Department of Food Technology (FA) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 12

PublicationsType of resultYearDetails
Analýza ftalátů v zemědělských půdách ČR v roce 2017
Daňková, Radka -- Jarošová, Alžbeta -- Tvrdoňová, Kateřina -- Prášková, Lenka
Analýza ftalátů v zemědělských půdách ČR v roce 2017. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. -- ONDRUŠÍKOVÁ, S. Sborník XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 94--100. ISBN 978-80-7509-542-8. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2018
article in proceedings2018Details
Book of abstracts of the 44th Food Quality and Safety Conference
Pytel, Roman -- Nedomová, Šárka -- Jůzl, Miroslav -- Ondrušíková, Sylvie
Sborník abstraktů XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 82 p. ISBN 978-80-7509-541-1.
conference proceedings2018Details
Does drought affect the potato quality?
Jůzl, Miroslav -- Jůzl, Miroslav -- Elzner, Petr -- Nedomová, Šárka
Ovlivňuje sucho kvalitu brambor?. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. -- ONDRUŠÍKOVÁ, S. Sborník XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 146--152. ISBN 978-80-7509-542-8. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2018
article in proceedings2018Details
Dynamika příjmu živin porosty jarního ječmene v roce 2017 v regionu Čechy
Hřivna, Luděk -- Malý, J -- Maco, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Burešová, Iva
Dynamika příjmu živin porosty jarního ječmene v roce 2017 v regionu Čechy. In Kompendium 2018. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2018, s. 33--35. ISBN 978-80-213-2829-7.
article in proceedings2018Details
Evaluation of selected quality parameters of reduced salt frankfurters
Jůzl, Miroslav -- Saláková, Alena -- Müllerová, Martina -- Kozohorská, Klára
Evaluation of selected quality parameters of reduced salt frankfurters. Potravinárstvo. 2018. v. 12, no. 1, p. 279--284. ISSN 1337-0960. URL: http://www.potravinarstvo.com/cisla/
article in a professional periodical2018Details
Netradičně tradiční mléčné výrobky - sýry
Dvořák, Lukáš -- Šustová, Květoslava
Netradičně tradiční mléčné výrobky - sýry. Výživa a potraviny. 2018. v. 73, no. 1, p. 2--5. ISSN 1211-846X.
article in a professional periodical2018Details
Ověření moření osiva přípravkem Oligal SD v kombinaci s mimokořenovou výživou hnojivem Fertileader Vital na výnos zrna a jeho technologickou kvalitu
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Dostálová, Yvona -- Burešová, Iva
Ověření moření osiva přípravkem Oligal SD v kombinaci s mimokořenovou výživou hnojivem Fertileader Vital na výnos zrna a jeho technologickou kvalitu. In Kompendium 2018. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2018, s. 24--26. ISBN 978-80-213-2829-7.
article in proceedings2018Details
Porůstání odrůd jarního sladovnického ječmene v roce 2016
Psota, Vratislav -- Hernandez Kong, Joany Lizet
Porůstání odrůd jarního sladovnického ječmene v roce 2016. In Kompendium 2018. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2018, s. 21--23. ISBN 978-80-213-2829-7.
article in proceedings2018Details
Proceedings of the 44th food quality and safety conference
Pytel, Roman -- Nedomová, Šárka -- Jůzl, Miroslav -- Ondrušíková, Sylvie
Sborník XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 254 p. ISBN 978-80-7509-542-8.
conference proceedings2018Details
Uvolňování esterů kyseliny ftalové do vodní lázně při tepelném opracování mas technologií sous-vide
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta -- Kameník, Josef
Uvolňování esterů kyseliny ftalové do vodní lázně při tepelném opracování mas technologií sous-vide. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. -- ONDRUŠÍKOVÁ, S. Sborník XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 139--145. ISBN 978-80-7509-542-8.
article in proceedings2018Details
Vliv aplikace dusíku a mimokořenové výživy na výnos zrna jarního ječmene a jeho kvalitu
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Burešová, Iva
Vliv aplikace dusíku a mimokořenové výživy na výnos zrna jarního ječmene a jeho kvalitu. In Kompendium 2018. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2018, s. 36--39. ISBN 978-80-213-2829-7.
article in proceedings2018Details
44th Food Quality and Safety Conference
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor -- Nedomová, Šárka -- Jarošová, Alžbeta -- Dostálová, Jana -- Tremlová, Bohuslava -- Pytel, Roman -- Saláková, Alena -- Kučínská, Ivana -- Ondrušíková, Sylvie
XLIV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 28. 2. 2018, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2018?lang=cz
holding a conference2018Details