Faculty of Forestry and Wood Technology - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 131

PublicationsType of resultYearDetails
A Lot of Brasil aneb jak jsem nepotkala Alessandra Mendiniho
Kanická, Ludvika
A Lot of Brasil aneb jak jsem nepotkala Alessandra Mendiniho. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2017. v. 18, no. 6, p. 40--41. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2017Details
A Methodological Approach to Risk Analysis - Impact of Flood Protection Object Assessment in Urban Areas
Martina, Zeleňáková -- Gałaś, Slávka -- Zvijáková, Lenka -- Fialová, Jitka
A Methodological Approach to Risk Analysis - Impact of Flood Protection Object Assessment in Urban Areas. In: Environmental Science and Engineering. 2017. p. 122--159. ISBN 1-62699-097-2.
chapter in a book2017Details
A Time Series Analysis of Agriculture Production and Food Security in Ghana
Bamwesigye, Dastan -- Sakyi, Emmanuel Kweku Appeagyei
A Time Series Analysis of Agriculture Production and Food Security in Ghana. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 33--40. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
article in proceedings2017Details
Above- and below-ground tree parameters and their development after modelling of thinning in young elm stands
Šrámek, Martin -- Hurt, Václav -- Čermák, Jan
Above- and below-ground tree parameters and their development after modelling of thinning in young elm stands. Dendrobiology. 2017. v. 77, no. January, p. 77--90. ISSN 1641-1307. URL: http://www.idpan.poznan.pl/images/stories/dendrobiology/vol77/denbio.077.007.pdf
article in a professional periodical2017Details
Abundance and population density of lynx (Lynx lynx) in Kysuce PLA, Slovakia
Duľa, Martin -- Kutal, Miroslav
Abundance and population density of lynx (Lynx lynx) in Kysuce PLA, Slovakia. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 52. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Aerosol assisted self-assembly as a route to synthesize solid and hollow spherical lignin colloids and its utilization in layer by layer deposition
Mishra, Pawan Kumar -- Wimmer, Rupert
Aerosol assisted self-assembly as a route to synthesize solid and hollow spherical lignin colloids and its utilization in layer by layer deposition. Ultrasonics Sonochemistry. 2017. v. 35, no. March, p. 45--50. ISSN 1350-4177. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417716303121
article in a professional periodical2017Details
Alteration of predatory behavior of a generalist predator by exposure to two insecticides
Petcharad, B -- Košulič, Ondřej -- Bumrungsri, S -- Michalko, Radek
Alteration of predatory behavior of a generalist predator by exposure to two insecticides. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 158. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
ANALYSIS OF SOCIAL TIES IN THE COFFEE PRODUCTION AND TRADE VALUE CHAIN IN UGANDA
Bamwesigye, Dastan -- Hlaváčková, Petra
ANALYSIS OF SOCIAL TIES IN THE COFFEE PRODUCTION AND TRADE VALUE CHAIN IN UGANDA. 9. 3. 2017 - 10. 3. 2017, Brno (CZ). URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/
holding a conference2017Details
Ancient coppice as historical landscape structure
Buček, Antonín -- Černušáková, Linda -- Friedl, Michal
Starobylé pařeziny jako historická struktura krajiny. In Kulturní detail v krajině, historické struktury krajiny: Sborník příspěvků ze semináře. Kroměříž: Metodické centrum zahradní kultury při územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Kroměříži., 2017, s. 65--75. ISBN 978-80-87231-50-0.
article in proceedings2017Details
Ancient coppice woodlands as a historical landscape structure
Buček, Antonín
Starobylé výmladkové lesy jako historická struktura krajiny. In Vývoj a dynamika krajinných struktur. Sborník abstraktů z výroční konference CZ-IALE. 1. vyd. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta., 2017, s. 5.
abstract of an article in anthology2017Details
Ancient forest plant species in the Masaryk forest.
Buček, Antonín -- Hrubá, Václava
Rostlinné druhy starobylých lesů v Masarykově lese. In Venkovská krajina 2017. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2017, s. 13--21. ISBN 978-80-7458-095-6.
article in proceedings2017Details
Antifungal effects of copper and silver nanoparticles against white and brown-rot fungi
Pařil, Petr -- Baar, Jan -- Čermák, Petr -- Rademacher, Peter -- Prucek, Robert -- Sivera, Martin -- Panáček, Aleš
Antifungal effects of copper and silver nanoparticles against white and brown-rot fungi. Journal of Materials Science. 2017. v. 52, no. 5, p. 2720--2729. ISSN 0022-2461. URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10853-016-0565-5
article in a professional periodical2017Details
Apatite in carbonatitic rocks: Compositional variation, zoning, element partitioning and petrogenetic significance
Kynický, Jindřich et al.
Apatite in carbonatitic rocks: Compositional variation, zoning, element partitioning and petrogenetic significance. Lithos. 2017. v. 274-275, no. March, p. 188--213. ISSN 0024-4937. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024493717300075
article in a professional periodical2017Details
Aplikace komprimačních bočnic na prototypu pásového podvozku LVS 511
Ulrich, Radomír -- Nádeníček, František
Aplikace komprimačních bočnic na prototypu pásového podvozku LVS 511.  [online]. 2017. URL: http://tinyurl.com/hsm4g3t.
audio-visual documents2017Details
Application of Geographically Weighted Regressions in forestry modelling
Quirós-Segovia, María
Application of Geographically Weighted Regressions in forestry modelling. In Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 14. ISBN 978-80-7509-495-7.
abstract of an article in anthology2017Details
Are Dracaena nebulophytes able to drink atmospheric water?
Naděždina, Naděžda -- Naděždin, Valerij
Are Dracaena nebulophytes able to drink atmospheric water?. Environmental and Experimental Botany. 2017. v. 139, no. July, p. 57--66. ISSN 0098-8472. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098847217300916
article in a professional periodical2017Details
Assesments of Streamflow Conditions in Forest Watershed
Školoud, Libor
Assesments of Streamflow Conditions in Forest Watershed. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 16--22. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf
article in proceedings2017Details
Assessment of Market Dominant Position in the European Union
Bamwesigye, Dastan -- Zico, Abel -- Blažková, Ivana
Assessment of Market Dominant Position in the European Union. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 41--47. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
article in proceedings2017Details
Bank Protection by Means of Active Anti-Abrasive Structures
Gernešová, Lenka -- Ošlejšková, Kateřina -- Marková, Jana
Bank Protection by Means of Active Anti-Abrasive Structures. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 23--29. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf
article in proceedings2017Details
Biodiversity Action Plan as a Means of Sustaining Ecological Stability of Opencast Gravel Mining Sites
Deutscher, Jan -- Kupec, Petr -- Bajer, Aleš
Biodiversity Action Plan as a Means of Sustaining Ecological Stability of Opencast Gravel Mining Sites. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 44--47. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf
article in proceedings2017Details
Biogeograficky významné nálezy vážok (Insecta: Odonata) v širšom okolí bilaterálnej CHKO Cerová vrchovina - Karancs-Medves (Slovensko/Maďarsko)
Balázs, Attila -- Lantos, I -- Holuša, Otakar
Biogeograficky významné nálezy vážok (Insecta: Odonata) v širšom okolí bilaterálnej CHKO Cerová vrchovina - Karancs-Medves (Slovensko/Maďarsko). In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 23. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Bionanocomposites: Smart biodegradable packaging material for food preservation
Talegaonkar, Sushama -- Harshita, Sharma -- Pandey, Shweta -- Mishra, Pawan Kumar -- Wimmer, Rupert
Bionanocomposites: Smart biodegradable packaging material for food preservation. In: Food Packaging. Nanotechnology in the Agri-Food Industry, 7. Londýn: Academic Press Ltd.-Elsevier Science Ltd., 2017. p. 79--110. ISBN 978-0-12-804302-8.
chapter in a book2017Details
Biotopové nároky ohroženého tesaříka drsnorohého (Aegosoma scabricorne): implikace pro ochranu druhu
Kašák, Josef -- Foit, Jiří -- Nevoral, Jiří
Biotopové nároky ohroženého tesaříka drsnorohého (Aegosoma scabricorne): implikace pro ochranu druhu. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 94--95. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Building of Individual Hiking Trails in the Northern Negros Following the Methodology of the Czech Tourist Club as a Possible Support of Local Communities and Nature Protection
Kupec, Petr
Building of Individual Hiking Trails in the Northern Negros Following the Methodology of the Czech Tourist Club as a Possible Support of Local Communities and Nature Protection. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 48--53. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf
article in proceedings2017Details
Cassona, Gio Ponti a Superleggera
Kanická, Ludvika
Cassona, Gio Ponti a Superleggera. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2017. v. 18, no. 5, p. 70--71. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2017Details
Cellulose nanofiber aerogel as a promising biomaterial for customized oral drug delivery
Bhandari, Jyoti -- Mishra, Harshita -- Mishra, Pawan Kumar -- Wimmer, Rupert -- Ahmad, Farhan J -- Talegaonkar, Sushama
Cellulose nanofiber aerogel as a promising biomaterial for customized oral drug delivery. International Journal of Nanomedicine. 2017. v. 12, no. 14 March, p. 2021--2031. ISSN 1176-9114. URL: https://www.dovepress.com/cellulose-nanofiber-aerogel-as-a-promising-biomaterial-for-customized--peer-reviewed-article-IJN
article in a professional periodical2017Details
Comparing Empirical and Semi-Empirical Approaches to Forest Biomass Modelling in Different Biomes Using Airborne Laser Scanner Data
Hansen, Endre H -- Ene, Liviu T -- Mauya, Ernest W -- Patočka, Zdeněk -- Mikita, Tomáš -- Gobakken, Terje -- Naesset, Erik
Comparing Empirical and Semi-Empirical Approaches to Forest Biomass Modelling in Different Biomes Using Airborne Laser Scanner Data. Forests. 2017. v. 8, no. 5, ISSN 1999-4907. URL: http://www.mdpi.com/1999-4907/8/5/170/htm
article in a professional periodical2017Details
Comparison of different approaches of radiation use efficiency of biomass formation estimation in Mountain Norway spruce
Krupková, Lenka -- Marková, Irena -- Havránková, Kateřina -- Pokorný, Radek -- Urban, Otmar -- Šigut, Ladislav -- Pavelka, Marian -- Cienciala, Emil -- Marek, Michal V.
Comparison of different approaches of radiation use efficiency of biomass formation estimation in Mountain Norway spruce. Trees. 2017. v. 31, no. 1, p. 325--337. ISSN 0931-1890. URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s00468-016-1486-2
article in a professional periodical2017Details
Comparison of parametric and nonparametric methods for modeling height-diameter relationships
Adamec, Zdeněk -- Drápela, Karel
Comparison of parametric and nonparametric methods for modeling height-diameter relationships. iForest: Biogeosciences and Forestry. 2017. v. 10, no. February, p. 1--8. ISSN 1971-7458. URL: http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor1928-009
article in a professional periodical2017Details
Cultural and Natural Heritage Challenges
Rosická, Zdena
Cultural and Natural Heritage Challenges. In: Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences . Cham: Springer Switzerland, 2017. ISBN 978-3-319-54818-0.
chapter in a book2017Details
Český otisk v Miláně
Kanická, Ludvika
Český otisk v Miláně. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2017. v. 18, no. 6, p. 42--44. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2017Details
Deer Browsing is one of the Limiting Factors of Conversion to Uneven Aged Forest
Knott, Robert -- Novosadová, Kateřina -- Opravil, Lukáš
Deer Browsing is one of the Limiting Factors of Conversion to Uneven Aged Forest. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 69--74. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf
article in proceedings2017Details
Definition of the Forest Road According to Act No. 13/1997 Coll., on Roads and its Public Access in the Czech Republic
Hrůza, Petr -- Procházková, Pavlína
Definition of the Forest Road According to Act No. 13/1997 Coll., on Roads and its Public Access in the Czech Republic. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 75--78. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf
article in proceedings2017Details
Development and production of upholstered sofa
Tauber, Jiří -- Svoboda, Jaroslav -- Kozák, Miroslav
Development and production of upholstered sofa. In More Wood, Better Management, Increasing Effectiveness: Starting Points and Perspective. Proceedings of Scientific Papers. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017, s. 146--152. ISBN 978-80-213-2761-0. URL: http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2017_Proceedings.pdf
article in proceedings2017Details
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4
Kaplan, Zdeněk -- Danihelka, Jiří -- Koutecký, Petr -- Šumberová, Kateřina -- Ekrt, Libor -- Grulich, Vít -- Řepka, Radomír -- Hroudová, Zdenka -- Štepánková, Jitka -- Dvořák, Václav -- Dančák, Martin -- Dřevojan, Pavel -- Wild, Jan
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. Preslia. 2017. v. 89, no. 2, p. 115--201. ISSN 0032-7786. URL: http://www.preslia.cz/P172Kaplan_lowres.pdf
article in a professional periodical2017Details
Dynamic response of woody vegetation on fencing protection in semi-arid areas; Case study: pilot exclosure on the Firmihin Plateau, Socotra Island
Habrová, Hana -- Pavliš, Jindřich
Dynamic response of woody vegetation on fencing protection in semi-arid areas; Case study: pilot exclosure on the Firmihin Plateau, Socotra Island. Saudi Journal of Biological Sciences. 2017. v. 24, no. 2, p. 338--346. ISSN 1319-562X. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.sjbs.2015.09.030
article in a professional periodical2017Details
Early survival of Quercus ilex subspecies from different populations after infections and co-infections by multiple Phytophthora species
Corcobado Sánchez, Tamara -- Miranda Torres, J J -- Martín García, J -- Jung, Thomas -- Solla, A
Early survival of Quercus ilex subspecies from different populations after infections and co-infections by multiple Phytophthora species. Plant Pathology. 2017. v. 66, no. 5, p. 792--804. ISSN 0032-0862. URL: http://dx.doi.org/10.1111/ppa.12627
article in a professional periodical2017Details
Effect of acorn crops on populations of yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) and bank vole (Clethrionomys glareolus) in the South of Moravia between 2002 and 2012
Čepelka, Ladislav -- Heroldová, Marta -- Purchart, Luboš -- Suchomel, Josef
Effect of acorn crops on populations of yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) and bank vole (Clethrionomys glareolus) in the South of Moravia between 2002 and 2012. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 39--40. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Electrochemical in-situ studies of solar mediated oxygen transport and turnover dynamics in a tree trunk of Tilia cordata
Tötzke, Christian -- Čermák, Jan -- Naděždina, Naděžda -- Tributsch, Helmut
Electrochemical in-situ studies of solar mediated oxygen transport and turnover dynamics in a tree trunk of Tilia cordata. iForest: Biogeosciences and Forestry. 2017. v. 10, no. April, p. 355--361. ISSN 1971-7458. URL: http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor1681-010
article in a professional periodical2017Details
Estrutura e funcionamento das raízes em sobreiro: o uso de água
David, Teresa Soares -- Pinto, Clara -- Naděždina, Naděžda -- David, Jorge Soares
Estrutura e funcionamento das raízes em sobreiro: o uso de água. Vida Rural. 2017. no. Abril, p. 28--30. ISSN 1133-8938.
article in a professional periodical2017Details
Feeding strategies of wild boar
Zeman, Jaroslav -- Heroldová, Marta
Potravní strategie prasete divokého. Myslivost. 2017. v. 65 (95), no. 3, p. 26--27. ISSN 0323-214X.
article in a professional periodical2017Details
Feeding strategies wild boar II. - Comparison of three wild boar diet analysis methods
Zeman, Jaroslav -- Heroldová, Marta
Potravní strategie prasete divokého II. - Porovnání tří metod pro vyhodnocení potravy. Myslivost. 2017. v. 2017, no. 4, p. 64--65. ISSN 0323-214X.
article in a professional periodical2017Details
Forest diversity promotes individual tree growth in central European forest stands
Chamagne, Juliette -- Tanadini, Matteo -- Frank, David -- Matula, Radim -- Paine, C E Timothy -- Philipson, Christopher D -- Svátek, Martin -- Turnbull, Lindsay A -- Volařík, Daniel -- Hector, Andy
Forest diversity promotes individual tree growth in central European forest stands. Journal of applied ecology. 2017. v. 54, no. 1, p. 71--79. ISSN 0021-8901. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12783/abstract
article in a professional periodical2017Details
Furniture testing for higher competitiveness, better quality and design
Šimek, Milan
Furniture testing for higher competitiveness, better quality and design. In More Wood, Better Management, Increasing Effectiveness: Starting Points and Perspective. Proceedings of Scientific Papers. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017, s. 106--113. ISBN 978-80-213-2761-0. URL: http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2017_Proceedings.pdf
article in proceedings2017Details
Gebrüder Thonet Vienna
Kanická, Ludvika
Gebrüder Thonet Vienna. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2017. v. 18, no. 3, p. 56--57. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2017Details
GeneDbase - genetická databanka vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy
Šikula , T -- Libosvár, T -- Petráková, V -- Ernst, Martin
GeneDbase - genetická databanka vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 198. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
GIS v lesní patologii - mapové servery významných patologických druhů
Vahalík, Petr
GIS v lesní patologii - mapové servery významných patologických druhů. In Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 16. ISBN 978-80-7509-495-7.
abstract of an article in anthology2017Details
Ground dwelling arthropod assemblages during succession stages of a commercial lowland forests
Košulič, Ondřej -- Michalko, Radek -- Surovcová, Kamila -- Procházka, J
Ground dwelling arthropod assemblages during succession stages of a commercial lowland forests. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 104. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Hedgerows v české krajině
Drábková, Kateřina -- Kupec, Petr
Hedgerows v české krajině. In Venkovská krajina 2017. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2017, s. 74--78. ISBN 978-80-7458-095-6.
article in proceedings2017Details
Hodnocení založení lokálního biokoridoru lesnickým a zahradnickým způsobem v k. ú. Šardice rok po realizaci
Lacina, Darek
Hodnocení založení lokálního biokoridoru lesnickým a zahradnickým způsobem v k. ú. Šardice rok po realizaci. In Venkovská krajina 2017. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2017, s. 110--121. ISBN 978-80-7458-095-6.
article in proceedings2017Details
How enzymes are adsorbed on soil solid phase and factors limiting its activity: A Review
Datta, Rahul -- Anand, Swati -- Moulick, Amitava -- Baraniya, Divyashri -- Pathan, Shamina Imran -- Rejšek, Klement -- Vranová, Valerie -- Sharma, Meenakshi -- Sharma, Daisy -- Kelkar, Aditi -- Formánek, Pavel
How enzymes are adsorbed on soil solid phase and factors limiting its activity: A Review. International Agrophysics. 2017. v. 31, no. 2, p. 287--302. ISSN 0236-8722. URL: http://www.international-agrophysics.org/en/artykul/1008
article in a professional periodical2017Details
Christmas Decoration from Forest Materials
Kadlec, Jiří -- Hejduková, Alžběta
Christmas Decoration from Forest Materials. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 54--56. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf
article in proceedings2017Details
Impact of climate change on growth dynamics of Norway spruce in south-eastern Norway
Čermák, Petr -- Rybníček, Michal -- Žid, Tomáš -- Andreassen, Kjell -- Borja, Isabella -- Kolář, Tomáš
Impact of climate change on growth dynamics of Norway spruce in south-eastern Norway. Silva fennica. 2017. v. 51, no. 2, ISSN 0037-5330. URL: https://doi.org/10.14214/sf.1781
article in a professional periodical2017Details
Insights into the phylogeny of Northern Hemisphere Armillaria: Neighbor-net and Bayesian analyses of translation elongation factor 1-alpha gene sequences
Antonín, Vladimír -- Tomšovský, Michal et al.
Insights into the phylogeny of Northern Hemisphere Armillaria: Neighbor-net and Bayesian analyses of translation elongation factor 1-alpha gene sequences. Mycologia. 2017. v. 109, no. 1, p. 75--91. ISSN 0027-5514. URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00275514.2017.1286572
article in a professional periodical2017Details
Kolín 2017 opět tady
Kanická, Ludvika
Kolín 2017 opět tady. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2017. v. 18, no. 1-2, p. 44--46. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2017Details
Komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV, téma:"Specifika a problémy lesního hospodaření v souvislosti s měnícími se společenskými a přírodními poměry včetně předpokládané klimatické změny"
Kupčák, Václav -- Šafařík, Dalibor
Komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV, téma:"Specifika a problémy lesního hospodaření v souvislosti s měnícími se společenskými a přírodními poměry včetně předpokládané klimatické změny". 11. 5. 2017 - 12. 5. 2017, LS LČR Strážnice (CZ).
holding a workshop2017Details
Kulturní detail v krajině, historické struktury krajiny: Sborník příspěvků ze semináře
Kulturní detail v krajině, historické struktury krajiny: Sborník příspěvků ze semináře. Kroměříž: Metodické centrum zahradní kultury při územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Kroměříži., 2017. ISBN 978-80-87231-50-0.
conference proceedings2017Details
Lepený vícevrstvý hranol
Král, Pavel -- Děcký, David -- Machů, Martin
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Lepený vícevrstvý hranol. KRÁL, P. -- DĚCKÝ, D. -- MACHŮ, M. 30418, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030418.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2017Details
Light Use Efficiency of Aboveground Biomass Production of Norway Spruce Stands
Bellan, Michal -- Marková, Irena -- Zaika, Andrii -- Krejza, Jan
Light Use Efficiency of Aboveground Biomass Production of Norway Spruce Stands. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. v. 65, no. 1, p. 9--16. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/65/1/0009/
article in a professional periodical2017Details
Link between Aggressiveness and Shyness in the Spider Philodromus albidus (Araneae, Philodromidae): State Dependency over Stability
Michalko, Radek -- Košulič, Ondřej -- Řežucha, Radomil
Link between Aggressiveness and Shyness in the Spider Philodromus albidus (Araneae, Philodromidae): State Dependency over Stability. Journal of Insect Behavior. 2017. v. 30, no. 1, p. 48--59. ISSN 0892-7553. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10905-017-9596-2
article in a professional periodical2017Details
Lower-class Forwarder Energy Consumption
Pajkoš, Martin -- Neruda, Jindřich
Energetická náročnost provozování forwarderu malé třídy. Zprávy lesnického výzkumu. 2017. v. 62, no. 1, p. 50--58. ISSN 0322-9688.
article in a professional periodical2017Details
Methodology of sampling and processing of sedimentary geoarchaeological samples "Sedimentary record research"
Bajer, Aleš -- Lisá, Lenka
Metodika odběrů a zpracování vzorků pro geoarcheologický výzkum "Výzkum sedimentárního záznamu". BAJER, A. -- LISÁ, L. 2017. URL: http://invenio.nusl.cz/record/263518
certified methods, restoration and conservation methods2017Details
Miláno 2017
Kanická, Ludvika
Miláno 2017. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2017. v. 18, no. 5, p. 48--50. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2017Details
Mobilní kolový pracovní prostředek obsahující hákové ústrojí k mechanické poloautomatické fixaci zdvojené výkyvné polonápravy v jednostranně zdvižené poloze
Neruda, Jindřich -- Ulrich, Radomír -- Marušiak, Milan
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Mobilní kolový pracovní prostředek obsahující hákové ústrojí k mechanické poloautomatické fixaci zdvojené výkyvné polonápravy v jednostranně zdvižené poloze. NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- MARUŠIAK, M. 30415, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030415.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2017Details
Modeling of Attractiveness and Accessibility of Forest Stands in the Training Forest Enterprise Křtiny
Patočka, Zdeněk -- Gernešová, Lenka -- Ošlejšková, Kateřina -- Nedorost, Jiří -- Mikita, Tomáš
Modeling of Attractiveness and Accessibility of Forest Stands in the Training Forest Enterprise Křtiny. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 220--228. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0002.pdf
article in proceedings2017Details
Modelling of Climate Conditions in Forest Vegetation Zones as a Support Tool for Forest Management Strategy in European Beech Dominated Forests.
Machar, Ivo -- Vlčková, Veronika -- Buček, Antonín -- Voženleík, Vít -- Šálek, Lubomír -- Jeřábková, Lucie
Modelling of Climate Conditions in Forest Vegetation Zones as a Support Tool for Forest Management Strategy in European Beech Dominated Forests. Forests. 2017. v. 8, no. 3, ISSN 1999-4907.
article in a professional periodical2017Details
Modelování listové plochy na základě dat leteckého laserového skenování
Patočka, Zdeněk -- Procházková, Andrea -- Novosadová, Kateřina -- Haninec, Pavel -- Mikita, Tomáš
Modelování listové plochy na základě dat leteckého laserového skenování. In Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, ISBN 978-80-7509-495-7.
article in proceedings2017Details
Monitorování lesní cestní sítě pomocí fotogrammetrických metod
Nedorost, Jiří
Monitorování lesní cestní sítě pomocí fotogrammetrických metod. In Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 7. ISBN 978-80-7509-495-7.
abstract of an article in anthology2017Details
Moravská metropole myslivosti
Dvořák, Jan -- Kamler, Jiří
Moravská metropole myslivosti. Poľovníctvo a rybárstvo. 2017. no. 2, p. 35--36. ISSN 0231-8768.
article in a professional periodical2017Details
Myslivost na Mendelově univerzitě v Brně
Kamler, Jiří -- Dvořák, Jan
Myslivost na Mendelově univerzitě v Brně. Svět myslivosti. 2017. v. 18, no. 1, p. 26--27. ISSN 1212-8422.
article in a professional periodical2017Details
Myslivost na MENDELU v Brně - Významná součást profesní přípravy budoucích lesníků
Dvořák, Jan -- Kamler, Jiří
Myslivost na MENDELU v Brně - Významná součást profesní přípravy budoucích lesníků. Myslivost. 2017. v. 65, no. 1, p. 106--107. ISSN 0323-214X.
article in a professional periodical2017Details
Návrh aplikace pro vyhodnocování výšky stromů v lesním porostu na základě snímků z bezpilotního letadlového prostředku
Machala, Martin
Návrh aplikace pro vyhodnocování výšky stromů v lesním porostu na základě snímků z bezpilotního letadlového prostředku. In Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 6. ISBN 978-80-7509-495-7.
abstract of an article in anthology2017Details
Non-invasive genetics of the Eurasian lynx of the Western Carpathians
Turbakova, B -- Skrbinšek, T -- Jelenčič, M -- Kutal, Miroslav -- Bryja, J
Non-invasive genetics of the Eurasian lynx of the Western Carpathians. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 208. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Origin of heavy rare earth mineralization in South China
Xu, Cheng -- Kynický, Jindřich -- Smith, Martin P -- Kopriva, Antonin -- Brtnický, Martin -- Urubek, Tomas -- Yang, Yueheng -- Zhao, Zheng -- Song, Wenlei
Origin of heavy rare earth mineralization in South China. Nature Communications. 2017. v. 8, no. February, ISSN 2041-1723. URL: https://www.nature.com/articles/ncomms14598
article in a professional periodical2017Details
Oscillation of neutral second order half-linear differential equations without commutativity in deviating arguments
Fišnarová, Simona -- Mařík, Robert
Oscillation of neutral second order half-linear differential equations without commutativity in deviating arguments. Mathematica Slovaca. 2017. v. 67, no. 3, p. 701--718. ISSN 0139-9918. URL: https://www.degruyter.com/view/j/ms.2017.67.issue-3/ms-2017-0003/ms-2017-0003.xml
article in a professional periodical2017Details
Pásový traktor
Neruda, Jindřich -- Ulrich, Radomír -- Klimeš, Pavel
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, STROJÍRNA NOVOTNÝ S.R.O. Pásový traktor. NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- KLIMEŠ, P. 37024, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/webapp/WEBAPP.vzs.det?xprim=10258329&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=
results with legal protection (utility model, industrial model)2017Details
Pásový traktor
Ulrich, Radomír -- Neruda, Jindřich -- Klimeš, Petr
STROJÍRNA NOVOTNÝ S.R.O., MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pásový traktor. ULRICH, R. -- NERUDA, J. -- KLIMEŠ, P. 37066, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/webapp/WEBAPP.vzs.det?xprim=10277096&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=
results with legal protection (utility model, industrial model)2017Details
Physiological and Morphological Changes in Young Woody Plants Stressed by Drought
Houšková, Kateřina -- Mauer, Oldřich
Physiological and Morphological Changes in Young Woody Plants Stressed by Drought. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 249--259. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0002.pdf
article in proceedings2017Details
Place and its genius loci
Boulaz, Ivana
Místo a jeho genius loci. Střechy, fasády, izolace. 2017. v. 24, no. 1, p. 62--63. ISSN 1212-0111.
article in a professional periodical2017Details
Početnost a prostorová aktivita rysa ostrovida v pohořích Západních Karpat: je fragmentace prostředí limitujícím faktorem?
Bojda, M -- Duľa, Martin -- Váňa, M -- Kutalová, L -- Krojerová, J -- Kutal, Miroslav
Početnost a prostorová aktivita rysa ostrovida v pohořích Západních Karpat: je fragmentace prostředí limitujícím faktorem?. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 36--37. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Preferences of disabled on wheelchairs in relation to forest recreation in Poland and Czech Republic
Janeczko, Emilia -- Fialová, Jitka -- Woznicka, Malgorzata -- Wojtan, Rafal -- Kotásková, Pavla
Preferencje niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w zakresie rekreacji w lasach Polski i Republiki Czeskiej. Sylwan. 2017. v. 161, no. 2, p. 170--176. ISSN 0039-7660.
article in a professional periodical2017Details
Proposal for a Significant Landscape Segment
Venzlů, Michaela -- Lorencová, Helena -- Fialová, Jitka
Proposal for a Significant Landscape Segment. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 270--276. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0002.pdf
article in proceedings2017Details
Proteasová aktivita lesních půd a její reakce na přítomnost fenolických látek v půdě
Holík, Ladislav -- Vranová, Valerie -- Rosíková, Jana -- Rejšek, Klement
Proteasová aktivita lesních půd a její reakce na přítomnost fenolických látek v půdě. Chemické listy. 2017. v. 111, no. 1, p. 47--49. ISSN 0009-2770. URL: http://chemicke-listy.cz/docs/full/2017_01_047-049.pdf
article in a professional periodical2017Details
Příklad použití aktivního protiabrazního prvku - dvojitý zápletový plůtek
Gernešová, Lenka -- Pelikán, Petr -- Šlezingr, Miloslav -- Marková, Jana -- Blahuta, Jaroslav
Příklad použití aktivního protiabrazního prvku - dvojitý zápletový plůtek. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 2017. v. 59, no. 1, p. 12--16. ISSN 0322-8916. URL: http://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2015/08/5672-VTEI-cislo1-17.pdf
article in a professional periodical2017Details
Recentní výskyt rysa ostrovida v Moravském krasu
Duľa, Martin -- Kutal, Miroslav
Recentní výskyt rysa ostrovida v Moravském krasu. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 51--52. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Responses of riparian plants to habitat changes following restoration of channelized streams
Kuglerová, Lenka -- Botková, Kamila -- Jansson, Roland
Responses of riparian plants to habitat changes following restoration of channelized streams. Ecohydrology. 2017. v. 10, no. 1, ISSN 1936-0584. URL: http://dx.doi.org/10.1002/eco.1798
article in a professional periodical2017Details
Rodent food quality and its relation to crops and other environmental and population parametres in an agricultural landscape
Heroldová, Marta -- Janová, E -- Čepelka, Ladislav
Rodent food quality and its relation to crops and other environmental and population parametres in an agricultural landscape. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 66. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Seminář Kulturní detail v krajině. Historické struktury krajiny.
Seminář Kulturní detail v krajině. Historické struktury krajiny. 16. 5. 2017, Kroměříž (CZ).
holding a workshop2017Details
Small sacral architecture in the region of Jestřebí mountains
Procházková, Pavlína -- Fialová, Jitka
Drobná sakrální architektura v regionu Jestřebích hor. In Kulturní detail v krajině, historické struktury krajiny: Sborník příspěvků ze semináře. Kroměříž: Metodické centrum zahradní kultury při územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Kroměříži., 2017, s. 32--40. ISBN 978-80-87231-50-0.
article in proceedings2017Details
Souhrnná odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za celé období řešení 2014 - 2017
Neruda, Jindřich -- Ulrich, Radomír -- Kupčák, Václav -- Pajkoš, Martin -- Zemánek, Tomáš -- Nevrkla, Pavel -- Fiľo, Petr -- Klepárník, Jan -- Policar, Jiří -- Škopán, Miroslav -- Pokorný, Přemysl -- Kašpárek, Jaroslav -- Jonák, Martin -- Novotný, Tomáš
Souhrnná odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za celé období řešení 2014 - 2017.  Brno. 2017.
souhrnná výzkumná zpráva2017Details
Starobylé pařeziny ve venkovské krajině
Černušáková, Linda
Starobylé pařeziny ve venkovské krajině. In Venkovská krajina 2017. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2017, s. 22--28. ISBN 978-80-7458-095-6.
article in proceedings2017Details
Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) rašelinných společenstev Přírodní rezervace V Podolánkách v Moravskoslezských Beskydech
Rolinc, Petr
Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) rašelinných společenstev Přírodní rezervace V Podolánkách v Moravskoslezských Beskydech. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 172. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Studium pohlavních žláz prasete divokého v kontextu tělesných parametrů a podmínek prostředí
Mikulka, Ondřej -- Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří -- Plhal, Radim -- Hošek, Martin -- Zeman, Jaroslav
Studium pohlavních žláz prasete divokého v kontextu tělesných parametrů a podmínek prostředí. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 134. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Taxonomic and nomenclatorial revision within the Neotropical genera of the subtribe Odontocheilina W. Horn in a new sense-18. Six Mexican and Central American species related to Odontocheila mexicana Laporte de Castelnau and O. ignita Chaudoir, with a description of O. potosiana sp. nov. (Coleoptera: Cicindelidae)
Moravec, Jiří -- Brzoska, David -- Huber, Ronald
Taxonomic and nomenclatorial revision within the Neotropical genera of the subtribe Odontocheilina W. Horn in a new sense-18. Six Mexican and Central American species related to Odontocheila mexicana Laporte de Castelnau and O. ignita Chaudoir, with a description of O. potosiana sp. nov. (Coleoptera: Cicindelidae). Zootaxa. 2017. v. 4231, no. 4, p. 451--499. ISSN 1175-5326.
article in a professional periodical2017Details
Taxonomic and nomenclatorial revision within the Neotropical genera of the subtribe Odontocheilina W. Horn in a new sense-18. Six Mexican and Central American species related to Odontocheila mexicana Laporte de Castelnau and O. ignita Chaudoir, with a description of O. potosiana sp. nov. (Coleoptera: Cicindelidae)
Moravec, Jiří -- Brzoska, David -- Huber, Ronald
Taxonomic and nomenclatorial revision within the Neotropical genera of the subtribe Odontocheilina W. Horn in a new sense-18. Six Mexican and Central American species related to Odontocheila mexicana Laporte de Castelnau and O. ignita Chaudoir, with a description of O. potosiana sp. nov. (Coleoptera: Cicindelidae). Zootaxa. 2017. v. 4231, no. 4, p. 451--499. ISSN 1175-5326. URL: http://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4231.4.1
article in a professional periodical2017Details
Taxonomic divergence of the green naked-stipe members of the genus Microglossum (Helotiales)
Kučera, Viktor -- Lizoň, Pavel -- Tomšovský, Michal
Taxonomic divergence of the green naked-stipe members of the genus Microglossum (Helotiales). Mycologia. 2017. v. 109, no. 1, p. 46--54. ISSN 0027-5514. URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00275514.2016.1274620
article in a professional periodical2017Details
Taxonomy, ecology and distribution of Melanoleuca strictipes (Basidiomycota, Agaricales) in Europe
Ďuriška, Ondrej -- Antonín, Vladimír -- Para, Roberto -- Tomšovský, Michal -- Jančovičová, Soňa
Taxonomy, ecology and distribution of Melanoleuca strictipes (Basidiomycota, Agaricales) in Europe. Czech Mycology. 2017. v. 69, no. 1, p. 15--30. ISSN 1211-0981. URL: http://www.czechmycology.org/_cmo/CM69102.pdf
article in a professional periodical2017Details
Teleskopické hydraulické vedení
Chovanec, Dušan -- Havera, Miroslav -- Skoupý, Alois -- Macků, Jan -- Hofmann, David -- Heřmánek, Petr -- Honzík, Ivo -- Rybka, Adolf
ENTRACON S.R.O., ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Teleskopické hydraulické vedení. CHOVANEC, D. -- HAVERA, M. -- SKOUPÝ, A. -- MACKŮ, J. -- HOFMANN, D. -- HEŘMÁNEK, P. -- HONZÍK, I. -- RYBKA, A. 306692, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10156741&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%25Skoup%C3%BD%25&s_naze=&s_anot=
patent or a different result protected by specific legal provisions2017Details
Temporal changes in the climate sensitivity of Norway spruce and European beech along an elevation gradient in Central Europe
Kolář, Tomáš -- Čermák, Petr -- Trnka, Miroslav -- Žid, Tomáš -- Rybníček, Michal
Temporal changes in the climate sensitivity of Norway spruce and European beech along an elevation gradient in Central Europe. Agricultural and forest meteorology. 2017. v. 239, no. 8, p. 24--33. ISSN 0168-1923. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2017.02.028
article in a professional periodical2017Details
The Effects of Selected Types of Active Bank Stabilization
Šlezingr, Miloslav -- Marková, Jana -- Gernešová, Lenka
The Effects of Selected Types of Active Bank Stabilization. In Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2017, s. 653--659. ISSN 1877-7058. URL: http://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.05.393
article in proceedings2017Details
The Impact of International Trade of Raw Wood to the Economic Growth of Forest-Based Sectors in the Czech and Slovak Republics
Sujová, Andrea -- Michal, Jakub -- Kupčák, Václav -- Dudík, Roman
The Impact of International Trade of Raw Wood to the Economic Growth of Forest-Based Sectors in the Czech and Slovak Republics. BioResources. 2017. v. 12, no. 1, p. 1102--1111. ISSN 1930-2126.
article in a professional periodical2017Details
The imperfectly competitive raw wood market and stability of the forest and wood processing sector in the Czech republic
Šafařík, Dalibor
The imperfectly competitive raw wood market and stability of the forest and wood processing sector in the Czech republic. In More Wood, Better Management, Increasing Effectiveness: Starting Points and Perspective. Proceedings of Scientific Papers. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017, s. 191--198. ISBN 978-80-213-2761-0. URL: http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2017_Proceedings.pdf
article in proceedings2017Details
The non-wood forest value of Bwindi Impenetrable Forest, Uganda
Bamwesigye, Dastan -- Hlaváčková, Petra
The non-wood forest value of Bwindi Impenetrable Forest, Uganda. Brno: Mendel University in Brno, 2017. 409 p. 1. ISBN 978-80-7509-487-2.
conference proceedings2017Details
The non-wood forest value of Bwindi Impenetrable Forest, Uganda.
Bamwesigye, Dastan -- Hlaváčková, Petra
The non-wood forest value of Bwindi Impenetrable Forest, Uganda. 1. 5. 2017 - 3. 5. 2017, Mendel University in Brno (CZ). URL: http://www.utok.cz/node/303
holding a conference2017Details
The root system of pedunculate oak (Quercus robur L.) at the margins of regenerated stands
Mauer, Oldřich -- Houšková, Kateřina -- Mikita, Tomáš
The root system of pedunculate oak (Quercus robur L.) at the margins of regenerated stands. Journal of forest science. 2017. v. 63, no. 1, p. 22--33. ISSN 1212-4834. URL: http://www.agriculturejournals.cz/web/jfs.htm?volume=63&firstPage=22&type=publishedArticle
article in a professional periodical2017Details
Thermophysical properties of medium density fiberboards measured by quasi-stationary method: experimental and numerical evaluation
Troppová, Eva -- Tippner, Jan -- Hrčka, Richard
Thermophysical properties of medium density fiberboards measured by quasi-stationary method: experimental and numerical evaluation. Heat and Mass Transfer. 2017. v. 53, no. 1, p. 115--125. ISSN 0947-7411. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00231-016-1793-6
article in a professional periodical2017Details
Tvorba simulovaných hemisférických fotografií s využitím dat pozemního laserového skenování
Krůček, Martin
Tvorba simulovaných hemisférických fotografií s využitím dat pozemního laserového skenování. In Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 4. ISBN 978-80-7509-495-7.
abstract of an article in anthology2017Details
Údržba vegetace v ochranných pásmech distribuční soustavy
Ulrich, Radomír -- Neruda, Jindřich -- Nevrkla, Pavel -- Holický, Jiří
Údržba vegetace v ochranných pásmech distribuční soustavy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. 105 p. ISBN 978-80-7509-497-1.
professional book2017Details
Updating the Czech Millennia-Long Oak Tree-Ring Width Chronology
Prokop, Ondřej -- Kolář, Tomáš -- Kyncl, Tomáš -- Rybníček, Michal
Updating the Czech Millennia-Long Oak Tree-Ring Width Chronology. Tree-Ring Research. 2017. v. 73, no. 1, p. 47--52. ISSN 1536-1098. URL: http://treeringresearch.org.pinnacle.allenpress.com/doi/full/10.3959/1536-1098-73.1.47?code=tree-site
article in a professional periodical2017Details
Utilising Brewer's Spent Grain as a Source of Cellulose Nanofibres Following Separation of Protein-based Biomass
Mishra, Pawan Kumar -- Gregor, Tomáš -- Wimmer, Rupert
Utilising Brewer's Spent Grain as a Source of Cellulose Nanofibres Following Separation of Protein-based Biomass. BioResources. 2017. v. 12, no. 1, p. 107--116. ISSN 1930-2126. URL: http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_12_1_8_Chen_Optimizing_Refining_Conditions_Pinus
article in a professional periodical2017Details
Utilization of digital image correlation in determining of both longitudinal shear moduli of wood at single torsion test
Brabec, Martin -- Lagaňa, Rastislav -- Milch, Jaromír -- Tippner, Jan -- Sebera, Václav
Utilization of digital image correlation in determining of both longitudinal shear moduli of wood at single torsion test. Wood science and technology. 2017. v. 51, no. 1, p. 29--45. ISSN 0043-7719. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00226-016-0848-7
article in a professional periodical2017Details
Utilizing brewer's-spent-grain in wood-based particleboard manufacturing
Klímek, Petr -- Wimmer, Rupert -- Mishra, Pawan Kumar -- Kúdela, Jozef
Utilizing brewer's-spent-grain in wood-based particleboard manufacturing. Journal of Cleaner Production. 2017. v. 141, no. 10 January, p. 812--817. ISSN 0959-6526. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616314949
article in a professional periodical2017Details
Ve stínu staletých velikánů aneb Savci a ptáci v NPR Žofínský prales
Drimaj, Jakub -- Mikulka, Ondřej -- Kamler, Jiří -- Plhal, Radim
Ve stínu staletých velikánů aneb Savci a ptáci v NPR Žofínský prales. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 48--49. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Verification of the elastic material characteristics of Norway spruce and European beech in the field of shear behaviour by means of digital image correlation (DIC) for finite element analysis (FEA)
Milch, Jaromír -- Brabec, Martin -- Sebera, Václav -- Tippner, Jan
Verification of the elastic material characteristics of Norway spruce and European beech in the field of shear behaviour by means of digital image correlation (DIC) for finite element analysis (FEA). Holzforschung: internationale journal of the biology, chemistry, physics and technology of wood. 2017. v. 71, no. 5, p. 405--414. ISSN 0018-3830. URL: https://www.degruyter.com/view/j/hfsg.2017.71.issue-5/hf-2016-0170/hf-2016-0170.xml
article in a professional periodical2017Details
Visitor Monitoring in the Territory of Lesy Města Písku, Ltd. Using Field Counting Devices
Březina, David -- Fialová, Jitka -- Hlaváčková, Petra
Visitor Monitoring in the Territory of Lesy Města Písku, Ltd. Using Field Counting Devices. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 485--496. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0004.pdf
article in proceedings2017Details
Vplyv vtáčieho predátora, intragildovej predácie, typu kôry a sezóny na spoločenstvá pavúkov v búdkach
Černecká , L -- Michalko, Radek -- Krištín, A
Vplyv vtáčieho predátora, intragildovej predácie, typu kôry a sezóny na spoločenstvá pavúkov v búdkach. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 40. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Výskyt vstavačovitých a jeho ovlivnění v závislosti na různých aspektech lesního ekosystému na území Landscape Protected Area Moravský kras poblíž obce Babice nad Svitavou
Procházka, Alois -- Mikita, Tomáš -- Jelínek, Petr
The Relationship between some Forest Stand Properties and the Occurrence of Orchids in the Central Part of the Moravian Karst Protected Landscape Area. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical2017Details
Vyšší matematika
Navrátil, Miroslav -- Stará, Ludmila
Vyšší matematika. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2017. 157 p. ISBN 978-80-7509-474-2.
textbook2017Details
Využití pozemního laserového skenování pro stanovení pole výhledu řidiče
Cibulka, Miloš -- Zemánek, Tomáš -- Pelikán, Petr -- Skoupil, Jaromír
Využití pozemního laserového skenování pro stanovení pole výhledu řidiče. In Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, ISBN 978-80-7509-495-7.
article in proceedings2017Details
Využití střižné hlavice v prořezávkách jako obnovitelného zdroje
Ulrich, Radomír -- Nádeníček, František
Využití střižné hlavice v prořezávkách jako obnovitelného zdroje.  [online]. 2017. URL: http://tinyurl.com/hmjgpmu.
audio-visual documents2017Details
Výzkum variabilního vyvážecího traktoru LVS 511
Neruda, Jindřich -- Ulrich, Radomír -- Kupčák, Václav -- Pajkoš, Martin -- Zemánek, Tomáš -- Nevrkla, Pavel -- Fiľo, Petr -- Klepárník, Jan -- Policar, Jiří -- Škopán, Miroslav -- Pokorný, Přemysl -- Kašpárek, Jaroslav -- Jonák, Martin -- Novotný, Vojtěch -- Novotný, Tomáš -- Klimeš, Pavel -- Sládek, Petr
Výzkum variabilního vyvážecího traktoru LVS 511. Brno: Tribun EU s.r.o., 2017. 195 p. ISBN 978-80-263-1086-0.
professional book2017Details
Weeds and weed control as factors for game damage and growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and European beech (Fagus sylvatica L.)
Bureš, Michal -- Čermák, Petr
Weeds and weed control as factors for game damage and growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and European beech (Fagus sylvatica L.). Austrian Journal of Forest Science. 2017. v. 133, ISSN 0379-5292.
article in a professional periodical2017Details
Wheelchair Accessible Trails in the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny
Kotásková, Pavla -- Fialová, Jitka -- Nedorost, Jiří -- Procházková, Pavlína
Wheelchair Accessible Trails in the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 525--531. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0004.pdf
article in proceedings2017Details
Wiener Werkstätte
Kanická, Ludvika
Wiener Werkstätte. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2017. v. 18, no. 1-2, p. 70--71. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2017Details
Wild Boar omnipresent
Heroldová, Marta -- Zeman, Jaroslav
Prase divoké všudypřítomné. Veronica: časopis pro ochranu přírody a krajiny. 2017. v. 2017, no. 1, p. 7--11. ISSN 1213-0699.
article in a professional periodical2017Details
Zařízení pro měření příčného rozsahu hniloby kmenů stromů a způsob provádění tohoto měření
Ulrich, Radomír -- Čermák, Jan -- Staněk, Zdeněk -- Koller, Jan -- Petrovcký, Jaroslav
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Zařízení pro měření příčného rozsahu hniloby kmenů stromů a způsob provádění tohoto měření. ULRICH, R. -- ČERMÁK, J. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- PETROVCKÝ, J. 306735, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10158447&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
patent or a different result protected by specific legal provisions2017Details
Zhodnocení ovariální aktivity selat prasete divokého v jejich prvním hlavním reprodukčním období
Drimaj, Jakub -- Mikulka, Ondřej -- Kamler, Jiří -- Plhal, Radim -- Hošek, Martin
Zhodnocení ovariální aktivity selat prasete divokého v jejich prvním hlavním reprodukčním období. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 48. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017
Bryja, Josef -- Horsák, Michal -- Horsáková, Veronika -- Řehák, Zdeněk -- Zukal, Jan
Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017. ISBN 978-80-87189-21-4.
conference proceedings2017Details
Zpevněná cesta, zejména lesní nebo polní
Hrůza, Petr -- Bartůněk, Daniel -- Březina, Ivo
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Zpevněná cesta, zejména lesní nebo polní. HRŮZA, P. -- BARTŮNĚK, D. -- BŘEZINA, I. 30368, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030368.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2017Details
100 leté výročí úmrtí císaře Františka Josefa
Kanická, Ludvika
100 leté výročí úmrtí císaře Františka Josefa. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2017. v. 18, no. 3, p. 78--79. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2017Details
300 let Marie Terezie: Strategička - matka - reformátorka
Kanická, Ludvika
300 let Marie Terezie: Strategička - matka - reformátorka. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2017. v. 18, no. 6, p. 70--71. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2017Details