Faculty of Horticulture - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 59

PublicationsType of resultYearDetails
AFLP Molecular Identification and Genetic Relationship of Chinese and Japanese Pear Cultivars Grown in Middle European Conditions
Wolf, Jan -- Baránková, Kateřina -- Nečas, Tomáš
AFLP Molecular Identification and Genetic Relationship of Chinese and Japanese Pear Cultivars Grown in Middle European Conditions. In “40 YEARS OF HORTICULTURE EDUCATION”. 1. vyd. CLUJ-NAPOCA: FACULTY OF HORTICULTURE, 2017, s. 3.
abstract of an article in anthology2017Details
Cultivator of probiotic bacteria for targeted bioticisation of horticultural substrates
Jurica, Miloš -- Kopta, Tomáš -- Maršálek, Blahoslav -- Polcarová, Alena
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ; RAWAT CONSULTING S.R.O. Kultivátor probiotických bakterií pro cílenou biotizaci zahradnických substrátů. JURICA, M. -- KOPTA, T. -- MARŠÁLEK, B. -- POLCAROVÁ, A. 2017.
technically implemented results (prototype, functional sample)2017Details
Čokoláda se zvýšeným obsahem přírodních lignanů
Kulichová, Jana -- Balík, Josef -- Híc, Pavel -- Horák, Miroslav -- Tříska, Jan -- Vrchotová, Naděžda -- Houška, Milan -- Strohalm, Jan -- Novotná, Pavla
ZAHRADNICKÁ FAKULTA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ, ÚSTAV PRO VÝZKUM GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, V.V.I., VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, V.V.I. Čokoláda se zvýšeným obsahem přírodních lignanů. KULICHOVÁ, J. -- BALÍK, J. -- HÍC, P. -- HORÁK, M. -- TŘÍSKA, J. -- VRCHOTOVÁ, N. -- HOUŠKA, M. -- STROHALM, J. -- NOVOTNÁ, P. 30250, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10260704&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
results with legal protection (utility model, industrial model)2017Details
Determination of genetic relationships of sortiment Asian pears
Wolf, Jan -- Nečas, Tomáš
Stanovení genetické příbuznosti u sortimentu asijských hrušní. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2017. v. 5, no. 5, p. 42--46. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2017Details
Determination of synergistic interactions between Plum pox virus and 'Candidatus Phytoplasma prunorum' in infected peach trees
Horsáková, Jana -- Nečasová, Jana -- Nečas, Tomáš
Determination of synergistic interactions between Plum pox virus and 'Candidatus Phytoplasma prunorum' in infected peach trees. In III International Symposium on Plum Pox Virus. Leuven: ISHS Leuven, 2017, s. 45--52. ISBN 978-94-62611-58-0.
article in proceedings2017Details
Dynamics of winter severity and its effect on recreation
Zahradníček, Pavel -- Rožnovský, Jaroslav -- Brzezina, Jáchym -- Stěpánek, Petr -- Farda, Aleš -- Chuchma, Filip
Dynamics of winter severity and its effect on recreation. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 98--103. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf
article in proceedings2017Details
Effect of Ambient Sunlight Intensity on the Temporal Phenolic Profiles of Vitis Vinifera L. Cv. Chardonnay During the Ripening Season -- A Field Study.
Šebela, David -- Turóczy, Zoltán -- Olejníčková, Julie -- Kumšta, Michal -- Sotolář, Radek
Effect of Ambient Sunlight Intensity on the Temporal Phenolic Profiles of Vitis Vinifera L. Cv. Chardonnay During the Ripening Season -- A Field Study. South African Journal for Enology and Viticulture. 2017. v. 38, no. 1, p. 94--102. ISSN 0253-939X. URL: http://www.journals.ac.za/index.php/sajev/article/view/1038
article in a professional periodical2017Details
Effect of harvest date on composition and geometry of grape berries
Nedomová, Šárka -- Kumbár, Vojtěch -- Pavloušek, Pavel -- Pytel, Roman -- Lampíř, Lubomír -- Buchar, Jaroslav
Effect of harvest date on composition and geometry of grape berries. European journal of horticultural science. 2017. v. 82, no. 1, p. 21--30. ISSN 1611-4426. URL: http://doi.org/10.17660/eJHS.2017/82.1.3
article in a professional periodical2017Details
Effect of yeast on aromatic profiles of wines from 'Cabernet' grapevine cultivars.
Sotolář, Radek -- Lampíř, Lubomír
Effect of yeast on aromatic profiles of wines from 'Cabernet' grapevine cultivars. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2017. v. 63, no. 3, p. 139--147. ISSN 0023-5830. URL: https://kvasnyprumysl.cz/artkey/kpr-201703-0006_Vliv_kvasinek_na_aromaticky_profil_vin_z_kabernetovych_odrud_revy_vinne.php
article in a professional periodical2017Details
Effect of zinc fertilisation on yield and selected qualitative parameters of broccoli
Šlosár, Miroslav -- Mezeyová, Ivana -- Hegedüsová, Alžbeta -- Andrejiová, Alena -- Kováčik, Peter -- Lošák, Tomáš -- Kopta, Tomáš -- Keutgen, Anna J
Effect of zinc fertilisation on yield and selected qualitative parameters of broccoli. Plant, soil and environment. 2017. v. 63, no. 6, p. 282--287. ISSN 1214-1178. URL: http://www.agriculturejournals.cz/web/pse.htm?type=article&id=220_2017-PSE
article in a professional periodical2017Details
Evaluation of Effect of Vegetation Cover on Soil Compaction
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír -- Zemánek, Pavel
Evaluation of Effect of Vegetation Cover on Soil Compaction. In Engineering for Rural Development: Proceedings of 16th International Scientific Conference. Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2017, s. 1346--1353. ISSN 1691-3043. URL: https://doi.org/10.22616/ERDev2017.16.N300
article in proceedings2017Details
Evaluation of Pollen Quality and Self-Fertility in Selected Cultivars of Asian and European Pears
Bieniasz, Monika -- Ondrášek, Ivo -- Nečas, Tomáš -- Dziedzic, Ewa -- Pawłowska, Božena
Evaluation of Pollen Quality and Self-Fertility in Selected Cultivars of Asian and European Pears. In “40 YEARS OF HORTICULTURE EDUCATION”. 1. vyd. CLUJ-NAPOCA: FACULTY OF HORTICULTURE, 2017, s. 2.
abstract of an article in anthology2017Details
Evaluation of the pressing process during oil extraction from grape seeds
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír -- Rutkowski, Kazimierz
Evaluation of the pressing process during oil extraction from grape seeds. Potravinárstvo - Food Science. 2017. v. 11, no. 1, p. 1--6. ISSN 1338-0230. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/690
article in a professional periodical2017Details
First report of Little cherry virus 1 infecting apricot in the Czech Republic
Šafářová, Dana -- Faure, Chantal -- Candresse, Thierry -- Navrátil, Milan -- Nečas, Tomáš -- Marais, Armelle
First report of Little cherry virus 1 infecting apricot in the Czech Republic. Plant disease. 2017. v. 101, no. 5, p. 845. ISSN 0191-2917.
article in a professional periodical2017Details
Fungi detected in trunk of stone fruits in the Czech Republic
Pečenka, Jakub -- Peňázová, Eliška -- Tekielska, Dorota -- Ondrášek, Ivo -- Nečas, Tomáš -- Eichmeier, Aleš
Fungi detected in trunk of stone fruits in the Czech Republic. Agrártudományi Közlemények : Acta Agraria Debreceniensis. 2017. v. 72, p. 121--127. ISSN 1587-1282.
article in a professional periodical2017Details
Hlavní zásady jarní kontroly a údržby závlahových systémů
Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik
Hlavní zásady jarní kontroly a údržby závlahových systémů. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2017. v. 16, no. 3, p. 10--11. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2017Details
Hloubkové kypřiče do vinic v praxi
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír
Hloubkové kypřiče do vinic v praxi. Zemědělec. 2017. v. 24, no. 16, p. 16--18. ISSN 1211-3816.
article in a professional periodical2017Details
Characterization of Essential Oil Composition in Different Basil Species and Pot Cultures by a GC-MS Method
Muráriková, Andrea -- Ťažký, Anton -- Neugebauerová, Jarmila -- Planková, Alexandra -- Jampílek, Josef -- Mučaji, Pavel -- Mikuš, Peter
Characterization of Essential Oil Composition in Different Basil Species and Pot Cultures by a GC-MS Method. Molecules. 2017. v. 22, no. 7, ISSN 1420-3049. URL: http://www.mdpi.com/1420-3049/22/7/1221
article in a professional periodical2017Details
III International Symposium on Plum Pox Virus
III International Symposium on Plum Pox Virus. Leuven: ISHS Leuven, 2017. 160 p. 1163. ISBN 978-94-62611-58-0.
conference proceedings2017Details
Klimatické změny ve vztahu k půdě a růstu rostlin
Rožnovský, Jaroslav
Klimatické změny ve vztahu k půdě a růstu rostlin. In Hospodaření s půdou ve školkařských provozech: sborník příspěvků. Tečovice: Sdružení lesních školkařů ČR, 2017, s. 9--16. ISBN 978-80-906781-0-1.
article in proceedings2017Details
Mechanizační prostředky pro půdoochranná opatření ve vinicích a ekonomika jejich provozu
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír
Mechanizační prostředky pro půdoochranná opatření ve vinicích a ekonomika jejich provozu. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2017. no. 1, p. 10--12. ISSN 1804-3054.
article in a professional periodical2017Details
Methodology for reconstruction of villa garden of the First Czechoslovak Republic
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky. ZÁMEČNÍK, R. -- ŠIMEK, P. 2017. URL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-295627
certified methods, restoration and conservation methods2017Details
Monitoring the occurrence of bacteria in stored cabbage heads
Eichmeier, Aleš -- Peňázová, Eliška -- Pečenka, Jakub -- Čechová, Jana -- Pokluda, Robert -- Tekielska, Dorota -- Baránek, Miroslav
Monitoring the occurrence of bacteria in stored cabbage heads. Journal of plant protection research. 2017. v. 57, no. 1, p. 56--61. ISSN 1427-4345. URL: https://www.degruyter.com/view/j/jppr.2016.57.issue-1/jppr-2017-0008/jppr-2017-0008.xml
article in a professional periodical2017Details
Možnosti využití mykorhizy ve školkařské produkci červeného a černého rybízu
Vlk, Radoslav
Možnosti využití mykorhizy ve školkařské produkci červeného a černého rybízu. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2017. v. 16, no. 4, p. 12--15. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2017Details
Mrazové indexy v chladném půlroce na území České republiky
Zahradníček, Pavel -- Rožnovský, Jaroslav -- Brzezina, Jáchym -- Štěpánek, Petr -- Farda, Aleš -- Chuchma, Filip -- Potop, Vera
Mrazové indexy v chladném půlroce na území České republiky. In Mrazy a jejich dopady. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2017, ISBN 978-80-87577-69-1.
article in proceedings2017Details
Nápoj obohacený polyfenolickým extraktem z hroznů
Kulichová, Jana -- Balík, Josef -- Híc, Pavel
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Nápoj obohacený polyfenolickým extraktem z hroznů. KULICHOVÁ, J. -- BALÍK, J. -- HÍC, P. 30295, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030295.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2017Details
Návrat ke kořenům 2017
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír
Návrat ke kořenům 2017. Vinařský obzor. 2017. v. 110, no. 7-8, p. 370. ISSN 1212-7884.
article in a professional periodical2017Details
New apricot cultivars resistant against ppv from czech republic
Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš -- Ondrášek, Ivo -- Wolf, Jan -- Krška, Boris -- Vachůn, Zdeněk
New apricot cultivars resistant against ppv from czech republic. In ZBORNIK POVZETKOV 4. SLOVENSKEGA SADJARSKEGA KONGRESA z mednarodno udeležbo. 1. vyd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2017, s. 43.
abstract of an article in anthology2017Details
Occurrence of Grapevine Pinot gris virus in Poland and description of asymptomatic exhibitions in grapevines
Eichmeier, Aleš -- Pieczonka, Karolina -- Peňázová, Eliška -- Pečenka, Jakub -- Gajewski, Zbygniew
Occurrence of Grapevine Pinot gris virus in Poland and description of asymptomatic exhibitions in grapevines. Journal of Plant Diseases and Protection. 2017. v. 124, no. 4, p. 407--411. ISSN 1861-3829. URL: https://doi.org/10.1007/s41348-017-0076-x
article in a professional periodical2017Details
Palm wines - date palm, raffia and Coconut palm
Sotolář, Radek
Palmová vína -- datlovník pravý, rafie vínodárná a kokosovník ořechoplodý.  [online]. 2017. URL: http://www.wine.cz/palmova-vina-datlovnik-pravy-rafie-vinodarna-kokosovnik-orechoplody/.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)2017Details
Pomological and qualitative characteristics of plum cultivars delivered from Prunus domestica, P. salicina, P. cerasifera and their hybrids
Wolf, Jan -- Ondrášek, Ivo -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš
Pomological and qualitative characteristics of plum cultivars delivered from Prunus domestica, P. salicina, P. cerasifera and their hybrids. In ZBORNIK POVZETKOV 4. SLOVENSKEGA SADJARSKEGA KONGRESA z mednarodno udeležbo. 1. vyd. Lubljana: Univerza Lubljani, 2017, s. 5.
abstract of an article in anthology2017Details
Possibilities of Using Grape Marc for Making Fuel Pellets
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír -- Ludín, David
Possibilities of Using Grape Marc for Making Fuel Pellets. In Engineering for Rural Development: Proceedings of 16th International Scientific Conference. Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2017, s. 1333--1338. ISSN 1691-3043. URL: https://doi.org/10.22616/ERDev2017.16.N294
article in proceedings2017Details
Problem of composting BDW at the Faculty of Horticulture in Lednice
Dušek, Martin -- Mašán, Vladimír
Problematika kompostování na Zahradnické fakultě v Lednici. Komunální technika: odborný recenzovaný časopis pro komunální služby. 2017. v. 11, no. 3, p. 46--47. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodical2017Details
Proč "Mrazy a jejich dopady"
Rožnovský, Jaroslav -- Šiška, Bernard -- Salaš, Petr
Proč "Mrazy a jejich dopady". In Mrazy a jejich dopady. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2017, ISBN 978-80-87577-69-1.
article in proceedings2017Details
Přirozená infiltrace - pomocné půdní látky jako cesta k jejímu zlepšení
Salaš, Petr -- Rožnovský, Jaroslav -- Pekař, Miloslav -- Vlk, Radoslav
Přirozená infiltrace - pomocné půdní látky jako cesta k jejímu zlepšení. In Zadržování vody v krajině - Cesta k vodnímu komfortu . Brno: Evropský institut pro zadržování vody v krajině z.ú., 2017, s. 49--54. ISBN 978-80-270-1479-8.
article in proceedings2017Details
Rozlišení odrůd třešní podle dýchání a tvorby těkavých aromatických aromatických sloučenin
Goliáš, Jan
Rozlišení odrůd třešní podle dýchání a tvorby těkavých aromatických aromatických sloučenin. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2017. v. 16, no. 3, p. 36--39. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2017Details
Růst zimních teplot vzduchu v České republice v letech 1961-2010
Střeštík, Jaroslav -- Rožnovský, Jaroslav -- Štěpánek, Petr -- Zahradníček, Pavel
Růst zimních teplot vzduchu v České republice v letech 1961-2010. In Mrazy a jejich dopady. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2017, ISBN 978-80-87577-69-1.
article in proceedings2017Details
Sklovitost jablek v chladírenském skladování
Goliáš, Jan
Sklovitost jablek v chladírenském skladování. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2017. no. 3, p. 60--62. ISSN 1804-3054.
article in a professional periodical2017Details
Současný stav městské zeleně z pohledu její údržby
Mašán, Vladimír
Současný stav městské zeleně z pohledu její údržby. Komunální technika: odborný recenzovaný časopis pro komunální služby. 2017. v. 11, no. 2, p. 18--19. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodical2017Details
Stanovení a změna tuhosti jednotlivých zim za období 1961-2015
Zahradníček, Pavel -- Rožnovský, Jaroslav -- Brzezina, Jáchym -- Štěpánek, Petr -- Farda, Aleš -- Chuchma, Filip -- Potop, Vera
Stanovení a změna tuhosti jednotlivých zim za období 1961-2015. In Mrazy a jejich dopady. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2017, ISBN 978-80-87577-69-1.
article in proceedings2017Details
Stanovenie produktívnych výkonností žacích strojov v rôznych podmienkach
Mašán, Vladimír -- Zemánek, Pavel -- Burg, Patrik
Stanovenie produktívnych výkonností žacích strojov v rôznych podmienkach. Agritech Science. 2017. v. 11, no. 1, ISSN 1802-8942. URL: http://www.agritech.cz/clanky/2017-1-5.pdf
article in a professional periodical2017Details
Study on Antioxidant Components in Rosé Wine Originating from the Wine Growing Region of Moravia, Czech Republic
Baroň, Mojmír -- Sochor, Jiří -- Tomášková, Lenka -- Průšová, Božena -- Kumšta, Michal
Study on Antioxidant Components in Rosé Wine Originating from the Wine Growing Region of Moravia, Czech Republic. Erwerbs-Obstbau. 2017. ISSN 0014-0309.
article in a professional periodical2017Details
The Effect of Phytoplasma Disease Caused by "Candidatus Phytoplasma prunorum" on the Phenological and Pomological Traits in Apricot Trees
Nečas, Tomáš -- Kiss, Tomáš -- Eichmeier, Aleš -- Nečasová, Jana -- Ondrášek, Ivo
The Effect of Phytoplasma Disease Caused by "Candidatus Phytoplasma prunorum" on the Phenological and Pomological Traits in Apricot Trees. In “40 YEARS OF HORTICULTURE EDUCATION”. 1. vyd. CLUJ-NAPOCA: FACULTY OF HORTICULTURE, 2017, s. 1.
abstract of an article in anthology2017Details
The level of susceptibility of Asian pear varieties and the new pear rootstocks to Fire blight diseases
Šillerová, Jana -- Korba, Josef -- Nečas, Tomáš
Asijské odrůdy hrušní a nové hrušňové podnože -- jejich hladina náchylnosti vůči bakteriální spále růžovitých rostlin. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2017. v. 2, no. 2, p. 12--15. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2017Details
The trunk disease of grapevine- Botryosphaeria dieback.
Sotolář, Radek
Houbové choroby kmene révy vinné – Botryosfériové odumírání révy (Botryosphaeria obtusa Schwein). Vinařský obzor. 2017. v. 110, no. 7-8, p. 356--357. ISSN 1212-7884.
article in a professional periodical2017Details
Trendy výskytu pozdních jarních mrazíků v ČR
Litschmann, Tomáš -- Rožnovský, Jaroslav -- Salaš, Petr -- Vlk, Radoslav
Trendy výskytu pozdních jarních mrazíků v ČR. In Mrazy a jejich dopady. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2017, ISBN 978-80-87577-69-1.
article in proceedings2017Details
Účinky hospodářsky významných viróz na projev některých pomologických vlastností a nutričních látek v geneticky modifikované odrůdě švestky HoneySweet (Prunus domestica L.)
Krška, Boris -- Halouzková, Klára -- Horsáková, Jana -- Polák, Jaroslav
Effects of economically important virus diseases on the expression of some pomological traits and nutritional compounds in GM plum cultivar HoneySweet (Prunus domestica L.). Zahradnictví = Horticultural science. 2017. v. 44, no. 1, p. 1--5. ISSN 0862-867X.
article in a professional periodical2017Details
Uplatnění robotických systémů v zahradnictví
Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik
Uplatnění robotických systémů v zahradnictví. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2017. v. 16, no. 6, p. 64--66. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2017Details
Using of succulent plants for slope stabilization
Dufková, Eva
Using of succulent plants for slope stabilization. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 463--467. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0004.pdf
article in proceedings2017Details
Vinice v zahuštěných výsadbách
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír
Vinice v zahuštěných výsadbách. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2017. p. 49--51. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2017Details
Viniculture in ancient Egypt
Sotolář, Radek
Vinařství ve starověkém Egyptě.  [online]. 2017. URL: http://www.wine.cz/vinarstvi-ve-starovekem-egypte/.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)2017Details
Vliv kvasinek na aromatický profil vín z kabernetových odrůd révy vinné
Sotolář, Radek -- Lampíř, Lubomír
Vliv kvasinek na aromatický profil vín z kabernetových odrůd révy vinné. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2017. v. 63, no. 3, p. 139--147. ISSN 0023-5830. URL: http://kvasnyprumysl.cz/artkey/kpr-201703-0006_vliv_kvasinek_na_aromaticky_profil_vin_z_kabernetovych_odrud_revy_vinne.php
article in a professional periodical2017Details
Vliv sněhové pokrývky na promrzání půdy
Rožnovský, Jaroslav -- Brzezina, Jáchym
Vliv sněhové pokrývky na promrzání půdy. In Mrazy a jejich dopady. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2017, ISBN 978-80-87577-69-1.
article in proceedings2017Details
Vliv synoptických situací na mimořádně silné mrazy
Münster, Petr -- Rožnovský, Jaroslav
Vliv synoptických situací na mimořádně silné mrazy. In Mrazy a jejich dopady. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2017, ISBN 978-80-87577-69-1.
article in proceedings2017Details
Vplyv podmienok stanoviska na skutočnú výkonnosť žacích strojov
Mašán, Vladimír
Vplyv podmienok stanoviska na skutočnú výkonnosť žacích strojov. Komunální technika: odborný recenzovaný časopis pro komunální služby. 2017. v. 11, no. 4, p. 30--32. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodical2017Details
Výskyt silných mrazů koncem měsíce dubna 2016 s ohledem na škody způsobené v ovocnářství
Zahradníček, Pavel -- Rožnovský, Jaroslav -- Štěpánek, Petr -- Chuchma, Filip
Výskyt silných mrazů koncem měsíce dubna 2016 s ohledem na škody způsobené v ovocnářství. In Mrazy a jejich dopady. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2017, ISBN 978-80-87577-69-1.
article in proceedings2017Details
Wines from tropical regions - Biribi, Buni, seafood and wine jabuticaba.
Sotolář, Radek
Vína z tropických oblastí - biriba, buni, mořské víno a jabuticaba.  [online]. 2017. URL: http://www.wine.cz/vina-tropickych-oblasti-biriba-buni-morske-vino-jabuticaba/.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)2017Details
Zahuštěné výsadby vinic a mechanizace pro jejich ošetřování
Burg, Patrik -- Zemánek, Pavel -- Mašán, Vladimír
Zahuštěné výsadby vinic a mechanizace pro jejich ošetřování. Vinařský obzor. 2017. v. 110, no. 5, p. 238--240. ISSN 1212-7884.
article in a professional periodical2017Details
16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development
16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. 24. 5. 2017 - 26. 5. 2017, Jelgava (LV).
holding a conference2017Details