Faculty of Regional Development and International Studies - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 55

PublicationsType of resultYearDetails
Accumulation and environmental risk assessment of heavy metals in soil and plants of four different ecosystems in a former polymetallic ores mining and smelting area (Slovakia)
Demková, Lenka -- árvay, július -- Bobulská, Lenka -- Tomáš, Ján -- Stanovič, Radovan -- Lošák, Tomáš -- Harangozo, Luboš -- Vollmannová, Alena -- Bystrická, Judita -- Musilová, Janette -- Jobbágy, Ján
Accumulation and environmental risk assessment of heavy metals in soil and plants of four different ecosystems in a former polymetallic ores mining and smelting area (Slovakia). Journal of Environmental Science and Health. Part A: Toxic Hazardous Substances and Environmental Engineering. 2017. p. 1--12. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodical2017Details
Are Publicly Supported Companies in the Czech Food and Drink Industry Performing Better? Initial Findings from the Microdata
Dvouletý, Ondřej -- Blažková, Ivana
Are Publicly Supported Companies in the Czech Food and Drink Industry Performing Better? Initial Findings from the Microdata. In Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Oeconomica, 2017, s. 168--179. ISBN 978-80-245-2216-6. URL: http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf
article in proceedings2017Details
Assessment of visibility of planned high-rise buildings Prague Eye Towers
Caha, Jan
Hodnocení viditelnosti plánovaných výškových budov Prague Eye Towers. Geografický časopis. 2017. v. 69, no. 1, p. 75--92. ISSN 0016-7193. URL: http://www.sav.sk/journals/uploads/05151035Caha_2.pdf
article in a professional periodical2017Details
Bakteriální společenstva ve vodním prostředí Moravského krasu: vliv organicky znečištěné vody na výskyt zdravotně významných mykobakterií
Pavlík, Ivo -- Hübelová, Dana -- Konečný, Ondřej -- Modrá, Helena -- Bartoš, Milan -- Vlková, Markéta -- Geršl, Milan -- Kudělka, Jan -- Ulmann, Vít -- Štefka, Leoš
Bakteriální společenstva ve vodním prostředí Moravského krasu: vliv organicky znečištěné vody na výskyt zdravotně významných mykobakterií. In Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod . Brno: Tribun EU s.r.o., 2017, s. 9--25. ISBN 978-80-263-1169-0.
article in proceedings2017Details
Building Democracy in the Western Balkans: The Case of Kosovo
Đorđević, Vladimir
Building Democracy in the Western Balkans: The Case of Kosovo. In: Building Democracy in the Yugoslav Successor States: Accomplishments, Setbacks, and Challenges since 1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. p. 321--344. ISBN 978-1-107-18074-1. URL: https://doi.org/10.1017/9781316848289.013
chapter in a book2017Details
Building Democracy in the Yugoslav Successor States: Accomplishments, Setbacks, and Challenges since 1990
Building Democracy in the Yugoslav Successor States: Accomplishments, Setbacks, and Challenges since 1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 452 p. ISBN 978-1-107-18074-1. URL: https://doi.org/10.1017/9781316848289
professional book2017Details
Codes of Ethics in Brno Municipality
Kovanič, Martin -- Nesiba, Jiří
Etické kodexy samosprávy v Brně. In KLÍMOVÁ, V. -- ŽÍTEK, V. XX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUMO REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. 20. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 898--903. ISBN 978-80-210-8587-9.
article in proceedings2017Details
Consumer Preferences Expressed via Shopping in Alternative Food Chains
Consumer Preferences Expressed via Shopping in Alternative Food Chains. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical2017Details
Contribution to Health Geography: Sources of the contamination of surface waters and health risks in the Moravian Karst Protected Landscape Area
Pavlík, Ivo -- Hübelová, Dana -- Konečný, Ondřej
Příspěvek ke geografii zdraví: zdroje kontaminace povrchové vody a zdravotní rizika v CHKO Moravský kras. Geographia Cassoviensis. 2017. v. 11, no. 1, p. 33--50. ISSN 1337-6748. URL: http://geo.ics.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2017-11-1/2017_1-Pavlik-et-al_final.pdf
article in a professional periodical2017Details
Czech Political Parties, the Migration Crisis and the European Union: The Case of "Asylum quotas"
Hrabálek, Martin
Czech Political Parties, the Migration Crisis and the European Union: The Case of "Asylum quotas". In: Immigration Crises, Borders and the European Union. Berlin: Logos Verlag, 2017. p. 49--59. ISBN 978-3-8325-4436-2.
chapter in a book2017Details
Discrimination between acute and chronic decline of Central European forests using map algebra of the growth condition and forest biomass fuzzy sets: A case study
Samec, Pavel -- Caha, Jan -- Zapletal, Miloš -- Tuček, Pavel -- Cudlín, Pavel -- Kučera, Miloš
Discrimination between acute and chronic decline of Central European forests using map algebra of the growth condition and forest biomass fuzzy sets: A case study. Science of the Total Environment. 2017. v. 599-600, no. 1 December, p. 899--909. ISSN 0048-9697. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.023
article in a professional periodical2017Details
Effect of zinc fertilisation on yield and selected qualitative parameters of broccoli
Šlosár, Miroslav -- Mezeyová, Ivana -- Hegedüsová, Alžbeta -- Andrejiová, Alena -- Kováčik, Peter -- Lošák, Tomáš -- Kopta, Tomáš -- Keutgen, Anna J
Effect of zinc fertilisation on yield and selected qualitative parameters of broccoli. Plant, soil and environment. 2017. v. 63, no. 6, p. 282--287. ISSN 1214-1178. URL: http://www.agriculturejournals.cz/web/pse.htm?type=article&id=220_2017-PSE
article in a professional periodical2017Details
Eliminace investičních bariér
Damborský, Milan -- Kouřilová, Jana
Eliminace investičních bariér. DAMBORSKÝ, M. -- KOUŘILOVÁ, J. 2017.
certified methods, restoration and conservation methods2017Details
Ethnophauslisms. Usage amang students
Smolík, Josef
Etnofaulismy. Používání mezi studenty. Media4u Magazine. 2017. v. 14, no. 1, p. 51--54. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/aktualvyd.pdf
article in a professional periodical2017Details
Fairness within the food supply chain in the context of the EU
Blížkovský, Petr et al.
Fairness within the food supply chain in the context of the EU. Applied Studies in Agribusiness and Commerce. 2017. v. 4, p. 109--118. ISSN 1789-221X.
article in a professional periodical2017Details
Financing of Terrorism
Smolík, Josef -- Svatošová, Veronika
Financování terorismu. Vojenské rozhledy. 2017. v. 26, no. 2, p. 73--88. ISSN 1210-3292. URL: http://www.vojenskerozhledy.cz/selektivni-vyhledavani/kategorie-clanku/bezpecnostni-prostredi/financovani-terorizmu
article in a professional periodical2017Details
Fuzzy surface visualization using hsl colour model
Caha, Jan -- Vondráková, Alena
Fuzzy surface visualization using hsl colour model. Naučnaja vizualizacija = Scientific Visualization. 2017. v. 9, no. 2, p. 26--42. ISSN 2079-3537. URL: http://sv-journal.org/2017-2/03.php?lang=en
article in a professional periodical2017Details
Geocaching and ingress as a new trend in recreational use of the landscape
Lorencová, Helena -- Lampartová, Ivana -- Lančaričová, Aneta
Geocaching and ingress as a new trend in recreational use of the landscape. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 138--142. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf
article in proceedings2017Details
G20 Economic Coordination and the Rule of Law: A Case of Taxation
Blížkovský, Petr
G20 Economic Coordination and the Rule of Law: A Case of Taxation. European Business Law Review. 2017. v. 28, p. 271--282. ISSN 0959-6941.
article in a professional periodical2017Details
G20 Economic Coordination and the Rule of Law: A Case of Taxation
G20 Economic Coordination and the Rule of Law: A Case of Taxation. European Business Law Review. 2017. v. 3, p. 271--282. ISSN 0959-6941.
abstract of an article in periodical2017Details
G20 Economic Coordination and the Rule of Law: A Case of Taxation
G20 Economic Coordination and the Rule of Law: A Case of Taxation. European Business Law Review. 2017. v. 3, p. 271--282. ISSN 0959-6941.
article in a professional periodical2017Details
Households food consumption in NUTS II of the Czech Republic - demographic and socio-economic context
Hübelová, Dana -- Odrážková, Šárka
Spotřeba potravin domácností v regionech soudržnosti České republiky - demografické a socioekonomické souvislosti. Hygiena. 2017. v. 62, no. 1, p. 4--11. ISSN 1802-6281. URL: http://apps.szu.cz/svi/hygiena/show.php?kat=archiv/h2017-1-02
article in a professional periodical2017Details
Hradecké ekonomické dny 2017
Hradecké ekonomické dny 2017. 15. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. ISBN 978-80-7435-664-3.
conference proceedings2017Details
Changes in selected indicators in administrative territories of municipalities with extended powers of Vysočina region in the years 2007 and 2013
Hübelová, Dana -- Palát, Milan -- Musil, Miroslav
Změny vybraných ukazatelů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností kraje Vysočina v letech 2007 a 2013. Acta Geographica Universitatis Comenianae. 2017. v. 61, no. 1, p. 27--44. ISSN 1338-6034. URL: http://www.actageographica.sk/stiahnutie/61_1_02_Hubelova_et_al.pdf
article in a professional periodical2017Details
Identification of Financial Strategy in Small and Medium-sized Entrepreneurship
Svatošová, Veronika
Identification of Financial Strategy in Small and Medium-sized Entrepreneurship. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical2017Details
Impact of Artifical Snow on Ski Slope Vegetation at Košútka Ski Resort - Veporské Vrchy MTS.
Miklóš, Michal -- Jančo, Martin -- Vyskot, Ilja -- Korísteková, Katarína
Impact of Artifical Snow on Ski Slope Vegetation at Košútka Ski Resort - Veporské Vrchy MTS. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 145--152. ISBN 978-80-7509-487-2.
article in proceedings2017Details
Impact of Artificial Snow on Ski Slope Vegetation at Košútka Ski Resort - Veporské Vrchy MTS
Mikloš, Michal -- Jančo, Martin -- Vyskot, Ilja -- Korísteková, Katarína
Impact of Artificial Snow on Ski Slope Vegetation at Košútka Ski Resort - Veporské Vrchy MTS. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 145--152. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf
article in proceedings2017Details
Impact of demographic and socioeconomic determinants on mortality in districts of the South Moravian Region in 2006–2015
Hübelová, Dana -- Jadczaková, Veronika -- Rousová, Gabriela
Vliv demografických a socioekonomických determinantů na úmrtnost v okresech Jihomoravského kraje v letech 2006-2015. In XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 396--405. ISBN 978-80-210-8587-9. URL: http://www.econ.muni.cz/veda-a-vyzkum/konference-seminare-a-kolokvia-na-esf/mezinarodni-kolokvium-o-regionalnich-vedach/sborniky/sbornik-2017
article in proceedings2017Details
Importance of Strategy and Aspects of Strategic Development in Small and Medium-Sized Entrepreneurship
Svatošová, Veronika
Importance of Strategy and Aspects of Strategic Development in Small and Medium-Sized Entrepreneurship. Ekonomický časopis. 2017. ISSN 0013-3035.
article in a professional periodical2017Details
Interconnectedness of natural and social environment as a motivation for visiting the Moravian Karst
Hübelová, Dana -- Chalupa, Petr -- Pavlík, Ivo
Vzájemná propojenost přírodního a společenského prostředí jako motivace návštěvy Moravského krasu. Studia turistica. 2017. v. 8, no. 1, p. 54--66. ISSN 1804-252X.
article in a professional periodical2017Details
Land Use Limitations on the Example of the Project Proposal of "Singltrek Písecké Hory"
Kozumplíková, Alice -- Konečný, Ondřej
Land Use Limitations on the Example of the Project Proposal of "Singltrek Písecké Hory". In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 197--201. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0002.pdf
article in proceedings2017Details
Leaching of mineral nitrogen in the soil influenced by addition of compost and N-mineral fertilizer
Plošek, Lukáš -- Elbl, Jakub -- Lošák, Tomáš -- Kužel, Stanislav -- Kintl, Antonín -- Juřička, David -- Kynický, Jindřich -- Martensson, Anna -- Brtnický, Martin
Leaching of mineral nitrogen in the soil influenced by addition of compost and N-mineral fertilizer. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science. 2017. ISSN 0906-4710.
article in a professional periodical2017Details
Malá obec jako pól rozvoje: odraz průmyslové zóny v Kvasinách v regionu
Konečný, Ondřej -- Ševčík, Michal -- Damborský, Milan
Malá obec jako pól rozvoje: odraz průmyslové zóny v Kvasinách v regionu. In XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 155--162. ISBN 978-80-210-8587-9.
article in proceedings2017Details
Mapping of the social demand for a decision support on the effective use of the recreational potential of the rivers in cities
Lampartová, Ivana -- Miškolci, Simona -- Kachyňová, Simona -- Lisalová, Eliška
Mapping of the social demand for a decision support on the effective use of the recreational potential of the rivers in cities. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 212--219. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0002.pdf
article in proceedings2017Details
Modeling and prediction of air quality in vehicles and impact on driver's fatigue
Kučera, Michal -- Čorňák, Štefan -- Do, Duc Linh -- Svatošová, Veronika -- Horák, Vladimír
Modeling and prediction of air quality in vehicles and impact on driver's fatigue. In Proceedings of 21st International Scientific Conference. Transport Means 2017. 1. vyd. 2017,
article in proceedings2017Details
ORP Šternberk
ORP Šternberk.  [online]. 2017. URL: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-sternberk.
audio-visual documents2017Details
Proměny městské části Zábrdovice v Brně - možnosti integrace v procesu gentrifikace
Brožovičová, Klára
Proměny městské části Zábrdovice v Brně - možnosti integrace v procesu gentrifikace. Lidé města. 2017. v. 19, no. 1, p. 19--38. ISSN 1212-8112. URL: http://lidemesta.cz/assets/media/files/LM_1_17_Brozovicova.pdf
article in a professional periodical2017Details
Proposal and Simulation of Dynamic Financial Strategy Model
Svatošová, Veronika
Proposal and Simulation of Dynamic Financial Strategy Model. Studia commercialia Bratislavensia. 2017. ISSN 1337-7493.
article in a professional periodical2017Details
Proposal for a Significant Landscape Segment
Venzlů, Michaela -- Lorencová, Helena -- Fialová, Jitka
Proposal for a Significant Landscape Segment. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 270--276. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0002.pdf
article in proceedings2017Details
Prospects of Green entrepreneurship as a driver for sustainable and inclusive economic growth in rural Ghana
Quartey, Ebo Tawiah -- Miškolci, Simona
Prospects of Green entrepreneurship as a driver for sustainable and inclusive economic growth in rural Ghana. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 712--720. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
article in proceedings2017Details
Research of Microclimate in Buses
Kučera, Michal -- Čorňák, Štefan -- Svatošová, Veronika
Research of Microclimate in Buses. In Proceedings of the 3rd Scientific International Conference. 1. vyd. Brno: Faculty of Military Technology, University of Defence, 2017,
article in proceedings2017Details
Simulation of Process Strategy Model in Small and Medium-sized Entrepreneurship
Svatošová, Veronika
Simulation of Process Strategy Model in Small and Medium-sized Entrepreneurship. In Hradecké ekonomické dny 2017. 15. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017, s. 845--862. ISBN 978-80-7435-664-3. URL: http://fim2.uhk.cz/hed/images/KOMPLET_en_17.pdf
article in proceedings2017Details
Specific Aspects of Microclimate in Vehicles
Kučera, Michal -- Čorňák, Štefan -- Svatošová, Veronika
Specific Aspects of Microclimate in Vehicles. In ICMT 2017. 1. vyd. Brno: F, 2017, URL: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7988751/?reload=true
article in proceedings2017Details
Speleology as adrenalin phenomenon and current security risks
Geršl, Milan -- Koutecký, Bohuslav -- Pavlík, Ivo
Speleology as adrenalin phenomenon and current security risks. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 365--370. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0003.pdf
article in proceedings2017Details
The critics of the concept of militant democracy
Jakeschová, Kristýna -- Smolík, Josef
Kritika konceptu militantní demokracie. Rexter. 2017. v. 15, no. 1, p. 66--79. ISSN 1214-7737. URL: http://www.rexter.cz/kritika-konceptu-militantni-demokracie/2017/07/03/
article in a professional periodical2017Details
The Effects of Ghana's Land Tenure Systems on the Environment
Grega, Libor -- Ankomah, Emmanuel Kofi -- Darkwah, Samuel Antwi
The Effects of Ghana's Land Tenure Systems on the Environment. Canadian Journal of Development Studies. 2017. ISSN 0225-5189.
article in a professional periodical2017Details
The Changes in the Brno’s Zábrdovice District – The Possibilities of Integration in the Process of Gentrification
PROMĚNY MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁBRDOVICE V BRNĚ -- MOŽNOSTI INTEGRACE V PROCESU GENTRIFIKACE. Lidé města. 2017. v. 19, no. 1, p. 19--38. ISSN 1212-8112. URL: http://lidemesta.cz/assets/media/files/LM_1_17_Brozovicova.pdf
article in a professional periodical2017Details
The Impact of Regional Climate Change on the Floodplain Forest Ecosystem (Animals)
Palát, Milan -- Bauer, Zdeněk
The Impact of Regional Climate Change on the Floodplain Forest Ecosystem (Animals). In Biometrical Methods and Models in Current Science and Research: Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 53--54. ISBN 978-80-7509-481-0.
abstract of an article in anthology2017Details
The Importance of Financial Management in Small and Medium-sized Entrepreneurship
Svatošová, Veronika
The Importance of Financial Management in Small and Medium-sized Entrepreneurship. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University: Faculty of Economics and Administration,
article in proceedings2017Details
The Influence of High sugar Intake on Cognitive Functions and Body Composition of university students
Hernandez Kong, Joany Lizet -- Čeněk, Jiří -- Čuta, Martin
The Influence of High sugar Intake on Cognitive Functions and Body Composition of university students. Anthropologia integra. 2017. v. 8, no. 1, p. 39--43. ISSN 1804-6657. URL: https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/view/6221/6359
article in a professional periodical2017Details
The performance of groundnut products in the world: a case of peanut pyramid in Nigeria
Verter, Nahanga
The performance of groundnut products in the world: a case of peanut pyramid in Nigeria. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 872--882. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
article in proceedings2017Details
Trendy v oblasti realizace přímých zahraničních investic a regionalizace investiční podpory
Damborský, Milan -- Konečný, Ondřej
Trendy v oblasti realizace přímých zahraničních investic a regionalizace investiční podpory. In XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 126--132. ISBN 978-80-210-8587-9.
article in proceedings2017Details
Využití tekutých statkových a organických hnojiv ke hnojení zemědělských plodin
Lošák, Tomáš -- Dostál, Jiří -- Hlušek, Jaroslav -- Čermák, Pavel
Využití tekutých statkových a organických hnojiv ke hnojení zemědělských plodin. In Kukuřice v praxi 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 32--44. ISBN 978-80-7509-471-1.
article in proceedings2017Details
What troubles our senior citizens? Crime against the elderly in the Czech Republic in 2016
Smolík, Josef -- Čeněk, Jiří
What troubles our senior citizens? Crime against the elderly in the Czech Republic in 2016. Kontakt. 2017. v. 19, no. 1, p. 36--42. ISSN 1212-4117.
article in a professional periodical2017Details
Youth subcultures: sociological, psychological and pedagogical aspects
Smolík, Josef
Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. 278 p. ISBN 978-80-7509-498-8.
professional book2017Details