cz
Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.FAExternal Teacher3364BA02N1007 (D1.07)stratil@mendelu.cz
Strejčková Aneta, Ing.DCBExternal Teacher, post-graduate studentaneta.strejckova@gmail.com
Strmiska Vladislav, Ing.DCBpost-graduate student3274BA02N3016 (D3.16)vlada.strmiska@gmail.com
Stroblová Michaela, Ing., Ph.D.UAPMVResearch Assistant3065BA01N4040 (A4.40)michaela.stroblova@mendelu.cz
Středa Tomáš, Ing., Ph.D.UPSRRResearch Assistant3305BA01N3063 (A3.63)streda@mendelu.cz
Středová Hana, doc. Ing., Ph.D.DLEAcademic staff - associate Professor2408BA39N4037 (Q4.37)hana.stredova@mendelu.cz
Střelcová Marie, RNDr.FAExternal Teacher3284BA02N3005 (D3.05)stre@mendelu.cz
Střelcová Zora, Mgr.FAExternal Instructorqqstrelc@node.mendelu.cz
Suchomel Josef, doc. Ing., Ph.D.ÚZRHVAkadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovník3273BA01N2077 (A2.77)suchomel@mendelu.cz
Suchý Václav, prof. RNDr., DrSc.FAExternal Teachersuchy@vfu.cz
Svejkovská Adéla, Ing.DLEpost-graduate student2476BA39N4015 (Q4.15)svejkovskaa@seznam.cz
Svitáčková Běla, Ing., CSc.FAExternal Teacher519 367 323svitackova@zf.mendelu.cz
Svoboda Emil, prof. Ing., CSc.FAExternal Teacher2522BA39N5040 (Q5.40)esvob@mendelu.cz
Svoboda Jan, Ing., CSc.FAExternal Teacher3092BA01N5063 (A5.63)svobodaj@mendelu.cz
Svoboda Jiří, Ing., Ph.D.ÚZRHVTechnical worker for educational process3250BA01N5073 (A5.73)komo1@post.cz
Svoboda Zdeněk, Ing.UAPMVpost-graduate student3324BA01N4028 (A4.28)zdenek.svoboda.had@seznam.cz
Svobodová Alena, PhDr.FAExternal Teacher2056BA05N2009 (E2.09)alsvob@mendelu.cz
Svobodová Eliška, Ing., Ph.D.FAExternal Teacher6410BN01N4010 (Z4.10)eliska.svobodova@mendelu.cz
Svobodová Lucie, Ing.FAExternal TeacherLucie.Svobodova@mze.cz
Switonski Marek, prof.FAExternal Instructorqqswiton@node.mendelu.cz
Sýkorová Jitka, PhDr.FAExternal Teacher4067BA04N6081jitsyk@mendelu.cz
Syrová Hana, Ing.SDStudy officer3002BA03N1038 (C1.38)xsyrova@node.mendelu.cz
Syrový JanDGPPTechnický pracovník pro vědu a výzkum732 359 623BM01N1001 (ZAB01)xsyrovy1@node.mendelu.cz
Szturc Jan, Ing.DLEResearcher, post-graduate student2482BA39N4024 (Q4.24)jan.szturc@seznam.cz
Szwedziak KatarzynaFAZahraniční hostqqszwedz@node.mendelu.cz
Šabata MartinFAExternal Instructorsabata@it-solution.cz
Šafránková Ivana, doc. Ing., Ph.D.UPSRRAcademic staff - associate Professor3048safran@mendelu.cz
Šálek Jan, prof. Ing., CSc.FAExterní člen SZqqsalek1@node.mendelu.cz
Šantrůček Jaromír, prof. Ing., CSc.FAExternal Instructor, Externí člen SZqqsantru@node.mendelu.cz
Ščerbejová Marta, doc. Ing., CSc.FAExternal Teacher2129BA08N2022 (J2.22)marta@mendelu.cz
Šebánek Jiří, prof. Dr. Ing., DrSc.FAExternal Teacherqqsebane@node.mendelu.cz
Šefrová Hana, doc. Ing., Ph.D.UPSRRAcademic staff - associate Professor3046BA01N4005 (A4.05)xsefrova@node.mendelu.cz
Šimek Zdeněk, doc. RNDr., CSc.FAExternal Teacher, Externí člen SZqqsimek1@node.mendelu.cz
Šimková Michaela, DiS.DCBTechnická pracovnice pro vědu a výzkumsimkova@node.mendelu.cz
Šipoš Jan, Mgr., Ph.D.ÚZRHVResearchersipos@node.mendelu.cz
Širůček Petr, Ing.DGPPContracted Workerpsirucek@seznam.cz
Šiška Bernard, prof. RNDr., Ph.D.FAExternal Teacher, Externí člen SZbernard.siska@uniag.sk
Škarpa Petr, doc. Ing., Ph.D.UAPMVAcademic staff - Associate Professor3345BA03N4030 (C4.30)petr.skarpa@mendelu.cz
Škvarenina Jaroslav, prof. Ing., CSc.FAExternal Teacher, Externí člen SZskvarenina@is.tuzvo.sk
Škyřík Jan, doc. Ing., CSc.FAExternal Teacher2358BA39N3035 (Q3.35)skyrik@mendelu.cz
Škyřík Petr, PhDr.FAExternal Teacherpskyrik@phil.muni.cz
Šlais Karel, doc. RNDr., DrSc.FAExternal Instructorqqslais@node.mendelu.cz
Šmerková Kristýna, Ing., Ph.D.DCBResearch Assistant3249BA02N3017 (D3.17)k.smerkova@gmail.com
Šofrová Jana, Ing., Ph.D.DCBResearch Assistant6017BA02N2025 (D2.25)sofrova@email.cz
Šoch Zbyněk, Ing.DATPTTechnical worker for educational process2125BA08N2019 (J2.19)xsoch@node.mendelu.cz
Šorf Michal, RNDr., Ph.D.ÚZRHVResearch Assistantmichal.sorf@centrum.cz
Šotnar Martin, Ing.DAFEETechnical worker for educational process2362BA39N3040 (Q3.40)xsotnarm@seznam.cz
Šottníková Viera, doc. Ing., Ph.D.DFTAcademic staff - associate Professor, Researcher3068BA20N2012 (N2.12)sotnik@mendelu.cz
Španová Alena, doc. RNDr., CSc.FAExternal Instructorqqspanov@node.mendelu.cz
Špicarová ZuzanaFAExternal Studentqqspicar@node.mendelu.cz
Šťastná Milada, doc. Dr. Ing.DLE, FAExternal Teacher, Academic staff - associate Professor2459BA39N4045 (Q4.45)stastna@mendelu.cz
Šťastník Ondřej, Bc. Ing.ÚVZPResearcher, post-graduate student, Contracted Worker3167BA03N2020 (C2.20)xstastni@node.mendelu.cz
Štempáková Kristína, Ing.ÚZRHVpost-graduate studentkristina91@centrum.sk
Štencl Jiří, doc. Ing., DrSc.DAFEEAcademic staff - Associate Professor2377BA39N3013 (Q3.13)stencl@mendelu.cz
Štenclová Hana, Ing.ÚVZPpost-graduate studenthanastenclova@gmail.com
Štěrbová Dagmar, Mgr., Ph.D.DCBResearch Assistant3276BA02N3006 (D3.06)vitam@mendelu.cz
Štolc Ladislav, prof. Ing., CSc.FAExternal Instructor, Externí člen SZqqstolc@node.mendelu.cz
Štuříková Helena, Ing.DCBpost-graduate studenth.sturikova@email.cz
Šubrt Jan, prof. Ing., CSc.FAExternal Teacher, Emeritní profesor3242BA01N5045 (A5.45)subrt@mendelu.cz
Šulcerová Hana, Ing., Ph.D.DFTResearch Assistant3557BA20N2014 (N2.14)hana.sulcerova@seznam.cz
Šupák Josef, doc. Ing., CSc.FAExterní člen SZqqsupak@node.mendelu.cz
Šustová Květoslava, prof. Ing., Ph.D.FA, DFTExternal Instructor, Academic staff - university professor3257BA27N1016 (M1.16)sustova@mendelu.cz
Šustr Michal, Ing.DATPTResearcher, post-graduate student2125BA08N2019 (J2.19)sete.mike@gmail.com
Švec Pavel, Ing., Ph.D.DCBResearcher3355BA02N3015 (D3.15)svecpavel@centrum.cz
Těšitel Jan, Ing., CSc.FAExternal Instructorqqtesite@node.mendelu.cz
Tichá MichaelaDLETechnická pracovnice pro vědu a výzkum2466BA39N4012 (Q4.12)ticha@mendelu.cz
Toman František, prof. Ing., CSc.DLEAcademic staff - university professor2406BA39N4013 (Q4.13)tomanf@mendelu.cz
Tomešková Eva, Mgr.FAExternal Teacher6396BN01N3032 (Z3.32)tomeskov@node.mendelu.cz
Tomšovský Michal, doc. RNDr., Ph.D.FAExternal Instructor4115BA04N3017 (B3.17)tomsovsk@mendelu.cz
Trávníček Petr, Ing., Ph.D.DAFEEResearch Assistant2374BA39N3026 (Q3.26)xtravni8@node.mendelu.cz
Trenz Oldřich, doc. Ing., Ph.D.FAExternal Teacher2267BA39N2067 (Q2.67)oldrich.trenz@gmail.com
Tripepi AndreaCEITECContracted Workerandrea.tripepi@yahoo.it
Trnka Miroslav, prof. Ing. Mgr., Ph.D.DGPPAcademic staff - university professor3080BA01N5070 (A5.70)mirek_trnka@yahoo.com
Trojan Václav, MVDr. Ing., Ph.D.DBPPResearch Assistant3389BA03N6034 (C6.34)vaclav.trojan@mendelu.cz
Truksa Martin, Dr. Ing.FAExternal Instructorqqtruksa@node.mendelu.cz
Tůma Ivan, Ing., Ph.D.UAPMVResearch Assistant3396BA01N4037 (A4.37)tuma@node.mendelu.cz
Tůmová Dita, Ing.UAPMVTechnická pracovnice pro vědu a výzkumditapavlkova@seznam.cz
Tunka Lukáš, Ing.DATPTpost-graduate student2129BA37N2003 (R2.03)tunka.luk@gmail.com
Turek Dušan, Mgr.DMBRResearcher3298BA03P1080 (C01.80)dusanturek@seznam.cz
Tvarůžek Ludvík, Dr. Ing.FAExternal Teachertvaruzek@vukrom.cz
Tvrdoň Zdeněk, Ing., Ph.D.FAExternal Teachertvrdon2@seznam.cz
Uherová Ružena, doc. Ing., CSc.FAExternal Instructor, Externí člen SZqquherov@node.mendelu.cz
Uhlířová DagmarFAExternal Instructor3350BA02N3017 (D3.17)uhlirova@node.mendelu.cz
Uhlířová Eva, Ing.UAPMVTechnical worker for educational process3101BA03N4035 (C4.35)cer@mendelu.cz
Uhrová Jana, Ing., Ph.D.DLE, FATechnical worker for educational process, External Teacher2464BA39N4026 (Q4.26)qquhrov1@node.mendelu.cz
Ulčák Zbyněk, Ing., Ph.D.FAExterní člen SZ6071BA39N4020 (Q4.20)ulcak@fss.muni.cz
Uldrijan Dan, Ing.DBPPResearcher, post-graduate student3147BA03N6041 (C6.41)uldrijan@centrum.cz
Umlášková Barbora, MVDr.ÚVZPpost-graduate studentBarbora.Umlaskova@seznam.cz
Unar Jiří, doc. RNDr., CSc.FAExternal Teacherjiri.unar.@tele2.cz
Ungr JiříUAPMVTechnický pracovník pro vědu a výzkum3103BA03N4023 (C4.23)ungr@mendelu.cz
Úradníček Luboš, doc. Ing., CSc.FAExternal Teacher4059BA04N6055 (B6.55)uradnic@mendelu.cz
Úradníčková Milena, Ing.FAExternal Instructor3006BA03N1047 (C1.47)urad@mendelu.cz
Urban František, doc.FAExternal Instructorfrantisek.urban@elit.cz
Urbánková Iva, Bc.FAExternal Instructor5208BA05N1019 (E1.19)izaoral@mendelu.cz
Urbánková Lenka, Ing., DiS.ÚVZPResearcher, post-graduate student3301BA01N3012 (A3.12)urbankoval@centrum.cz
Urban Otmar, doc. Mgr., Ph.D.FAExternal Instructorurban.o@czechglobe.cz
Urbanová Martina, Ing.DLE, FAExternal Instructor, Researcher2460BA39N4015 (Q4.15)martina.vicanova@mendelu.cz
Urban Tomáš, prof. Ing., Ph.D.ÚMFGZAcademic staff - university professor3182BA01N4067 (A4.67)urban@mendelu.cz
Vacek Patrik, Mgr.DOFAProject manager3009BA03N1008 (C1.08)vacek@node.mendelu.cz
Václavovský Jiří, doc. Ing., CSc.FAExternal Instructorqqvacla2@node.mendelu.cz
Vaculíková Martina, Ing.DABTechnical worker for educational process, Researcher, post-graduate studentvacul.martina@gmail.com
Vaculovičová LýdiaDAFEETechnická pracovnice pro vědu a výzkum2369BA39N3001 (Q3.01)vaculovi@mendelu.cz
Vaculovičová Markéta, Mgr., Ph.D.DCB, FAResearch Assistant, External Instructor, Researcher3249BA02N3017 (D3.17)ryvolova@node.mendelu.cz
Vágnerová Lucie, Ing.UPSRRpost-graduate student3123Kvetinkove.dite@gmail.com
Vágnerová Milena, Ing.FAExternal Instructorvagnerova@vuhu.cz
Vaishar Antonín, doc. RNDr., CSc.DLE, FAExternal Teacher, Academic staff - Associate Professor2461BA39N4025 (Q4.25)antonin.vaishar@uake.cz
Válek Vladimír, Ing., Ph.D.FAExternal TeacherBA08N2005 (J2.05)valek@mendelu.cz
Valicová Markéta, Ing.FAExternal Teacherxcvalicova@fch.vutbr.cz
Vaněčková Tereza, Ing.DCBpost-graduate studenttereza.vaneckova@gmail.com
Vaníček Jiří, Ing., CSc.FAExternal Teacherjvanicek@konfirm.cz
Váňová Pavlína, Mgr.DMBRExterní pracovnice3298BA03P1080 (C01.80)vanova1@mendelu.cz
Varner David, Mgr., Ph.D.DATPTExternal Teacher, Contracted Workerinfo@davar.cz
Vaverková Magdalena Daria, doc. Mgr. Ing., Ph.D.DLEAcademic staff - associate Professor2484BA39N4007 (Q4.07)magda.vaverkova@uake.cz
Vavrouchová Hana, Mgr. Ing., Ph.D.DLEResearch Assistant2490BA39N4034 (Q4.34)hana.vavrouchova@mendelu.cz
Vavříková Jana, Ing.UAPMVResearcher605 410 312vavrikov@node.mendelu.cz
Večeřa Milan, Ing., Ph.D.DABResearch Assistant, Researcher3228BA01N1082 (A1.82)veceram@email.cz
Večeřa Zbyněk, Ing., CSc.FAExternal Instructorvecera@iach.cz
Veselá IvanaDCBTechnická pracovnice pro vědu a výzkumvesela4@node.mendelu.cz
Veselý Pavel, doc. Ing., CSc.ÚVZPAcademic staff - Associate Professor3172BA03N2026 (C2.26)vesely@mendelu.cz
Věžníková LenkaDATPTTechnical organization worker2119BA08N2025 (J2.25)veznik@mendelu.cz
Vičarová Petra, Ing.DCBpost-graduate studentVicarovaPetra3@seznam.cz
Víchová Jana, Ing., Ph.D.UPSRRResearch Assistant3050BA01N4052 (A4.52)vichova@mendelu.cz
Viktorinová Simona, Ing.SDVedoucí studijního oddělení3008BA03N1036 (C1.36)viktori1@mendelu.cz
Vinklová Sylva, Ing.ÚZRHVpost-graduate studentvinklova.zsmsec@seznam.cz
Vitásková Jelena, Ing., Ph.D.FAExternal Teacher2470BA39N4007 (Q4.07)jelena.vitaskova@uake.cz
Vítek Tomáš, Ing., Ph.D.FAExternal Instructor3271BA01P1046 (A01.46)gabon@centrum.cz
Vítěz Tomáš, doc. Ing., Ph.D.DAFEEResearch Assistant2382BA39N3052 (Q3.52)vitez@mendelu.cz
Vlček Jiří, Mgr., Ph.D.DCBResearch Assistant3279BA02N3023 (D3.23)vlcek@mendelu.cz
Vlček Vítězslav, Ing., Ph.D.UAPMVResearch Assistant3063BA03N3028 (C3.28)xvlcek1@seznam.cz
Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.DCB, FAResearch Assistant, External Teacher3279BA02N3023 (D3.23)matalovas@volny.cz
Vorlíček Zdeněk, Ing., CSc.FAExternal Instructorqqvorlic@node.mendelu.cz
Vorlíčková Kateřina, Ing.FAExternal Instructorkatka.vor@gmail.com
Vorlová Lenka, prof. MVDr., Ph.D.FAExternal Instructor, External Teacher, Externí člen SZvorlova@vfu.cz
Votava Jiří, Ing., Ph.D.DATPTResearch Assistant2965BA08N1008 (J1.08)xvotava@node.mendelu.cz
Vršanská Martina, Ing.DCBpost-graduate studentmxtinka@seznam.cz
Vrtílek Petr, Ing.DGPPResearcher, post-graduate student3115BA01N3019 (A3.19)P.Vrtilek@seznam.cz
Vrtková Irena, Ing., Ph.D.ÚMFGZResearcher3187BA01N4069 (A4.69)irenav@mendelu.cz
Vyhnánek Tomáš, doc. Ing., Ph.D.DBPPAcademic staff - Associate Professor3185BA03N5027 (C5.27)vyhnanek@mendelu.cz
Vykoukalová Zdeňka, PhDr., Ph.D.FAExternal Teacher6323BN01N3023 (Z3.23)vykoukal@node.mendelu.cz
Vyletělová Marcela, RNDr., Ph.D.FAExternal Instructormarcela.vyletelova@vuchs.cz
Vymlátilová Lenka, Ing.DFTResearcher3337BA20N1006 (N1.06)lenka.vymlatilova@seznam.cz
Vyskočil Ivo, Ing.FAExternal Instructor2780BA39N1048 (Q1.48)ivo.vyskocil@mendelu.cz
Vyskot Boris, prof. RNDr., DrSc.FAExternal Teachervyskot@ibp.cz
Wijacki Jan, Ing.ÚMFGZResearcher, post-graduate student3181BA01N4066 (A4.66)jwijacki@gmail.com
Wimmerová Markéta, Ing.DGPPResearcher, post-graduate student3089BA01N5068 (A5.68)Maggie.margareth@seznam.cz
Winkler Jan, Ing., Ph.D.DBPPResearch Assistant6069BA03N6040 (C6.40)winkler@mendelu.cz
Začal Jaroslav, Ing.DATPTResearcher, post-graduate student2125BA08N2019 (J2.19)xzacal@node.mendelu.cz
Záhora Jaroslav, Ing., CSc.UAPMVResearch Assistant3022BA01N4039 (A4.39)zahora@mendelu.cz
Zahrádková Světlana, doc. RNDr., Ph.D.FAExternal Teacherqqzahra5@node.mendelu.cz
Zachovalová Hana, Ing., Ph.D.FAExterní člen SZPRIDALOVAH@vfu.cz
Zachovalová MarkétaUAPMVpost-graduate studentzach.marky@seznam.cz
Zámečník Tomáš, Ing.ÚZRHVpost-graduate studentZamecnik.T@seznam.cz
Zapletalová Jana, RNDr., CSc.FAExterní člen SZzapletalova@geonika.cz
Závrská Vladislava, Mgr.FAExternal Teacherqqzavrsk@node.mendelu.cz
Zbíral Jiří, RNDr., Ph.D.FAExternal Instructorqqzbiral@node.mendelu.cz
Zdražílková Magda, Mgr., Ph.D.DBPPTechnical worker for educational process6057BA03N6044 (C6.44)zdraz@node.mendelu.cz
Zehnálek Josef, doc. Ing., CSc.DCBAcademic staff - Associate Professor3293BA02N3011 (D3.11)zehnalek@mendelu.cz
Zechmeisterová Lenka, Ing.FAExternal Teacherlenkazechm@seznam.cz
Zelená Věra, doc. RNDr., CSc.FAExternal Teacher6005BA03N5028 (C5.28)zelena@mendelu.cz
Zelenka Jiří, prof. Ing., CSc.ÚVZP, FAEmeritní profesor, Contracted Worker3159BA03N2030 (C2.30)zelenka@mendelu.cz
Zeman Ladislav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.ÚVZPAcademic staff - university professor3173BA03N2029 (C2.29)zeman@mendelu.cz
Zigmundová Veronika, Ing.DFTpost-graduate studentVeronika.Zigmundova@seznam.cz
Zítka JanDCBTechnický pracovník pro vědu a výzkum3350BA02N3017 (D3.17)zitka@node.mendelu.cz
Zítka Ondřej, RNDr., Ph.D.DCBResearch Assistant3285BA02N2004 (D2.04)zitkao@seznam.cz
Zloch Jan, Ing.DLEpost-graduate student2482BA39N4024 (Q4.24)xzloch@mendelu.cz
Zlomková Ilona, Mgr. Ing. et Ing. et Ing., Ph.D.FAExternal Instructor6046BA01N5015 (A5.15)ilona.gotzova@gmail.com
Zmeškal Zdeněk, Ing.FAContracted Workerzdenek.zmeskal@metrohm.cz
Zouhar Jan, Mgr., Ph.D.DMBRResearcher3297BA03P1079 (C01.79)zouhar@node.mendelu.cz
Zouhar Martin, Mgr.FAExternal Teachersybok@monoceros.physics.muni.cz
Zrůst Jaromír, Ing., CSc.FAExternal Instructorqqzrust@node.mendelu.cz
Žák Marek, Ing., Ph.D.DATPTResearch Assistant2943BA37N2002 (R2.02)zak.marek@centrum.cz
Žalud Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.DGPPAcademic staff - university professor3083BA01N5069 (A5.69)zalud@mendelu.cz
Ždímal Václav, Ing., Ph.D.FAContracted Worker5032BA01N2037 (A2.37)zdimal@node.mendelu.cz
Židelová MarieDCBLaboratory Worker3310BA02N2032 (D2.32)zidelova@node.mendelu.cz
Žižlavský Jiří, prof. Ing., DrSc.FAEmeritní profesor3244BA01N1091 (A1.91)zizla@mendelu.cz

Click the "Print the list of phone numbers" button to get the list of phone numbers in the PDF format.