Faculty of Forestry and Wood Technology - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 63

PublicationsType of resultYearDetails
Adapted Riccati technique and non-oscillation of linear and half-linear equations
Hasil, Petr
Adapted Riccati technique and non-oscillation of linear and half-linear equations. Applied Mathematics Letters. 2018. v. 82, p. 98--105. ISSN 0893-9659. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893965918300685?via%3Dihub
article in a professional periodical2018Details
Albertina není jen muzeum (3. část)
Kanická, Ludvika
Albertina není jen muzeum (3. část). Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 4, p. 62--63. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Assessing the Influence of Roasting Process Parameters on Mepiquat and Chlormequat Formation in Dark Barley Malts
Ekielski, Adam -- Mishra, Pawan Kumar -- Żelaziński, Tomasz
Assessing the Influence of Roasting Process Parameters on Mepiquat and Chlormequat Formation in Dark Barley Malts. Food and Bioprocess Technology. 2018. ISSN 1935-5130. URL: https://doi.org/10.1007/s11947-018-2087-4
article in a professional periodical2018Details
Calibration and accuracy assessment in a direct georeferencing system for UAS photogrammetry
Gabrlik, Petr -- la Cour Harbo, Anders -- Kalvodova, Petra -- Žalud, Luděk -- Janata, Přemysl
Calibration and accuracy assessment in a direct georeferencing system for UAS photogrammetry. International Journal of Remote Sensing. 2018. ISSN 0143-1161. URL: https://doi.org/10.1080/01431161.2018.1434331
article in a professional periodical2018Details
Claude Monet a jeho dům v Giverny
Kanická, Ludvika
Claude Monet a jeho dům v Giverny. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 4, p. 64--66. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Co dělá kňoura "kancem"?
Drimaj, Jakub -- Bena, Marcel
Co dělá kňoura "kancem"?. Svět myslivosti. 2018. v. 19, no. 2, p. 33--35. ISSN 1212-8422.
article in a professional periodical2018Details
Das Haus Lucie Koldové
Kanická, Ludvika
Das Haus Lucie Koldové. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 3, p. 46--48. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Density profile and microstructural analysis of densified beech wood (Fagus sylvatica L.) plasticized by microwave treatment
Dömény, Jakub -- Čermák, Petr -- Koiš, Vojtěch -- Tippner, Jan -- Rousek, Radim
Density profile and microstructural analysis of densified beech wood (Fagus sylvatica L.) plasticized by microwave treatment. European journal of wood and wood products. 2018. v. 76, no. 1, p. 105--111. URL: https://doi.org/10.1007/s00107-017-1173-z
article in a professional periodical2018Details
Differences in photochemistry and response to heat stress between silver fir (Abies alba Mill.) provenances
Konôpková, Alena -- Kurjak, Daniel -- Kmeť, Jaroslav -- Klumpp, Raphael -- Longauer, Roman -- Ditmarová, Ľubica -- Gömöry, Dušan
Differences in photochemistry and response to heat stress between silver fir (Abies alba Mill.) provenances. Trees: structure and function. 2018. v. 32, no. 1, p. 73--86. ISSN 0931-1890. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00468-017-1612-9
article in a professional periodical2018Details
Do wild ungulates experience higher stress with humans than with large carnivores?
Zbyryt, Adam et al.
Do wild ungulates experience higher stress with humans than with large carnivores?. Behavioral Ecology. 2018. v. 29, no. 1, p. 19--30. ISSN 1045-2249.
article in a professional periodical2018Details
Drought spells and their impact on the growth of young plantations established with the containerized planting stock
Mauer, Oldřich -- Rozmánek, Martin -- Houšková, Kateřina
Drought spells and their impact on the growth of young plantations established with the containerized planting stock. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 1, p. 89--99. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066010089.pdf
article in a professional periodical2018Details
Effects of crown architecture and stand structure on light absorption in mixed and monospecific Fagus sylvatica and Pinus sylvestris forests along a productivity and climate gradient through Europe
Hurt, Václav -- Svoboda, Miroslav et al.
Effects of crown architecture and stand structure on light absorption in mixed and monospecific Fagus sylvatica and Pinus sylvestris forests along a productivity and climate gradient through Europe. Journal of Ecology. 2018. v. 106, no. 2, p. 746--760. ISSN 0022-0477. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.12803/abstract;jsessionid=DC157E5977F9B6AEEFF11966F368D35E.f03t01
article in a professional periodical2018Details
Effects of oak, beech and spruce on the distribution and community structure of fungi in litter and soils across a temperate forest
Doreen Bahnmann, Barbara -- Mašínová, Tereza -- Halvorsen, Rune -- Davey, Marie L -- Sedlák, Petr -- Tomšovský, Michal -- Baldrian, Petr
Effects of oak, beech and spruce on the distribution and community structure of fungi in litter and soils across a temperate forest. Soil biology and biochemistry. 2018. v. 119, no. April, p. 162--173. ISSN 0038-0717. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003807171830021X
article in a professional periodical2018Details
Estimation of p,p'-DDT degradation in soil by modeling and constraining hydrological and biogeochemical controls
Sanka, Ondrej -- Kalina, Jiří -- Lin, Yan -- Deutscher, Jan -- Futter, Martyn -- Butterfield, Dan -- Melymuk, Lisa -- Brabec, Karel -- Nizzetto, Luca
Estimation of p,p'-DDT degradation in soil by modeling and constraining hydrological and biogeochemical controls. Environmental Pollution. 2018. v. 239, no. August, p. 179--188. ISSN 0269-7491. URL: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.04.022
article in a professional periodical2018Details
Evaluation of the Susceptibility of Several Czech Conifer Provenances to Fusarium circinatum
Martín García, Jorge -- Lukačevičová, Aneta -- Asdrúbal Flores Pacheco, J -- Javier Diez , Julio -- Dvořák, Miloň
Evaluation of the Susceptibility of Several Czech Conifer Provenances to Fusarium circinatum. Forests. 2018. v. 9, no. 2, ISSN 1999-4907. URL: http://www.mdpi.com/1999-4907/9/2/72
article in a professional periodical2018Details
Geocaching for the wheelchair users: a pilot study in Luhačovské Zálesí (Czech Republic)
Fialová, Jitka -- Kotásková, Pavla -- Schneider, Jiří -- Žmolíková, Nikola -- Procházková, Pavlína
Geocaching for the wheelchair users: a pilot study in Luhačovské Zálesí (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. 2018. no. 1, p. 27--41. ISSN 1210-8812. URL: http://www.geonika.cz/EN/research/ENMGRClanky/2018_01_FIALOV%C3%81etal.pdf
article in a professional periodical2018Details
Grey wolf in the Western Carpathians and Central Europe: landscape genetics, fission-fusion phylogeography and conservation prospects
Hulva, P -- Černá Bolfíková , Barbora -- Woznicová, V -- Jindřichová, Milena -- Benešová, M -- Zyka, Vladimír -- Romportl, Dušan -- Kutal, Miroslav -- Finďo, S -- Antal, V et al.
Grey wolf in the Western Carpathians and Central Europe: landscape genetics, fission-fusion phylogeography and conservation prospects. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 91--92. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Gymnocalycium sutterianum subsp. tetraploideum Řepka, a new subspecies from the Argentina, Province of Córdoba
Řepka, Radomír -- Vahalík, Petr -- Koutecký, Petr
Gymnocalycium sutterianum subsp. tetraploideum Řepka, a new subspecies from the Argentina, Province of Córdoba. Gymnocalycium. 2018. v. 31, no. 1, p. 1259--1272. ISSN 1017-9178.
article in a professional periodical2018Details
Habitat and management influence on a seasonal diet composition of wild boar
Zeman, Jaroslav -- Hrbek, Jan -- Drimaj, Jakub -- Kudláček, Tomáš -- Heroldová, Marta
Habitat and management influence on a seasonal diet composition of wild boar. Biológia. 2018. v. 2018, p. 11--17. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodical2018Details
Hydraulic and mechanical dysfunction of Norway spruce sapwood due to extreme summer drought in Scandinavia
Rosner, Sabine -- Gierlinger, Notburga -- Klepsch, Matthias -- Karlsson, Bo -- Evans, Rob -- Lundqvist, Sven Olof -- Světlík, Jan -- Borja, Isabella -- Dalsgaard, Lise -- Andreassen, Kjell -- Borja, Isabella -- Solberg, Svein -- Jansen, Steven
Hydraulic and mechanical dysfunction of Norway spruce sapwood due to extreme summer drought in Scandinavia. Forest ecology and management. 2018. no. 409, p. 527--540. ISSN 0378-1127. URL: https://ac.els-cdn.com/S0378112717316833/1-s2.0-S0378112717316833-main.pdf?_tid=22c9425e-01ab-11e8-aab7-00000aab0f01&acdnat=1516869697_5d535fd043ff797396b993103a222f68
article in a professional periodical2018Details
Changing Face of Wood Science in Modern Era: Contribution of Nanotechnology
Mishra, Pawan Kumar -- Giagli, Kyriaki -- Tsalagkas, Dimitrios -- Mishra, Harshita -- Talegaonkar, Sushama -- Gryc, Vladimír -- Wimmer, Rupert
Changing Face of Wood Science in Modern Era: Contribution of Nanotechnology. Recent Patents on Nanotechnology. 2018. v. 12, no. 1, p. 13--21. ISSN 1872-2105. URL: https://doi.org/10.2174/1872210511666170808111512
article in a professional periodical2018Details
Impact of applied silvicultural systems on spatial pattern of hornbeam-oak forests
Vacek, Zdeněk -- Vacek, Stanislav -- Bílek, Lukáš -- Král, Jan -- Ulbrichová, Iva -- Simon, Jaroslav -- Bulušek, Daniel
Impact of applied silvicultural systems on spatial pattern of hornbeam-oak forests. Central European Forestry Journal. 2018. v. 64, no. 1, p. 33--45. ISSN 2454-034X. URL: https://doi.org/10.1515/forj-2017-0031
article in a professional periodical2018Details
Impact of mechanical site preparation in commercial oak woodlands on epigeic spiders
Košulič, Ondřej -- Michalko, R -- Surovcová, Kamila -- Staněk, Luboš
Impact of mechanical site preparation in commercial oak woodlands on epigeic spiders. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 113. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Ineke Hans: Was ist Loos?
Kanická, Ludvika
Ineke Hans: Was ist Loos?. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 1-2, p. 38--40. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Insecticides alter prey choice of potential biocontrol agent Philodromus cespitum (Araneae, Philodromidae)
Petcharad, Booppa -- Košulič, Ondřej -- Michalko, Radek
Insecticides alter prey choice of potential biocontrol agent Philodromus cespitum (Araneae, Philodromidae). Chemosphere. 2018. v. 202, no. July, p. 491--497. ISSN 0045-6535. URL: https://ac.els-cdn.com/S0045653518305514/1-s2.0-S0045653518305514-main.pdf?_tid=f9b3cf1d-05ef-4cbc-9f0a-888eb15c8d00&acdnat=1523016410_20fbba64b6e66e04dcfbd49217b3a06e
article in a professional periodical2018Details
Iron Oxide Nanoparticles: Innovative Tool in Cancer Diagnosis and Therapy
Martinkova, Pavla -- Brtnický, Martin -- Kynický, Jindřich -- Pohanka, Miroslav
Iron Oxide Nanoparticles: Innovative Tool in Cancer Diagnosis and Therapy. Advanced Healthcare Materials. 2018. v. 7, no. 5, ISSN 2192-2640. URL: http://dx.doi.org/10.1002/adhm.201700932
article in a professional periodical2018Details
Knowledge gaps about mixed forests: What do European forest managers want to know and what answers can science provide?
Kulhavý, Jiří et al.
Knowledge gaps about mixed forests: What do European forest managers want to know and what answers can science provide?. Forest ecology and management. 2018. v. 407, no. 1 January, p. 106--115. ISSN 0378-1127. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112717309866
article in a professional periodical2018Details
Konektivita habitatů velkých šelem v Karpatech
Romportl, Dušan -- Zyka, Vladimír -- Kutal, Miroslav
Konektivita habitatů velkých šelem v Karpatech. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 185--186. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Kukuřice v systému smíšené kultury - šance na změnu
Kintl, Antonín -- Elbl, Jakub -- Nedělník, Jan -- Brtnický, Martin
Kukuřice v systému smíšené kultury - šance na změnu. Úroda. 2018. v. 66, no. 1, p. 15--17. ISSN 0139-6013.
article in a professional periodical2018Details
Lethal and sublethal effects of Embelia ribes and two commercial pesticides on a generalist predator
Košulič, Ondřej -- Vichitbandha, Patchanee -- Pung, Thitiya -- Michalko, Radek
Lethal and sublethal effects of Embelia ribes and two commercial pesticides on a generalist predator. Journal of applied entomology = Zeitschrift für angewandte Entomologie. 2018. v. 142, no. 4, p. 428--436. ISSN 0931-2048. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jen.12488
article in a professional periodical2018Details
May-July precipitation reconstruction from oak tree-rings for Bohemia (Czech Republic) since AD 1040
Dobrovolný, Petr -- Rybníček, Michal -- Kolář, Tomáš -- Brázdil, Rudolf -- Trnka, Miroslav -- Büntgen, Ulf
May-July precipitation reconstruction from oak tree-rings for Bohemia (Czech Republic) since AD 1040. International Journal of Climatology. 2018. v. 38, no. 4, p. 1910--1924. ISSN 0899-8418. URL: http://dx.doi.org/10.1002/joc.5305
article in a professional periodical2018Details
Narrative Part of Interim Report on Implementation of ZRS Projects "Improvement of Quality and Efficiency of Production, Storage and Processing of Milk in Cooperatives in Brčko"
Falta, Daniel -- Polák, Ondřej -- Danzer, Martin -- Skládanka, Jiří -- Horký, Pavel
Narativní část průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS "Zkvalitnění a zefektivnění produkce, skladování a zpracování mléka v Brčku".  Brno. 2018.
souhrnná výzkumná zpráva2018Details
New Demands for the Quality of Furniture
Tesařová, Daniela -- Čech, Petr
New Demands for the Quality of Furniture. In 19th International Symposium on Quality, Quality as a concept of development. 1. vyd. 2018, s. 401--409. ISBN 978-953-8067-10-5.
article in proceedings2018Details
Oscillatory and non-oscillatory solutions of dynamic equations with bounded coefficients
Hasil, Petr
Oscillatory and non-oscillatory solutions of dynamic equations with bounded coefficients. Electronic Journal of Differential Equations. 2018. v. 2018, no. 24, p. 1--22. ISSN 1072-6691. URL: https://ejde.math.txstate.edu/Volumes/2018/24/abstr.html
article in a professional periodical2018Details
Pícniny na orné půdě, aneb kukuřice ve smíšené kultuře
Kintl, Antonín -- Nedělník, Jan -- Elbl, Jakub
others2018Details
Potravná aktivita rysa ostrovida (Lynx lynx) v kultúrnej krajine Moravského krasu: predbežné výsledky
Duľa, Martin -- Krása, A -- Šnoblt, Č -- Kutal, Miroslav -- Franc, D -- Mezera, R -- Purchart, L
Potravná aktivita rysa ostrovida (Lynx lynx) v kultúrnej krajine Moravského krasu: predbežné výsledky. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 63. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Prey selection by the orb-web spider Gasteracantha hasselti along prey density gradients
Michalko, R -- Košulič, Ondřej -- Wongprom, Prasit -- Saksongmuang, Venus -- Siripaiboon, P -- Trisurat, Y
Prey selection by the orb-web spider Gasteracantha hasselti along prey density gradients. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 144--145. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
První dojmy z imm cologne 2018
Kanická, Ludvika
První dojmy z imm cologne 2018. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 1-2, p. 42--45. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Reactions of Melolontha hippocastani adults to high manganese content in food
Martinek, Petr -- Kula, Emanuel -- Hedbávný, Josef
Reactions of Melolontha hippocastani adults to high manganese content in food. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2018. v. 148, no. February, p. 37--43. ISSN 0147-6513. URL: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.10.020
article in a professional periodical2018Details
Redescription of Paradiplozoon hemiculteri (Monogenea, Diplozoidae) from the type host Hemiculter leucisculus, with neotype designation
Jirsová, Dagmar -- Ding, Xuejuan -- Civáňová, Kristína -- Jirounková, Eliška -- Ilgová, Jana -- Koubková, Božena -- Kašný, Martin -- Gelnar, Milan
Redescription of Paradiplozoon hemiculteri (Monogenea, Diplozoidae) from the type host Hemiculter leucisculus, with neotype designation. Parasite. 2018. v. 25, ISSN 1252-607X. URL: https://www.parasite-journal.org/articles/parasite/pdf/2018/01/parasite170100.pdf
article in a professional periodical2018Details
Revisiting the Heat Field Deformation (HFD) method for measuring sap flow
Naděždina, Naděžda
Revisiting the Heat Field Deformation (HFD) method for measuring sap flow. iForest: Biogeosciences and Forestry. 2018. v. 11, no. February, p. 118--130. ISSN 1971-7458. URL: http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor2381-011
article in a professional periodical2018Details
Richard Hutten
Kanická, Ludvika
Richard Hutten. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 4, p. 46--48. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Roční zpráva o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky za rok 2017: Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti
Holušová, Kateřina -- Holuša, Otakar
Roční zpráva o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky za rok 2017: Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti.  Brno. 2018.
souhrnná výzkumná zpráva2018Details
Sociální struktura karpatské populace rysa ostrovida na západním okraji areálu výskytu
Turbakova, B -- Kutal, Miroslav -- Bojda, M -- Bryja, J -- Koubek, P -- Krojerová, Jarmila
Sociální struktura karpatské populace rysa ostrovida na západním okraji areálu výskytu. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 223. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Srovnání ekologických preferencí karpatské a středoevropské populace vlka obecného na území České Republiky a úskalí používaných prediktorů
Krajča, Tomáš -- Andrášík, R -- Kutal, Miroslav -- Váňa, M
Srovnání ekologických preferencí karpatské a středoevropské populace vlka obecného na území České Republiky a úskalí používaných prediktorů. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 116--117. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
The effect of humidity on the shear strength of glued wood based and plastic joints
Máchová, Eliška -- Holouš, Zdeněk -- Langová, Nadežda -- Balážová, Žaneta
The effect of humidity on the shear strength of glued wood based and plastic joints. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen. 2018. v. 60, no. 1, p. 113--120. ISSN 1336-3824. URL: https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/12-01-18.pdf
article in a professional periodical2018Details
The Efficiency of a Simple Stabilization Structure in a Water Reservoir
Pelikán, Petr -- Šlezingr, Miloslav -- Marková, Jana -- Gernešová, Lenka -- Rosíková, Jana -- Carbol, Stanislav -- Czasch Vejtasová, Kristýna
The Efficiency of a Simple Stabilization Structure in a Water Reservoir. Polish Journal of Environmental Studies. 2018. v. 27, no. 2, p. 793--799. ISSN 1230-1485. URL: http://www.pjoes.com/pdf/27.2/Pol.J.Environ.Stud.Vol.27.No.2.793-799.pdf
article in a professional periodical2018Details
The role of cytokinins, ethephon, and chlorocholine chloride in the native proteolytic activity of forest soils
Holík, Ladislav -- Vranová, Valerie -- Rejšek, Klement
The role of cytokinins, ethephon, and chlorocholine chloride in the native proteolytic activity of forest soils. Journal of Soils and Sediments. 2018. v. 18, no. 4, p. 1500--1506. ISSN 1439-0108. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11368-017-1879-x
article in a professional periodical2018Details
The spotted darter spotted in Slovakia - Sympetrum depressiusculum (Insecta: Odonata: Libellulidae: Sympetrinae)
Balázs, Attila
The spotted darter spotted in Slovakia - Sympetrum depressiusculum (Insecta: Odonata: Libellulidae: Sympetrinae). In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 29--30. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Tree-ring width and variation of wood density in Fraxinus excelsior L. and Quercus robur L. growing in floodplain forests
Giagli, Kyriaki -- Baar, Jan -- Fajstavr, Marek -- Gryc, Vladimír -- Vavrčík, Hanuš
Tree-ring width and variation of wood density in Fraxinus excelsior L. and Quercus robur L. growing in floodplain forests. BioResources. 2018. v. 13, no. 1, p. 804--819. ISSN 1930-2126. URL: http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_13_1_804_Giagli_Tree_Ring_Width_Wood_Density
article in a professional periodical2018Details
Unmanned aerial vehicles (UAV) for assessment of qualitative classification of Norway spruce in temperate forest stands
Brovkina, Olga -- Cienciala, Emil -- Surový, Peter -- Janata, Přemysl
Unmanned aerial vehicles (UAV) for assessment of qualitative classification of Norway spruce in temperate forest stands. Geo-Spatial Information Science. 2018. v. 21, no. 1, p. 12--20. ISSN 1009-5020. URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10095020.2017.1416994
article in a professional periodical2018Details
Utilizing Miscanthus stalks as raw material for particleboards
Klímek, Petr -- Wimmer, Rupert -- Meinschmidt, Peter -- Kúdela, Jozef
Utilizing Miscanthus stalks as raw material for particleboards. Industrial Crops and Products. 2018. v. 111, no. January, p. 270--276. ISSN 0926-6690. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669017307161?via%3Dihub
article in a professional periodical2018Details
Věcná břemena, jejich oceňování a návrh zjednodušené metody oceňování věcných břemen (služebností)
Sadílek, Augustin -- Vala, Vlastimil
Věcná břemena, jejich oceňování a návrh zjednodušené metody oceňování věcných břemen (služebností). In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s. 431--448. ISBN 978-80-214-5600-6.
article in proceedings2018Details
Vybrané kapitoly ze zoologie konfliktních druhů zvěře - Bobr evropský (Castor fiber)
Ernst, Martin
Vybrané kapitoly ze zoologie konfliktních druhů zvěře - Bobr evropský (Castor fiber). Myslivost. 2018. v. 66, no. 1, p. 44--47. ISSN 0323-214X.
article in a professional periodical2018Details
Výskyt velkých šelem v letech 2012-2016 v ČR a potenciál dalšího šíření vlka obecného
Kutal, Miroslav -- Romportl, Dušan
Výskyt velkých šelem v letech 2012-2016 v ČR a potenciál dalšího šíření vlka obecného. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 128. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Vysoké lesnické školství na křižovatce - aktuální situace a jeho další směřování na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně
Dvořák, Jan -- Jankovský, Libor
Vysoké lesnické školství na křižovatce - aktuální situace a jeho další směřování na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. In Vysoké lesnické školství na křižovatce - aktuální situace a jeho další směřování. 1. vyd. Brno: Česká lesnická společnost, 2018, s. 12--17. ISBN 978-80-02-02790-4.
article in proceedings2018Details
Výuka předmětu Myslivost na LDF MENDELU v Brně
Dvořák, Jan
Výuka předmětu Myslivost na LDF MENDELU v Brně. Myslivost. 2018. v. 66(96), no. 3, p. 116. ISSN 0323-214X.
article in a professional periodical2018Details
Vyvážecí traktorová souprava Agama LV 10 HP s hybridním pohonem
Neruda, Jindřich -- Ulrich, Radomír -- Vítek, Ondřej -- Procházka, Petr -- Juřík, Josef
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyvážecí traktorová souprava Agama LV 10 HP s hybridním pohonem. NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- VÍTEK, O. -- PROCHÁZKA, P. -- JUŘÍK, J. 2018.
technically implemented results (prototype, functional sample)2018Details
Zhodnocení významu zimní potravy prasete divokého (Sus scrofa) v ČR
Mikulka, Ondřej -- Heroldová, Marta -- Zeman, Jaroslav -- Drimaj, Jakub -- Plhal, Radim -- Adamec, Zdeněk -- Kamler, Jiří
Zhodnocení významu zimní potravy prasete divokého (Sus scrofa) v ČR. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 148. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Zhodnocení významu zimní potravy prasete divokého (Sus scrofa) v ČR
Zhodnocení významu zimní potravy prasete divokého (Sus scrofa) v ČR. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 148. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference
Bryja, Josef -- Solský, Milič
Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018. ISBN 978-80-87189-24-5.
conference proceedings2018Details
Zvyšující se poptávka potřeb po využití rentního oceňování v lesnictví
Holušová, Kateřina -- Holuša, Otakar
Zvyšující se poptávka potřeb po využití rentního oceňování v lesnictví. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s. 351--360. ISBN 978-80-214-5600-6.
article in proceedings2018Details
15. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Brno
Kuběna, Jan -- Smékalová, Berta -- Stránský, Václav -- Lasák, Oto -- Pospíšil, Jaroslav -- Ulrich, Radomír -- Václavek, Stanislav
15. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Brno. 8. 4. 2018 - 12. 4. 2018, Brno (CZ).
holding an exhibition2018Details