Faculty of Regional Development and International Studies - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 17

PublicationsType of resultYearDetails
A Time Series Analysis of Agriculture Production and Food Security in Ghana
Bamwesigye, Dastan -- Sakyi, Emmanuel Kweku Appeagyei
A Time Series Analysis of Agriculture Production and Food Security in Ghana. 9. 3. 2017 - 10. 3. 2017, Mendel University in Brno (CZ). URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/
holding a conference2017Details
Accumulation and environmental risk assessment of heavy metals in soil and plants of four different ecosystems in a former polymetallic ores mining and smelting area (Slovakia)
Demková, Lenka -- árvay, július -- Bobulská, Lenka -- Tomáš, Ján -- Stanovič, Radovan -- Lošák, Tomáš -- Harangozo, Luboš -- Vollmannová, Alena -- Bystrická, Judita -- Musilová, Janette -- Jobbágy, Ján
Accumulation and environmental risk assessment of heavy metals in soil and plants of four different ecosystems in a former polymetallic ores mining and smelting area (Slovakia). Journal of Environmental Science and Health. Part A: Toxic Hazardous Substances and Environmental Engineering. 2017. p. 1--12. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodical2017Details
Aspects of Strategic development in Small and Medium-sized Enterpreneurship
Svatošová, Veronika
Aspects of Strategic development in Small and Medium-sized Enterpreneurship. Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 2017. ISSN 0013-3035.
article in a professional periodical2017Details
Assessment of Market Dominant Position in the European Union
Bamwesigye, Dastan -- Zico, Abel Joaquim -- Blažková, Ivana
Assessment of Market Dominant Position in the European Union. 9. 3. 2017 - 10. 3. 2017, Brno (CZ). URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/ECE2017
holding a conference2017Details
Bakteriální společenstva ve vodním prostředí Moravského krasu: vliv organicky znečištěné vody na výskyt zdravotně významných mykobakterií
Pavlík, Ivo -- Hübelová, Dana -- Konečný, Ondřej -- Modrá, Helena -- Bartoš, Milan -- Vlková, Markéta -- Geršl, Milan -- Kudělka, Jan -- Ulmann, Vít -- Štefka, Leoš
Bakteriální společenstva ve vodním prostředí Moravského krasu: vliv organicky znečištěné vody na výskyt zdravotně významných mykobakterií. In Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod . Brno: Tribun EU s.r.o., 2017, s. 9--25. ISBN 978-80-263-1169-0.
article in proceedings2017Details
Consumer Preferences Expressed via Shopping in Alternative Food Chains
Consumer Preferences Expressed via Shopping in Alternative Food Chains. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical2017Details
Eliminace investičních bariér
Damborský, Milan -- Kouřilová, Jana
Eliminace investičních bariér. DAMBORSKÝ, M. -- KOUŘILOVÁ, J. 2017.
certified methods, restoration and conservation methods2017Details
Ethnophauslisms. Usage amang students
Smolík, Josef
Etnofaulismy. Používání mezi studenty. Media4u Magazine. 2017. v. 14, no. 1, p. 51--54. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/aktualvyd.pdf
article in a professional periodical2017Details
Fairness within the food supply chain in the context of the EU
Blížkovský, Petr et al.
Fairness within the food supply chain in the context of the EU. Applied Studies in Agribusiness and Commerce. 2017. v. 4, p. 109--118. ISSN 1789-221X.
article in a professional periodical2017Details
Hradecké ekonomické dny 2017
Hradecké ekonomické dny 2017. 15. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. ISBN 978-80-7435-664-3.
conference proceedings2017Details
Identification of Financial Strategy in Small and Medium-sized Entrepreneurship
Svatošová, Veronika
Identification of Financial Strategy in Small and Medium-sized Entrepreneurship. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical2017Details
Simulation of Process Strategy Model in Small and Medium-sized Entrepreneurship
Svatošová, Veronika
Simulation of Process Strategy Model in Small and Medium-sized Entrepreneurship. In Hradecké ekonomické dny 2017. 15. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017, s. 845--862. ISBN 978-80-7435-664-3. URL: http://fim2.uhk.cz/hed/images/KOMPLET_en_17.pdf
article in proceedings2017Details
Terrorism Financing and its Impact on the Issue Examined
Svatošová, Veronika -- Smolík, Josef
Terrorism Financing and its Impact on the Issue Examined. Vojenské rozhledy. 2017. ISSN 1210-3292.
article in a professional periodical2017Details
The Effects of Ghana's Land Tenure Systems on the Environment
Grega, Libor -- Ankomah, Emmanuel Kofi -- Darkwah, Samuel Antwi
The Effects of Ghana's Land Tenure Systems on the Environment. Canadian Journal of Development Studies. 2017. ISSN 0225-5189.
article in a professional periodical2017Details
The Proposal of Dynamic Financial Strategy Model and its Simulation
Svatošová, Veronika
The Proposal of Dynamic Financial Strategy Model and its Simulation. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. 2017. ISSN 2299-7075.
article in a professional periodical2017Details
Využití tekutých statkových a organických hnojiv ke hnojení zemědělských plodin
Lošák, Tomáš -- Dostál, Jiří -- Hlušek, Jaroslav -- Čermák, Pavel
Využití tekutých statkových a organických hnojiv ke hnojení zemědělských plodin. In Kukuřice v praxi 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 32--44. ISBN 978-80-7509-471-1.
article in proceedings2017Details
What troubles our senior citizens? Crime against the elderly in the Czech Republic in 2016
Smolík, Josef -- Čeněk, Jiří
What troubles our senior citizens? Crime against the elderly in the Czech Republic in 2016. Kontakt. 2017. v. 19, no. 1, p. 36--42. ISSN 1212-4117.
article in a professional periodical2017Details