Institut of Lifelong Learning - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 21

PublicationsType of resultYearDetails
A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions
Kamanová, Lenka -- Pevná, Kateřina -- Rabušicová, Milada
A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions. Studia paedagogica. 2016. v. 21, no. 2, p. 43--66. ISSN 1803-7437. URL: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1376
article in a professional periodical2016Details
Alchymie přípravy na výuku u začínajících učitelů odborného výcviku
Vidláková, Jitka
Alchymie přípravy na výuku u začínajících učitelů odborného výcviku. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 461--471. ISBN 978-80-7509-426-1.
article in proceedings2016Details
Bezpečnost Evropské unie
Horák, Rudolf -- Danielová, Lenka
Bezpečnost Evropské unie. Právo a bezpečnost. 2016. no. 1, p. 15--29. ISSN 2336-5323.
article in a professional periodical2016Details
Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole: Recenze knihy
Janderková, Dita
Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole: Recenze knihy. Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. 2016. v. 6, no. 1, p. 134--138. ISSN 1804-526X. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1601/recenze.pdf
article in a professional periodical2016Details
Emoční práce v kontextu učitelské profese
Korábová, Iva
Emoční práce v kontextu učitelské profese. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 239--246. ISBN 978-80-7509-426-1.
article in proceedings2016Details
Fenomén slovního hodnocení na vybraných středních odborných školách
Horáčková, Marie -- Chovancová, Jana
Fenomén slovního hodnocení na vybraných středních odborných školách. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 115--123. ISBN 978-80-7509-426-1.
article in proceedings2016Details
Implicitní postoje učitelů středních odborných škol k přírodě
Horáčková, Marie
Implicitní postoje učitelů středních odborných škol k přírodě. Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. 2016. no. 2, p. 55--82. ISSN 1804-526X. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1602/lifele2016060255.pdf
article in a professional periodical2016Details
Komunikační ostýchavost u studentů vysoké školy
Janderková, Dita
Komunikační ostýchavost u studentů vysoké školy. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 153--163. ISBN 978-80-7509-426-1.
article in proceedings2016Details
Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe
Rabušicová, Milada -- Brücknerová, Karla -- Kamanová, Lenka -- Novotný, Petr -- Pevná, Kateřina -- Vařejková, Zuzana
Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 294 p. ISBN 978-80-210-8460-5.
professional book2016Details
Možnosti profesního vzdělávání učitelů středních škol na Mendelově univerzitě v Brně
Danielová, Lenka -- Linhartová, Dana
Možnosti profesního vzdělávání učitelů středních škol na Mendelově univerzitě v Brně. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 54--64. ISBN 978-80-7509-426-1.
article in proceedings2016Details
Risk Assessment of Handling Loads in Production Process
Jankajová, Erika -- Kotus, Martin -- Holota, Tomáš -- Zach, Martin
Risk Assessment of Handling Loads in Production Process. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2016. v. 64, no. 2, p. 449--453. ISSN 1211-8516. URL: http://dx.doi.org/10.11118/actaun201664020449
article in a professional periodical2016Details
Řečové a komunikační obtíže
Čadilová, Věra -- Housarová, Blanka -- Janderková, Dita -- Kendíková, Jitka
Řečové a komunikační obtíže. Praha: Raabe - Společnost pro kvalitní vzdělávání, 2016. 142 p. Dobrá škola. Žák s SVP, 2. ISBN 978-80-7496-214-1.
professional book2016Details
Safety audit of band saw in manufacturing organization
Kotus, Martin -- Jankajová, Erika -- Škůrková, Katarína Lestyánszka -- Matisková, Darina -- Zach, Martin
Safety audit of band saw in manufacturing organization. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2016. v. 64, no. 2, p. 467--471. ISSN 1211-8516. URL: http://dx.doi.org/10.11118/actaun201664020467
article in a professional periodical2016Details
Sexuální předsudky heterosexuálů vůči homosexuálům a homosexualitě - syntéza poznatků
Hlaďo, Petr
Sexuální předsudky heterosexuálů vůči homosexuálům a homosexualitě - syntéza poznatků. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 100--114. ISBN 978-80-7509-426-1.
article in proceedings2016Details
Sexuální výchova v rodině: nesmazatelný odkaz orientační rodiny
Kamanová, Lenka
Sexuální výchova v rodině: nesmazatelný odkaz orientační rodiny. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 209--219. ISBN 978-80-7509-426-1.
article in proceedings2016Details
SPU a ADHD
Janderková, Dita -- Kendíková, Jitka -- Klégrová, Jarmila -- Strnadová, Iva -- Swierkoszová, Jana -- Ženatová, Zdenka
SPU a ADHD. Praha: Raabe - Společnost pro kvalitní vzdělávání, 2016. 144 p. Dobrá škola. Žák s SVP, 3. ISBN 978-80-7496-215-8.
professional book2016Details
Testovanie kognitívneho štýlu a jeho možná aplikácia v školstve
Krajčíková, Lenka
Testovanie kognitívneho štýlu a jeho možná aplikácia v školstve. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 268--273. ISBN 978-80-7509-426-1.
article in proceedings2016Details
The Application of Standard Valuation Approaches to Energy-Efficient Houses in the Czech Republic
Cupal, Martin
The Application of Standard Valuation Approaches to Energy-Efficient Houses in the Czech Republic. In SGEM2016. Nano, Bio And Green - Technologies for a Sustainable Future: Conference Proceedings. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 607--614. ISSN 1314-2704.
article in proceedings2016Details
The Czech Pedagogical Society in 2015
Čech, Tomáš -- Procházka, Miroslav -- Vítečková, Miluše
others2016Details
Vysokoškolský učitel a průběh přípravy na výuku
Vyleťal, Pavel
Vysokoškolský učitel a průběh přípravy na výuku. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 493--501. ISBN 978-80-7509-426-1.
article in proceedings2016Details
Work hygiene and work environment in the protected workplace
Zach, Martin
Work hygiene and work environment in the protected workplace. In SGEM2016. Nano, Bio And Green - Technologies for a Sustainable Future: Conference Proceedings. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 631--638. ISSN 1314-2704.
article in proceedings2016Details