Institut of Lifelong Learning - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 9

PublicationsType of resultYearDetails
COMPUTER SIMULATION OF CAR AERODYNAMIC PROPERTIES
Janoško, Ivan -- Polonec , Tomáš -- Kuchár, Peter -- Máchal, Pavel -- Zach, Martin
COMPUTER SIMULATION OF CAR AERODYNAMIC PROPERTIES. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. v. 2017, no. 5, p. 1505--1514. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical2017Details
"Gender Gap" in Context of Foreign and Local University Education
Krajčíková, Lenka
"Gender gap" v kontexte zahraničného a tuzemského vysokého školstva. In Doktorandské štúdium - Súčasný stav a perspektívy I.: Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 2017, s. 82--92. ISBN 978-80-555-1835-0. URL: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukacova1
article in proceedings2017Details
Mothers as agents of family sexual culture
Matky jako aktéři rodinné sexuální kultury. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2017. v. 22, no. 1, p. 67--86. ISSN 1803-7437. URL: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1604
article in a professional periodical2017Details
Náboženská víra a učitelé základních škol v komunistickém Československu (pohledem pamětníků). In 11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky, Olomouc, 13.-15. září, 2017.
Zounek, Jiří -- Šimáně, Michal
others2017Details
Proceedings of International Scientific Conference ICOLLE 2017
Čech, Tomáš -- Krajčíková, Lenka -- Šimáně, Michal
Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. 316 p. ISBN 978-80-7509-503-9.
conference proceedings2017Details
Reconstruction of trauma in oral-history accounts by Holocaust survivors and their offspring.
Šimáně, Michal
others2017Details
Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy
Cupal, Martin
Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. v. 65, no. 3, p. 977--985. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201765030977
article in a professional periodical2017Details
Výskyt syndrómu vyhorenia u učiteľov stredných škôl
Krajčíková, Lenka -- Bobyleva, Irena
Výskyt syndrómu vyhorenia u učiteľov stredných škôl. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 150--158. ISBN 978-80-7509-503-9.
article in proceedings2017Details
Vztahová vazba ve vztahu k profesním zájmům a pracovní spokojenosti u pracovníků v oblasti informačních technologií
Buráňová, Pavla -- Kvitkovičová, Lucia -- Poledňová, Ivana
Vztahová vazba ve vztahu k profesním zájmům a pracovní spokojenosti u pracovníků v oblasti informačních technologií. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 69--79. ISBN 978-80-7509-503-9.
article in proceedings2017Details