Faculty of Forestry and Wood Technology - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 28

PublicationsType of resultYearDetails
Aerosol assisted self-assembly as a route to synthesize solid and hollow spherical lignin colloids and its utilization in layer by layer deposition
Mishra, Pawan Kumar -- Wimmer, Rupert
Aerosol assisted self-assembly as a route to synthesize solid and hollow spherical lignin colloids and its utilization in layer by layer deposition. Ultrasonics Sonochemistry. 2017. v. 35, no. March, p. 45--50. ISSN 1350-4177. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417716303121
article in a professional periodical2017Details
Ancient coppice woodlands as a historical landscape structure
Buček, Antonín
Starobylé výmladkové lesy jako historická struktura krajiny. In Vývoj a dynamika krajinných struktur. Sborník abstraktů z výroční konference CZ-IALE. 1. vyd. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta., 2017, s. 5.
abstract of an article in anthology2017Details
Aplikace komprimačních bočnic na prototypu pásového podvozku LVS 511
Ulrich, Radomír -- Nádeníček, František
Aplikace komprimačních bočnic na prototypu pásového podvozku LVS 511.  [online]. 2017. URL: http://tinyurl.com/hsm4g3t.
audio-visual documents2017Details
Assessment of Market Dominant Position in the European Union
Bamwesigye, Dastan -- Zico, Abel Joaquim -- Blažková, Ivana
Assessment of Market Dominant Position in the European Union. 9. 3. 2017 - 10. 3. 2017, Brno (CZ). URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/ECE2017
holding a conference2017Details
Bionanocomposites: Smart biodegradable packaging material for food preservation
Talegaonkar, Sushama -- Harshita, Sharma -- Pandey, Shweta -- Mishra, Pawan Kumar -- Wimmer, Rupert
Bionanocomposites: Smart biodegradable packaging material for food preservation. In: Food Packaging. Nanotechnology in the Agri-Food Industry, 7. Londýn: Academic Press Ltd.-Elsevier Science Ltd., 2017. p. 79--110. ISBN 978-0-12-804302-8.
chapter in a book2017Details
Comparison of different approaches of radiation use efficiency of biomass formation estimation in Mountain Norway spruce
Krupková, Lenka -- Marková, Irena -- Havránková, Kateřina -- Pokorný, Radek -- Urban, Otmar -- Šigut, Ladislav -- Pavelka, Marian -- Cienciala, Emil -- Marek, Michal V.
Comparison of different approaches of radiation use efficiency of biomass formation estimation in Mountain Norway spruce. Trees: structure and function. 2017. v. 31, no. 1, p. 325--337. ISSN 0931-1890. URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s00468-016-1486-2
article in a professional periodical2017Details
Dynamic response of woody vegetation on fencing protection in semi-arid areas; Case study: pilot exclosure on the Firmihin Plateau, Socotra Island
Habrová, Hana -- Pavliš, Jindřich
Dynamic response of woody vegetation on fencing protection in semi-arid areas; Case study: pilot exclosure on the Firmihin Plateau, Socotra Island. Saudi Journal of Biological Sciences. 2017. v. 24, no. 2, p. 338--346. ISSN 1319-562X.
article in a professional periodical2017Details
Feeding strategies of wild boar
Zeman, Jaroslav -- Heroldová, Marta
Potravní strategie prasete divokého. Myslivost: odborný časopis pro lidovou myslivost. 2017. v. 65 (95), no. 3, p. 26--27. ISSN 0323-214X.
article in a professional periodical2017Details
Forest diversity promotes individual tree growth in central European forest stands
Chamagne, Juliette -- Tanadini, Matteo -- Frank, David -- Matula, Radim -- Paine, C E Timothy -- Philipson, Christopher D -- Svátek, Martin -- Turnbull, Lindsay A -- Volařík, Daniel -- Hector, Andy
Forest diversity promotes individual tree growth in central European forest stands. Journal of applied ecology. 2017. v. 54, no. 1, p. 71--79. ISSN 0021-8901. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12783/abstract
article in a professional periodical2017Details
Impact of climate change on growth dynamics of Norway spruce in south-eastern Norway
Čermák, Petr -- Rybníček, Michal -- Žid, Tomáš -- Andreassen, Kjell -- Borja, Isabella -- Kolář, Tomáš
Impact of climate change on growth dynamics of Norway spruce in south-eastern Norway. Silva fennica. 2017. v. 51, no. 2, ISSN 0037-5330. URL: https://doi.org/10.14214/sf.1781
article in a professional periodical2017Details
Light Use Efficiency of Aboveground Biomass Production of Norway Spruce Stands
Bellan, Michal -- Marková, Irena -- Zaika, Andrii -- Krejza, Jan
Light Use Efficiency of Aboveground Biomass Production of Norway Spruce Stands. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. v. 65, p. 9--16. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/65/1/0009/
article in a professional periodical2017Details
Moravská metropole myslivosti
Dvořák, Jan -- Kamler, Jiří
Moravská metropole myslivosti. Poľovníctvo a rybárstvo. 2017. no. 2, p. 35--36. ISSN 0231-8768.
article in a professional periodical2017Details
Myslivost na Mendelově univerzitě v Brně
Kamler, Jiří -- Dvořák, Jan
Myslivost na Mendelově univerzitě v Brně. Svět myslivosti. 2017. v. 18, no. 1, p. 26--27. ISSN 1212-8422.
article in a professional periodical2017Details
Myslivost na MENDELU v Brně - Významná součást profesní přípravy budoucích lesníků
Dvořák, Jan -- Kamler, Jiří
Myslivost na MENDELU v Brně - Významná součást profesní přípravy budoucích lesníků. Myslivost: odborný časopis pro lidovou myslivost. 2017. v. 65, no. 1, p. 106--107. ISSN 0323-214X.
article in a professional periodical2017Details
Place and its genius loci
Boulaz, Ivana
Místo a jeho genius loci. Střechy, fasády, izolace. 2017. v. 24, no. 1, p. 62--63. ISSN 1212-0111.
article in a professional periodical2017Details
Preferencje niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w zakresie rekreacji w lasach Polski i Republiki Czeskiej
Janeczko, Emilia -- Fialová, Jitka -- Woznicka, Malgorzata -- Wojtan, Rafal -- Kotásková, Pavla
Preferencje niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w zakresie rekreacji w lasach Polski i Republiki Czeskiej. Sylwan. 2017. v. 161, p. 170--176. ISSN 0039-7660.
article in a professional periodical2017Details
Responses of riparian plants to habitat changes following restoration of channelized streams
Kuglerová, Lenka -- Botková, Kamila -- Jansson, Roland
Responses of riparian plants to habitat changes following restoration of channelized streams. Ecohydrology. 2017. v. 10, no. 1, ISSN 1936-0584. URL: http://dx.doi.org/10.1002/eco.1798
article in a professional periodical2017Details
Studium pohlavních žláz prasete divokého v kontextu tělesných parametrů a podmínek prostředí
Mikulka, Ondřej -- Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří -- Plhal, Radim -- Hošek, Martin -- Zeman, Jaroslav
Studium pohlavních žláz prasete divokého v kontextu tělesných parametrů a podmínek prostředí. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 134. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Temporal changes in the climate sensitivity of Norway spruce and European beech along an elevation gradient in Central Europe
Kolář, Tomáš -- Čermák, Petr -- Trnka, Miroslav -- Žid, Tomáš -- Rybníček, Michal
Temporal changes in the climate sensitivity of Norway spruce and European beech along an elevation gradient in Central Europe. Agricultural and forest meteorology. 2017. v. 239, no. 8, p. 24--33. ISSN 0168-1923. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2017.02.028
article in a professional periodical2017Details
The root system of pedunculate oak (Quercus robur L.) at the margins of regenerated stands
Mauer, Oldřich -- Houšková, Kateřina -- Mikita, Tomáš
The root system of pedunculate oak (Quercus robur L.) at the margins of regenerated stands. Journal of forest science. 2017. v. 63, no. 1, p. 22--33. ISSN 1212-4834.
article in a professional periodical2017Details
Thermophysical properties of medium density fiberboards measured by quasi-stationary method: experimental and numerical evaluation
Troppová, Eva -- Tippner, Jan -- Hrčka, Richard
Thermophysical properties of medium density fiberboards measured by quasi-stationary method: experimental and numerical evaluation. Heat and Mass Transfer. 2017. v. 53, no. 1, p. 115--125. ISSN 0947-7411. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00231-016-1793-6
article in a professional periodical2017Details
Utilising Brewer's Spent Grain as a Source of Cellulose Nanofibres Following Separation of Protein-based Biomass
Mishra, Pawan Kumar -- Gregor, Tomáš -- Wimmer, Rupert
Utilising Brewer's Spent Grain as a Source of Cellulose Nanofibres Following Separation of Protein-based Biomass. BioResources. 2017. v. 12, no. 1, p. 107--116. ISSN 1930-2126. URL: http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_12_1_8_Chen_Optimizing_Refining_Conditions_Pinus
article in a professional periodical2017Details
Utilizing brewer's-spent-grain in wood-based particleboard manufacturing
Klímek, Petr -- Wimmer, Rupert -- Mishra, Pawan Kumar -- Kúdela, Jozef
Utilizing brewer's-spent-grain in wood-based particleboard manufacturing. Journal of Cleaner Production. 2017. v. 141, no. 10 January, p. 812--817. ISSN 0959-6526. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616314949
article in a professional periodical2017Details
Ve stínu staletých velikánů aneb Savci a ptáci v NPR Žofínský prales
Drimaj, Jakub -- Mikulka, Ondřej -- Kamler, Jiří -- Plhal, Radim
Ve stínu staletých velikánů aneb Savci a ptáci v NPR Žofínský prales. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 48--49. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Využití střižné hlavice v prořezávkách jako obnovitelného zdroje
Ulrich, Radomír -- Nádeníček, František
Využití střižné hlavice v prořezávkách jako obnovitelného zdroje.  [online]. 2017. URL: http://tinyurl.com/hmjgpmu.
audio-visual documents2017Details
Weeds and weed control as factors for game damage and growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and European beech (Fagus sylvatica L.)
Bureš, Michal -- Čermák, Petr
Weeds and weed control as factors for game damage and growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and European beech (Fagus sylvatica L.). Austrian Journal of Forest Science. 2017. v. 133, ISSN 0379-5292.
article in a professional periodical2017Details
Zhodnocení ovariální aktivity selat prasete divokého v jejich prvním hlavním reprodukčním období
Drimaj, Jakub -- Mikulka, Ondřej -- Kamler, Jiří -- Plhal, Radim -- Hošek, Martin
Zhodnocení ovariální aktivity selat prasete divokého v jejich prvním hlavním reprodukčním období. In BRYJA, J. -- HORSÁK, M. -- HORSÁKOVÁ, V. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017, s. 48. ISBN 978-80-87189-21-4.
abstract of an article in anthology2017Details
Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017
Bryja, Josef -- Horsák, Michal -- Horsáková, Veronika -- Řehák, Zdeněk -- Zukal, Jan
Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2017. ISBN 978-80-87189-21-4.
conference proceedings2017Details