Department of Planting Design and Maintenance (FH) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 8

PublicationsType of resultYearDetails
A fehér fagyöngy (Viscum album L.) által fertőzött gazdafák vizuális értékelésének lehetőségei
Baltazár, Tivadar -- Varga, Ildikó -- Pejchal, Miloš
A fehér fagyöngy (Viscum album L.) által fertőzött gazdafák vizuális értékelésének lehetőségei. Erdészettudományi Közlemények. 2017. v. 7, no. 1, p. 43--58. ISSN 2062-6711. URL: http://www.erdtudkoz.hu/index.php/29201/?&L=4
article in a professional periodical2017Details
Annual flower bed in landscape architecture - typology and assortment
Pilušová, Barbora
Annual flower bed in landscape architecture - typology and assortment. In Veda mladých 2017: Proceedings. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017, s. 109--115. ISBN 978-80-552-1688-1.
article in proceedings2017Details
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger
Kuťková, Tatiana -- Šimek, Pavel -- Vaida, Pavel
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger. KUŤKOVÁ, T. -- ŠIMEK, P. -- VAIDA, P. 2017. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/projekty/28078-
specialized maps with technical contents2017Details
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Vaněk
Kuťková, Tatiana -- Šimek, Pavel -- Vaida, Pavel
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Vaněk. KUŤKOVÁ, T. -- ŠIMEK, P. -- VAIDA, P. 2017. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/projekty/28078-
specialized maps with technical contents2017Details
Kompoziční principy a vegetační a technické prvky - vybrané objekty
Kuťková, Tatiana -- Gálová, Helena -- Klasová, Kristýna
Kompoziční principy a vegetační a technické prvky - vybrané objekty. KUŤKOVÁ, T. -- GÁLOVÁ, H. -- KLASOVÁ, K. 2017. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/projekty/28078-
specialized maps with technical contents2017Details
Methodology for reconstruction of villa garden of the First Czechoslovak Republic
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky. ZÁMEČNÍK, R. -- ŠIMEK, P. 2017. URL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-295627
certified methods, restoration and conservation methods2017Details
The technology foundation and care about directly sown annual flower beds
Klasová, Kristýna -- Kuťková, Tatiana
Technologie zakládání a péče o letničkové záhony z přímého výsevu. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2017. v. 16, no. 3, p. 16--21. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2017Details
Using of succulent plants for slope stabilization
Dufková, Eva
Using of succulent plants for slope stabilization. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 463--467. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0004.pdf
article in proceedings2017Details