Department of Food Technology (FA) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 52

PublicationsType of resultYearDetails
A combination of additives can synergically decrease acrylamide content in gingerbread without compromising sensory quality
Komprda, Tomáš -- Přidal, Antonín -- Mikulíková, Renata -- Svoboda, Zdeněk -- Cwiková, Olga -- Nedomová, Šárka -- Sýkora, Vladimír
A combination of additives can synergically decrease acrylamide content in gingerbread without compromising sensory quality. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2017. v. 97, no. 3, p. 889--895. ISSN 0022-5142. URL: http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.7811
article in a professional periodical2017Details
Book of abstracts of the 43rd Food Quality and Safety Conference
Pytel, Roman -- Nedomová, Šárka -- Jůzl, Miroslav
Sborník abstraktů XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. 86 p. ISBN 978-80-7509-476-6.
conference proceedings2017Details
Curve fitting in Fourier transform near infrared spectroscopy used for the analysis of bacterial cells
Krepelka, Pavel -- Hynstova, Iveta -- Pytel, Roman -- Pérez Rodríguez, Fernando -- Roger, Jean Michel -- Drexler, Petr
Curve fitting in Fourier transform near infrared spectroscopy used for the analysis of bacterial cells. Journal of Near Infrared Spectroscopy. 2017. v. 25, no. 3, p. 151--164. ISSN 0967-0335. URL: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0967033517705032
article in a professional periodical2017Details
Dezinformace či mýty o mléce a mléčných výrobcích z pohledu mlékárenského technologa
Šustová, Květoslava
Dezinformace či mýty o mléce a mléčných výrobcích z pohledu mlékárenského technologa. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XIV. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 6--8. ISBN 978-80-7509-494-0.
article in proceedings2017Details
Dynamics of changes in the content of selected anthocyanins during the processing of grain of the Scorpion wheat variety
Zigmundová, Veronika -- Maco, Roman -- Hřivna, Luděk -- Simonová, Jana
Dynamics of changes in the content of selected anthocyanins during the processing of grain of the Scorpion wheat variety. In MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 590--595. ISBN 978-80-7509-529-9. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2017/mnet_2017_full.pdf
article in proceedings2017Details
Effect of additives on colour stability of yogurt
Ondrušíková, Sylvie -- Pytel, Roman -- Nedomová, Šárka -- Kumbár, Vojtěch
Effect of additives on colour stability of yogurt. In MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 562--567. ISBN 978-80-7509-529-9. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2017/mnet_2017_full.pdf
article in proceedings2017Details
Effect of dietary fatty acid composition on weight of model animals
Pešková, Petra -- Komprda, Tomáš -- Neuwirthová, Jana -- Gal, Bretislav -- Rozíková, Veronika
Effect of dietary fatty acid composition on weight of model animals. In MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 723--727. ISBN 978-80-7509-529-9. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2017/mnet_2017_full.pdf
article in proceedings2017Details
Effect of dietary fish oil on fatty acid deposition and expression of cholesterol homeostasis controlling genes in the liver and plasma lipid profile: Comparison of two animal models
Komprda, Tomáš -- Rozíková, Veronika -- Procházková, Nikola -- Škultéty, Ondrej -- Vicenová, Monika -- Trčková, M -- Faldyna, Martin
Effect of dietary fish oil on fatty acid deposition and expression of cholesterol homeostasis controlling genes in the liver and plasma lipid profile: Comparison of two animal models. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 2017. v. 101, no. 6, p. 1093--1102. ISSN 0931-2439. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpn.12581/abstract;jsessionid=7CED7CF1520F64F205229C2379CD62E7.f03t03
article in a professional periodical2017Details
Effect of harvest date on composition and geometry of grape berries
Nedomová, Šárka -- Kumbár, Vojtěch -- Pavloušek, Pavel -- Pytel, Roman -- Lampíř, Lubomír -- Buchar, Jaroslav
Effect of harvest date on composition and geometry of grape berries. European journal of horticultural science. 2017. v. 82, no. 1, p. 21--30. ISSN 1611-4426. URL: http://doi.org/10.17660/eJHS.2017/82.1.3
article in a professional periodical2017Details
Effect of recipe and production technology of chocolate products on their quality during storage
Machálková, Lenka -- Hřivna, Luděk -- Ruban, Artsiom -- Sapáková, Eva -- Rumíšková, Veronika
Effect of recipe and production technology of chocolate products on their quality during storage. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. v. 65, no. 1, p. 91--98. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/65/1/0091/
article in a professional periodical2017Details
Effect of ripening time on colour and texture properties in cheese
Nedomová, Šárka -- Kilián, Libor -- Pytel, Roman -- Kumbár, Vojtěch
Effect of ripening time on colour and texture properties in cheese. Potravinárstvo. 2017. v. 11, no. 1, p. 296--301. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/744
article in a professional periodical2017Details
Effect of selected oils addition in diet on fatty acids content in liver tissue of rats
Zigmundová, Veronika -- Komprda, Tomáš -- Neuwirthová, Jana -- Gal, Bretislav -- Rozíková, Veronika
Effect of selected oils addition in diet on fatty acids content in liver tissue of rats. In MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 584--589. ISBN 978-80-7509-529-9. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2017/mnet_2017_full.pdf
article in proceedings2017Details
Esters of phthalic acid (DBP and DEHP) in packaging materials of meat products
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta
Estery kyseliny ftalové (DBP a DEHP) v obalech masných výrobků. Maso: odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa, masných výrobků a lahůdek. 2017. v. 28, no. 4, p. 53--55. ISSN 1210-4086.
article in a professional periodical2017Details
Estery kyseliny ftalové ve vzorcích masa připravených technologií sous-vide
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta -- Kameník, J
Estery kyseliny ftalové ve vzorcích masa připravených technologií sous-vide. In Hygiena a technologie potravin XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny: Sborník přednášek a posterů. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2017, s. 156--159. ISBN 978-80-7305-793-0.
article in proceedings2017Details
Estery kyseliny ftalové v obalech masných a mléčných výrobků
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta
Estery kyseliny ftalové v obalech masných a mléčných výrobků. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. Sborník XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 159--163. ISBN 978-80-7509-479-7. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2017
article in proceedings2017Details
Evaluation of rabbit meat microbiota from the viewpoint of marketing method
Cwiková, Olga -- Pytel, Roman
Evaluation of rabbit meat microbiota from the viewpoint of marketing method. Potravinárstvo. 2017. v. 11, no. 1, p. 391--397. ISSN 1337-0960. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/764/pdf
article in a professional periodical2017Details
Changes of physico-chemical characteristics, somatic cell count and curd quality during lactation and their relationships in Lacaune ewes
Kuchtík, Jan -- Konečná, Leona -- Sýkora, Vladimír -- Šustová, Květoslava -- Fajman, Martin -- Kos, Ivica
Changes of physico-chemical characteristics, somatic cell count and curd quality during lactation and their relationships in Lacaune ewes. Mljekarstvo. 2017. v. 67, no. 2, p. 138--145. ISSN 0026-704X.
article in a professional periodical2017Details
Impact of added colored wheat bran on bread quality
Machálková, Lenka -- Janečková, Marie -- Hřivna, Luděk -- Dostálová, Yvona -- Hernandez Kong, Joany Lizet -- Mrkvicová, Eva -- Vyhnánek, Tomáš -- Trojan, Václav
Impact of added colored wheat bran on bread quality. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. v. 65, no. 1, p. 99--104. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical2017Details
Influence of recipes of quality chocolate products during their storage
Ruban, Artsiom -- Zigmundová, Veronika -- Hřivna, Luděk -- Machálková, Lenka -- Jurková, Jena
Influence of recipes of quality chocolate products during their storage. In MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 568--573. ISBN 978-80-7509-529-9. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2017/mnet_2017_full.pdf
article in proceedings2017Details
Influence of Sample Temperature for Measurement Accuracy with FT-NIR Spectroscopy
Dvořák, Lukáš -- Fajman, Martin -- Šustová, Květoslava
Influence of Sample Temperature for Measurement Accuracy with FT-NIR Spectroscopy. Journal of AOAC International. 2017. v. 100, no. 2, p. 499--502. ISSN 1060-3271. URL: http://www.ingentaconnect.com/content/aoac/jaoac/2017/00000100/00000002/art00025
article in a professional periodical2017Details
Kvalita zrna sladovnického ječmene při uplatnění mimokořenové výživy
Maco, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Hřivna, Luděk -- Dostálová, Yvona -- Podaný, Adam
Kvalita zrna sladovnického ječmene při uplatnění mimokořenové výživy. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. Sborník XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 190--197. ISBN 978-80-7509-479-7. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2017
article in proceedings2017Details
Mechanical properties of sugar beet root during storage
Nedomová, Šárka -- Kumbár, Vojtěch -- Pytel, Roman -- Buchar, Jaroslav
Mechanical properties of sugar beet root during storage. International Agrophysics. 2017. v. 31, no. 4, p. 507--513. ISSN 0236-8722. URL: http://doi.org/10.1515/intag-2016-0081
article in a professional periodical2017Details
Monitoring of selected parametres of quality Czech Fleckvieh breed during aging
Müllerová, Martina -- Jůzl, Miroslav -- Janeček, Jiří
Sledování vybraných parametrů jakosti hovězího masa plemene české strakaté. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. Sborník XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 213--218. ISBN 978-80-7509-479-7. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2017
article in proceedings2017Details
Není "steak" jako "steak"
Šulcerová, Hana -- Sýkora, Vladimír -- Nedomová, Šárka -- Mihok, Michal -- Zelinková, Kateřina
Není "steak" jako "steak". Mendel green: časopis Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. v. 9, no. 1, p. 13. ISSN 2533-6517.
article in a professional periodical2017Details
Phthalate esters in sousages packaged individually
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta -- Horanska, Martina -- Cubon, Juraj
Phthalate esters in sousages packaged individually. In MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 543--546. ISBN 978-80-7509-529-9. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2017/mnet_2017_full.pdf
article in proceedings2017Details
Proceedings of the 43rd food quality and safety conference
Pytel, Roman -- Nedomová, Šárka -- Jůzl, Miroslav
Sborník XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. 276 p. ISBN 978-80-7509-479-7.
conference proceedings2017Details
Qualitative evaluation of potatoes grown with drip irrigation
Jůzl, Miroslav -- Elzner, Petr -- Jůzl, Miroslav -- Nedomová, Šárka
Hodnocení jakosti brambor pěstovaných při kapkové závlaze. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. Sborník XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 164--168. ISBN 978-80-7509-479-7. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2017
article in proceedings2017Details
Quality parameters of curd
Pytel, Roman -- Nedomová, Šárka -- Kumbár, Vojtěch -- Kilián, Libor
Quality parameters of curd. Potravinárstvo. 2017. v. 11, no. 1, p. 368--372. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/742
article in a professional periodical2017Details
Rheological behaviour of egg white and egg yolk from different poultry specimen
Kumbár, Vojtěch -- Nedomová, Šárka -- Votava, Jiří -- Buchar, Jaroslav
Rheological behaviour of egg white and egg yolk from different poultry specimen. Journal of Physics: Conference Series. 2017. v. 790, no. 1, ISSN 1742-6588. URL: https://doi.org/10.1088/1742-6596/790/1/012016
article in a professional periodical2017Details
Senzorické hodnocení sušenek vyrobených z různých sladidel
Jandlová, Marcela -- Kučerová, Jindřiška
Senzorické hodnocení sušenek vyrobených z různých sladidel. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. Sborník XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 152--158. ISBN 978-80-7509-479-7. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2017
article in proceedings2017Details
Study of rheology and friction factor of natural food hydrocolloid gels
Kumbár, Vojtěch -- Nedomová, Šárka -- Pytel, Roman -- Kilián, Libor -- Buchar, Jaroslav
Study of rheology and friction factor of natural food hydrocolloid gels. Potravinárstvo. 2017. v. 11, no. 1, p. 203--209. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/735
article in a professional periodical2017Details
Sýr Škripavac
Sýkora, Vladimír
Sýr Škripavac. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XIV. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 38--40. ISBN 978-80-7509-494-0.
article in proceedings2017Details
Školený hodnotitel nebo běžný spotřebitel? Porovnání výsledků senzorické analýzy rumpsteaku
Šulcerová, Hana -- Sýkora, Vladimír -- Mihok, Michal -- Zelinková, Kateřina -- Nedomová, Šárka
Školený hodnotitel nebo běžný spotřebitel? Porovnání výsledků senzorické analýzy rumpsteaku. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. Sborník XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 242--246. ISBN 978-80-7509-479-7. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2017
article in proceedings2017Details
Technologická kvalita mléka s vysokým počtem somatických buněk
Šustová, Květoslava
Technologická kvalita mléka s vysokým počtem somatických buněk. In Výživa dojnic a kvalita mléka . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, ISBN 978-80-7509-492-6.
article in proceedings2017Details
The comparison of the effect of added amaranth, buckwheat, chickpea, corn, millet and quinoa flour on rice dough rheological characteristics, textural and sensory quality of bread
Burešová, Iva -- Tokár, Marián -- Mareček, Ján -- Hřivna, Luděk -- Faměra, Oldřich -- Šottníková, Viera
The comparison of the effect of added amaranth, buckwheat, chickpea, corn, millet and quinoa flour on rice dough rheological characteristics, textural and sensory quality of bread. Journal of cereal science. 2017. v. 75, no. May, p. 158--164. ISSN 0733-5210. URL: https://doi.org/10.1016/j.jcs.2017.04.004
article in a professional periodical2017Details
The Effect of Calcium Chloride and Sodium Chloride to Rennet Clotting Time and Following Yield of Curd
Pytel, Roman -- Šustová, Květoslava
Vliv chloridu vápenatého a chloridu sodného na syřitelnost mléka a následnou výtěžnost sýřeniny. Mlékařské listy-Zpravodaj. 2017. v. 28, no. 4, p. 1--5. ISSN 1212-950X.
article in a professional periodical2017Details
The effect of genotype on the behaviour of free range chickens
Lichovníková, Martina -- Hampel, David -- Nedomová, Šárka -- Kupčíková, Lucie -- Anderle, Vojtěch
The effect of genotype on the behaviour of free range chickens. Journal of Central European Agriculture. 2017. v. 18, no. 3, p. 632--645. ISSN 1332-9049. URL: https://doi.org/10.5513/JCEA01/18.3.1937
article in a professional periodical2017Details
The options for production of gluten-free pasta and bread for celiac people
Hernandez Kong, Joany Lizet -- Hřivna, Luděk -- Šottníková, Viera -- Zigmundová, Veronika -- Dvořáková, Šárka
The options for production of gluten-free pasta and bread for celiac people. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. Sborník XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 138--145. ISBN 978-80-7509-479-7. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2017
article in proceedings2017Details
The sensory evaluation of yoghurts with chia flour, quinoa flour, nopal powder, apple fiber and bamboo fiber
Jandlová, Marcela -- Kumbár, Vojtěch -- Jarošová, Alžbeta -- Pytel, Roman -- Nedomová, Šárka -- Ondrušíková, Sylvie
The sensory evaluation of yoghurts with chia flour, quinoa flour, nopal powder, apple fiber and bamboo fiber. In MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 547--552. ISBN 978-80-7509-529-9. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2017/mnet_2017_full.pdf
article in proceedings2017Details
The sensory quality changes in beef longissimus thoracis et lumborum and semimembranosus muscles during aging
Müllerová, Martina -- Jůzl, Miroslav -- Jarošová, Alžbeta -- Cwiková, Olga -- Nedomová, Šárka -- Darkwahová, Nicola
The sensory quality changes in beef longissimus thoracis et lumborum and semimembranosus muscles during aging. In MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 557--561. ISBN 978-80-7509-529-9. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2017/mnet_2017_full.pdf
article in proceedings2017Details
Tissue Fatty Acid Deposition, Plasma Lipid and Cytokine Profile in Pigs Fed a Diet with Fish Oil or Palm Oil
Komprda, Tomáš -- Rozíková, Veronika -- Vicenová, Monika -- Procházková, Nikola -- Ondráčková, Petra -- Pešková, Petra -- Faldyna, Martin
Tissue Fatty Acid Deposition, Plasma Lipid and Cytokine Profile in Pigs Fed a Diet with Fish Oil or Palm Oil. Czech journal of animal science. 2017. v. 62, no. 11, p. 482--490. ISSN 1212-1819. URL: http://www.agriculturejournals.cz/web/cjas.htm?volume=62&firstPage=482&type=publishedArticle
article in a professional periodical2017Details
Vliv mimokořenové výživy draslíkem a křemíkem na výnos a kvalitu cukrovky v nestandardních povětrnostních podmínkách roku 2014 a 2015
Hřivna, Luděk -- Hernandez Kong, Joany Lizet -- Machálková, Lenka -- Burešová, Iva -- Sapáková, Eva -- Kučerová, Jindřiška -- Šottníková, Viera
Vliv mimokořenové výživy draslíkem a křemíkem na výnos a kvalitu cukrovky v nestandardních povětrnostních podmínkách roku 2014 a 2015. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2017. v. 133, no. 5-6, p. 182--187. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2017/PDF/182-187.pdf
article in a professional periodical2017Details
Vliv moření osiva jarního ječmene přípravkem OLIGAL SD na výnos a kvalitu zrna
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Dostálová, Yvona
Vliv moření osiva jarního ječmene přípravkem OLIGAL SD na výnos a kvalitu zrna. In Kompendium 2017. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2017, ISBN 978-80-213-2735-1.
article in proceedings2017Details
Vliv načasování mimokořenové výživy na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Dostálová, Yvona
Vliv načasování mimokořenové výživy na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene. In Kompendium 2017. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2017, ISBN 978-80-213-2735-1.
article in proceedings2017Details
Vliv načasování mimokořenové výživy na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Dostálová, Yvona
Vliv načasování mimokořenové výživy na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene. In Kompendium 2017. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2017, ISBN 978-80-213-2735-1.
article in proceedings2017Details
Vliv předplodiny na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene
Richter, Rostislav -- Hřivna, Luděk -- Běhal, Radomír
Vliv předplodiny na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene. In Kompendium 2017. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2017, ISBN 978-80-213-2735-1.
article in proceedings2017Details
Vliv přídatných látek na obsah akrylamidu v perníku
Komprda, Tomáš -- Přidal, Antonín -- Mikulíková, Renata -- Cwiková, Olga
Vliv přídatných látek na obsah akrylamidu v perníku. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. Sborník XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 17--21. ISBN 978-80-7509-479-7. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2017
article in proceedings2017Details
Vliv úpravy suroviny na výtěžnost a texturní vlastnosti rybích klobás
Mihok, Michal -- Šulcerová, Hana -- Sýkora, Vladimír -- Grmela, Jan -- Mareš, Jan
Vliv úpravy suroviny na výtěžnost a texturní vlastnosti rybích klobás. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. Sborník XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 206--212. ISBN 978-80-7509-479-7. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2017
article in proceedings2017Details
Využití protektivních kultur k prodloužení údržnosti potravin
Šustová, Květoslava -- Kalhotka, Libor
Využití protektivních kultur k prodloužení údržnosti potravin. In XLVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin: Sborník příspěvků . Praha: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2017, s. 14--17. ISBN 978-80-86909-20-2.
article in proceedings2017Details
Výživa a hnojení jarního ječmene
Hřivna, Luděk -- Richter, Rostislav -- Maco, Roman
Výživa a hnojení jarního ječmene. Zemědělec. 2017. v. 25, no. 18, p. 14--16. ISSN 1211-3816.
article in a professional periodical2017Details
Wheat flour quality of czech and foreign producers
Zigmundová, Veronika -- Šottníková, Viera -- Hřivna, Luděk -- Jůzl, Miroslav -- Nedomová, Šárka -- Maco, Roman
Kvalita pšeničné mouky českých a zahraničních výrobců. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. Sborník XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 266--273. ISBN 978-80-7509-479-7. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2017
article in proceedings2017Details
43rd Food Quality and Safety Conference
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor -- Nedomová, Šárka -- Jarošová, Alžbeta -- Dostálová, Jana -- Tremlová, Bohuslava -- Pytel, Roman -- Müllerová, Martina -- Kučínská, Ivana
XLIII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. 3. 2017 - 2. 3. 2017, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2017?lang=cz
holding a conference2017Details