Faculty of Business and Economics - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 18

PublicationsType of resultYearDetails
Achieving Quality and Sustainability in the Czech Business Environment
Formánková, Sylvie -- Rašovská, Ida -- Ryglová, Kateřina -- Chládková, Helena -- Stojanová, Hana -- Andraško, Ivan
Achieving Quality and Sustainability in the Czech Business Environment. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. 102 p. ISBN 978-1-5275-0545-2.
professional book2018Details
Building Customer Loyalty in Rural Destinations as a Pre-Condition of Sustainable Competitiveness
Ryglová, Kateřina -- Rašovská, Ida -- Šácha, Jakub -- Maráková, Vanda
Building Customer Loyalty in Rural Destinations as a Pre-Condition of Sustainable Competitiveness. Sustainability. 2018. v. 10, no. 4, ISSN 2071-1050. URL: http://www.mdpi.com/2071-1050/10/4/957
article in a professional periodical2018Details
Complex analyses of inverted repeats in mitochondrial genomes revealed their importance and variability
Čechová, Jana -- Lýsek, Jiří -- Bartas, Martin -- Brázda, Václav
Complex analyses of inverted repeats in mitochondrial genomes revealed their importance and variability. Bioinformatics. 2018. ISSN 1367-4803. URL: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btx729
article in a professional periodical2018Details
Do the V4 countries follow the European deficit? Evidence of tobacco taxes
David, Petr
Do the V4 countries follow the European deficit? Evidence of tobacco taxes. 2018. v. 66, no. 3, p. 250--267.
article in a professional periodical2018Details
Empirical Assessment of the Link between Participatory Decision-making and Firm Performance in Nigeria
Olatunji, Fadeyi -- Esogwa Nwachukwu, Chijioke -- Rowland , Worlu -- Oluseye, Ogunnaike
Empirical Assessment of the Link between Participatory Decision-making and Firm Performance in Nigeria. International Journal of Comptemporary Management. 2018. v. 16(2017), no. 4, ISSN 2449-8920. URL: http://www.ejournals.eu/ijcm/2017
article in a professional periodical2018Details
Genderové rozdíly ve vnímání kvality venkovské destinace cestovního ruchu
Peruthová, Astrida -- Ryglová, Kateřina
Genderové rozdíly ve vnímání kvality venkovské destinace cestovního ruchu. Acta academica karviniensia. 2018. v. 18, no. 1, p. 59--67. ISSN 1212-415X. URL: http://aak.cms.opf.slu.cz/pdf/2018/1/Peruthova_Ryglova.pdf
article in a professional periodical2018Details
International standards of social responsibility and their suitability for high educational institutions
Formánková, Sylvie -- Kučerová, Renata -- Hrdličková, Andrea
International standards of social responsibility and their suitability for high educational institutions. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. 2018. v. 14, no. 1/2, p. 156--170. ISSN 1746-0573.
article in a professional periodical2018Details
Náhrada nemajetkové újmy za vyhrožování smrtí.
Pavelek, Ondřej
Náhrada nemajetkové újmy za vyhrožování smrtí. Soudní rozhledy. 2018. v. 2018, p. 2--3. ISSN 1211-4405.
article in a professional periodical2018Details
Národní elektronický nástroj jako nástroj elektronického zadávání veřejných zakázek
Jurčík, Radek
Národní elektronický nástroj jako nástroj elektronického zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky a PPP projekty. 2018. v. 10, no. 2, ISSN 1803-9553.
article in a professional periodical2018Details
Possibilities of taxing expert services of physical persons
Semerád, Pavel -- Semerádová, Lucie
Možnosti zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s. 32--40. ISBN 978-80-214-5600-6.
article in proceedings2018Details
Predicting Bankruptcy of Manufacturing Companies in EU
Klepáč, Václav -- Hampel, David
Predicting Bankruptcy of Manufacturing Companies in EU. E+M. Ekonomie a management = Economics and management. 2018. v. 21, no. 1, p. 159--174. ISSN 1212-3609. URL: https://doi.org/10.15240/tul/001/2018-1-011
article in a professional periodical2018Details
Public Private Partnership for Sustainable Infrastructural Development In Lagos metropolis: Prospects and Challenges
Fadeyi, Olatunji -- Kehinde, Oladele -- Esogwa Nwachukwu, Chijioke -- Adegbuyi, Abimbola -- Agboola, Omoniyi
Public Private Partnership for Sustainable Infrastructural Development In Lagos metropolis: Prospects and Challenges. Research and Science Today. 2018. v. 1, no. 15, p. 25--40. ISSN 2247-4455. URL: https://www.rstjournal.com/2018-2/
article in a professional periodical2018Details
Requirements of university students of agricultural focus on employee benefits
Duda, Jiří
Requirements of university students of agricultural focus on employee benefits. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical2018Details
Semiparametric outlier detection in nonstationary times series: Case study for atmospheric pollution in Brno, Czech Republic
Holešovský, Jan -- Čampulová, Martina -- Michálek, Jaroslav
Semiparametric outlier detection in nonstationary times series: Case study for atmospheric pollution in Brno, Czech Republic. Atmospheric Pollution Research. 2018. v. 9, no. 1, p. 27--36. ISSN 1309-1042. URL: https://doi.org/10.1016/j.apr.2017.06.005
article in a professional periodical2018Details
Strategy Formulation Process and Innovation Performance Nexus
Esogwa Nwachukwu, Chijioke -- Chládková, Helena -- Fadeyi, Olatunji
Strategy Formulation Process and Innovation Performance Nexus. International Journal for Quality Research. 2018. v. 12, no. 1, p. 147--164. ISSN 1800-6450. URL: http://ijqr.net/journal/v12-n1/9.pdf
article in a professional periodical2018Details
The out-of-pocket health burden in the Czech Republic - Should we care?
Kočiš Krůtilová, Veronika -- Doubková, Dominika
The out-of-pocket health burden in the Czech Republic - Should we care?. Kontakt. 2018. v. 20, no. 1, p. 99--107. ISSN 1212-4117. URL: https://doi.org/10.1016/j.kontakt.2017.10.007
article in a professional periodical2018Details
Transfer Pricing in SMEs: Critical Analysis and Practical Solutions
Solilová, Veronika -- Nerudová, Danuše
Transfer Pricing in SMEs: Critical Analysis and Practical Solutions. Cham: Springer Switzerland, 2018. 193 p. Contributions to Management Science, 1. ISBN 978-3-319-69064-3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-69065-0
professional book2018Details
Unity in Diversity
Rašticová, Martina
Unity in Diversity. In: Personalmanagement: Internationale Perspektiven und Implikationen für die Praxis . Wiesbaden: Springer Gabler, 2018. p. 231--243. ISBN 978-3-658-15169-0. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-658-15170-6_13
chapter in a book2018Details