Faculty of AgriSciences - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 44

PublicationsType of resultYearDetails
Analysis of performance of horses in the Czech Republic based on dressage competitions
Soušková, Katarína -- Sobotková, Eva
Analysis of performance of horses in the Czech Republic based on dressage competitions. In Animal Breeding 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 96--108. ISBN 978-80-7509-538-1.
article in proceedings2018Details
Analysis of sport performance of horses in the Czech Republic based on show jumping competitions
Brudňaková, Michaela -- Sobotková, Eva
Analysis of sport performance of horses in the Czech Republic based on show jumping competitions. In Animal Breeding 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 11--19. ISBN 978-80-7509-538-1.
article in proceedings2018Details
Application of Mineral-Based Amendments for Enhancing Phytostabilization in Lolium perenne L. Cultivation
Radziemska, Maja -- Bilgin, Ayla -- Vaverková, Magdalena Daria
Application of Mineral-Based Amendments for Enhancing Phytostabilization in Lolium perenne L. Cultivation. Clean - Soil, Air, Water. 2018. v. 46, no. 1, ISSN 1863-0650. URL: https://doi.org/10.1002/clen.201600679
article in a professional periodical2018Details
Assessment strategies for municipal selective waste collection - regional waste management
Berg, Agnieszka Boas -- Radziemska, Maja -- Adamcová, Dana -- Zloch, Jan -- Vaverková, Magdalena Daria
Assessment strategies for municipal selective waste collection - regional waste management. Journal of Ecological Engineering. 2018. v. 19, no. 1, p. 33--41. ISSN 2081-139X. URL: https://doi.org/10.12911/22998993/79405
article in a professional periodical2018Details
Classifying multi-model wheat yield impact response surfaces showing sensitivity to temperature and precipitation change
Trnka, Miroslav -- Hlavinka, Petr et al.
Classifying multi-model wheat yield impact response surfaces showing sensitivity to temperature and precipitation change. Agricultural systems. 2018. v. 159, no. January, p. 209--224. ISSN 0308-521X. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2017.08.004
article in a professional periodical2018Details
Comparative gene expression profiling of human metallothionein-3 up-regulation in neuroblastoma cells and its impact on susceptibility to cisplatin
Merlos Rodrigo, Miguel Ángel -- Dostálová, Simona -- Buchtelová, Hana -- Strmiska, Vladislav -- Michálek, Petr -- Křížková, Soňa -- Vícha, Aleš -- Jencova, Pavla -- Eckschlager, Tomáš -- Stiborova, Marie -- Heger, Zbyněk -- Adam, Vojtěch
Comparative gene expression profiling of human metallothionein-3 up-regulation in neuroblastoma cells and its impact on susceptibility to cisplatin. Oncotarget. 2018. v. 9, no. 4, p. 4427--4439. ISSN 1949-2553. URL: https://doi.org/10.18632/oncotarget.23333
article in a professional periodical2018Details
Concept of aided phytostabilization of contaminated soils in postindustrial areas
Radziemska, Maja -- Koda, Eugeniusz -- Bilgin, Ayla -- Vaverková, Magdalena Daria
Concept of aided phytostabilization of contaminated soils in postindustrial areas. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018. v. 15, no. 1, ISSN 1660-4601. URL: http://www.mdpi.com/1660-4601/15/1/24
article in a professional periodical2018Details
Degradation of pet copolyesters under real and laboratory composting conditions
Vaverková, Magdalena Daria -- Adamcová, Dana -- Kotrchová, Lenka -- Merna, Jan -- Hermanová, Soňa
Degradation of pet copolyesters under real and laboratory composting conditions. Journal of Material Cycles and Waste Management. 2018. v. 20, no. 1, p. 414--420. ISSN 1438-4957.
article in a professional periodical2018Details
Determinanty sukcese společenstev střevlíků na postindustriálních stanovištích. Opravdu rozumíme sukcesním změnám v těchto typech prostředí?
Šipoš, Jan -- Hodeček, J -- Kuras, T -- Dolný, A
Determinanty sukcese společenstev střevlíků na postindustriálních stanovištích. Opravdu rozumíme sukcesním změnám v těchto typech prostředí?. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 209. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Diseases of sweet basil
Šafránková, Ivana
Bazalka a její choroby. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2018. v. 13, no. 1, p. 30. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical2018Details
Dynamika příjmu živin porosty jarního ječmene v roce 2017 v regionu Čechy
Hřivna, Luděk -- Malý, J -- Maco, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Burešová, Iva
Dynamika příjmu živin porosty jarního ječmene v roce 2017 v regionu Čechy. In Kompendium 2018. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2018, s. 33--35. ISBN 978-80-213-2829-7.
article in proceedings2018Details
Effect of early immunocastration on testicular histology in pigs
Sládek, Zbyšek -- Prudíková, Michaela -- Knoll, Aleš -- Kulich, Pavel -- Steinhauserová, I -- Bořilová, Gabriela
Effect of early immunocastration on testicular histology in pigs. Veterinární medicína. 2018. v. 63, no. 1, p. 18--27. ISSN 0375-8427. URL: https://doi.org/10.17221/121/2017-VETMED
article in a professional periodical2018Details
Evaluating the descendants of stallions from the ladykiller line in the breeding of the czech warmblood
Kubíková, Zuzana -- Jiskrová, Iva
Evaluating the descendants of stallions from the ladykiller line in the breeding of the czech warmblood. In Animal Breeding 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 44--55. ISBN 978-80-7509-538-1.
article in proceedings2018Details
Evaluation of heat stress of czech fleckvieh-simmental cows by sum of effective temperatures
Navrátil, Stanislav -- Falta, Daniel -- Večeřa, Milan -- Chládek, Gustav
Evaluation of heat stress of czech fleckvieh-simmental cows by sum of effective temperatures. In Animal Breeding 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 64--71. ISBN 978-80-7509-538-1.
article in proceedings2018Details
Faktory ovlivňující populace včel (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) v agroekosystémech
Hýbl, Marian
Faktory ovlivňující populace včel (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) v agroekosystémech. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 92--93. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Frequency of morphologically abnormal spermatozoa in boars of various breeds
Kamanová, Vendula -- Hadaš, Zdeněk -- Nevrkla, Pavel
Frequency of morphologically abnormal spermatozoa in boars of various breeds. In Animal Breeding 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 31--36. ISBN 978-80-7509-538-1.
article in proceedings2018Details
Genetic diversity and admixture in three native draught horse breeds assessed using microsatellite markers
Vostrá Vydrová, Hana -- Vostrý, Luboš -- Hofmanová, Barbora -- Moravčíková, Nina -- Veselá, Zdeňka -- Vrtková, Irena -- Novotná, Alexandra -- Kasarda, Radovan
Genetic diversity and admixture in three native draught horse breeds assessed using microsatellite markers. Czech journal of animal science. 2018. v. 63, no. 3, p. 85--93. ISSN 1212-1819. URL: http://www.agriculturejournals.cz/web/cjas.htm?volume=63&firstPage=85&type=publishedArticle
article in a professional periodical2018Details
Genetic monitoring of horses in the Czech Republic: A large-scale study with a focus on the Czech autochthonous breeds
Putnová, Lenka -- Štohl, Radek -- Vrtková, Irena
Genetic monitoring of horses in the Czech Republic: A large-scale study with a focus on the Czech autochthonous breeds. Journal of animal breeding and genetics = Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie. 2018. v. 135, no. 1, p. 73--83. ISSN 0931-2668. URL: https://doi.org/10.1111/jbg.12313
article in a professional periodical2018Details
Google Street View jako nástroj využitelný ve faunistickém mapování: modelový příklad Brigittea civica a její výskyt na Moravě a ve Slezsku (Česká republika)
Novotný, Břetislav -- Hula, Vladimír
Google Street View jako nástroj využitelný ve faunistickém mapování: modelový příklad Brigittea civica a její výskyt na Moravě a ve Slezsku (Česká republika). In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 163. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Law on Nature and Landscape Protection: Comment
Vomáčka, Vojtěch -- Knotek, Jaroslav -- Konečná, Michaela -- Hanák, Jakub -- Dienstbier, Filip -- Průchová, Ivana
Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2018. 676 p. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-675-3.
professional book2018Details
Magnetic solids in electrochemical analysis
Kudr, Jiří -- Klejdus, Bořivoj -- Adam, Vojtěch -- Zítka, Ondřej
Magnetic solids in electrochemical analysis. TrAC - Trends in Analytical Chemistry. 2018. v. 98, no. January, p. 104--113. ISSN 0165-9936. URL: https://doi.org/10.1016/j.trac.2017.10.023
article in a professional periodical2018Details
Molekulárně-biologická detekce hub v koření
Vyhnánek, Tomáš -- Hanáček, Pavel -- Šafránková, Ivana -- Beranová, Helena -- Đorđević, Biljana -- Trojan, Václav
Molekulárně-biologická detekce hub v koření. VYHNÁNEK, T. -- HANÁČEK, P. -- ŠAFRÁNKOVÁ, I. -- BERANOVÁ, H. -- ĐORĐEVIĆ, B. -- TROJAN, V. 2018.
certified methods, restoration and conservation methods2018Details
Motýlí dálnice: Travino-bylinné směsi
Havlová, Lucie -- Hula, Vladimír -- Kuras, T -- Mládek, J -- Šikula , T
Motýlí dálnice: Travino-bylinné směsi. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 83--84. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Ověření moření osiva přípravkem Oligal SD v kombinaci s mimokořenovou výživou hnojivem Fertileader Vital na výnos zrna a jeho technologickou kvalitu
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Dostálová, Yvona -- Burešová, Iva
Ověření moření osiva přípravkem Oligal SD v kombinaci s mimokořenovou výživou hnojivem Fertileader Vital na výnos zrna a jeho technologickou kvalitu. In Kompendium 2018. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2018, s. 24--26. ISBN 978-80-213-2829-7.
article in proceedings2018Details
Pavúky v prázdnych nábojniciach
Štempáková, Kristína -- Hula, Vladimír
Pavúky v prázdnych nábojniciach. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 213--214. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Pevniny, ostrovy a motýli - kde je hranice mezi Afrikou a Asií?
Faltýnek Fric, Zdeněk -- Hula, Vladimír -- Chib, Meenakshi Irungbam -- Rindoš, Michal -- Marešová, Jana
Pevniny, ostrovy a motýli - kde je hranice mezi Afrikou a Asií?. In LAŠTŮVKA, Z. -- ŠEFROVÁ, H. XI. lepidopterologické kolokvium. Program a sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 9. ISBN 978-80-7509-537-4.
abstract of an article in anthology2018Details
Porovnání vlivu stájové teploty na zabřezávání dojnic v přirozené říji a v synchronizačním protokolu OvSynch
Klementová, Kristýna -- Filipčík, Radek
Porovnání vlivu stájové teploty na zabřezávání dojnic v přirozené říji a v synchronizačním protokolu OvSynch. In Animal Breeding 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 37--43. ISBN 978-80-7509-538-1.
article in proceedings2018Details
Porůstání odrůd jarního sladovnického ječmene v roce 2016
Psota, Vratislav -- Hernandez Kong, Joany Lizet
Porůstání odrůd jarního sladovnického ječmene v roce 2016. In Kompendium 2018. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2018, s. 21--23. ISBN 978-80-213-2829-7.
article in proceedings2018Details
Projekt "Motýlí dálnice": může rozvoj silniční sítě podpořit populace ohrožených druhů motýlů?
Kuras, Tomáš -- Hula, Vladimír -- Mládek, Jan -- Šikula, Tomáš -- Havlová, Lucie -- Niedobová, Jana -- Mazalová, Monika -- Lepková, Adéla
Projekt "Motýlí dálnice": může rozvoj silniční sítě podpořit populace ohrožených druhů motýlů?. In LAŠTŮVKA, Z. -- ŠEFROVÁ, H. XI. lepidopterologické kolokvium. Program a sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 11--12. ISBN 978-80-7509-537-4.
abstract of an article in anthology2018Details
Puccinia malvacearum
Šafránková, Ivana
Rez slézová. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2018. v. 13, no. 2, p. 36. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical2018Details
Reactions of Melolontha hippocastani adults to high manganese content in food
Martinek, Petr -- Kula, Emanuel -- Hedbávný, Josef
Reactions of Melolontha hippocastani adults to high manganese content in food. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2018. v. 148, no. February, p. 37--43. ISSN 0147-6513. URL: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.10.020
article in a professional periodical2018Details
Sarcosine influences apoptosis and growth of prostate cells via cell-type specific regulation of distinct sets of genes
Merlos Rodrigo, Miguel Ángel -- Strmiska, Vladislav -- Horáčková, Eva -- Buchtelová, Hana -- Michálek, Petr -- Stiborova, Marie -- Eckschlager, Tomáš -- Adam, Vojtěch -- Heger, Zbyněk
Sarcosine influences apoptosis and growth of prostate cells via cell-type specific regulation of distinct sets of genes. Prostate. 2018. v. 78, no. 2, p. 104--112. ISSN 0270-4137. URL: https://doi.org/10.1002/pros.23450
article in a professional periodical2018Details
Seasonal Changes and Toxic Potency of L Andfill Leachate for White Mustard (Sinapis alba L.)
Zloch, Jan -- Vaverková, Magdalena Daria -- Adamcová, Dana -- Radziemska, Maja -- Vyhnánek, Tomáš -- Trojan, Václav -- Đorđević, Biljana -- Brtnický, Martin
Seasonal Changes and Toxic Potency of L Andfill Leachate for White Mustard (Sinapis alba L.). Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical2018Details
Separation, identification and quantification of carotenoids and chlorophylls in dietary supplements containing Chlorella vulgaris and Spirulina platensis using High Performance Thin Layer Chromatography
Hynštová, Veronika -- Štěrbová, Dagmar -- Klejdus, Bořivoj -- Hedbávný, Josef -- Húska, Dalibor -- Adam, Vojtěch
Separation, identification and quantification of carotenoids and chlorophylls in dietary supplements containing Chlorella vulgaris and Spirulina platensis using High Performance Thin Layer Chromatography. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2018. v. 148, no. 30 January, p. 108--118. ISSN 0731-7085. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0731708517316254?via%3Dihub
article in a professional periodical2018Details
The evaluation of fresh semen arteficial insemination of zwartbles sheep
Hošek, Martin -- Filipčík, Radek -- Rečková, Zuzana -- Klementová, Kristýna -- Janoš, Tomáš -- Čudan, František -- Máchal, Ladislav
The evaluation of fresh semen arteficial insemination of zwartbles sheep. In Animal Breeding 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 20--24. ISBN 978-80-7509-538-1.
article in proceedings2018Details
Úroveň chovu amerických plemen koní využívaných v agroturistice v ČR z pohledu chovatelů
Mikule, Vladimír -- Sládek, Libor -- Ondráčková, Lucie
Úroveň chovu amerických plemen koní využívaných v agroturistice v ČR z pohledu chovatelů. In Animal Breeding 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 56--63. ISBN 978-80-7509-538-1.
article in proceedings2018Details
Vliv aplikace dusíku a mimokořenové výživy na výnos zrna jarního ječmene a jeho kvalitu
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Burešová, Iva
Vliv aplikace dusíku a mimokořenové výživy na výnos zrna jarního ječmene a jeho kvalitu. In Kompendium 2018. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2018, s. 36--39. ISBN 978-80-213-2829-7.
article in proceedings2018Details
Vliv barvy Moerickeho pastí a jejich okolí na společenstva žahadlových blanokřídlých a florikolních brouků
Perlík, M -- Říha, Martin -- Čížek, L -- Šebek, P
Vliv barvy Moerickeho pastí a jejich okolí na společenstva žahadlových blanokřídlých a florikolních brouků. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 170. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Vliv pohlaví na růstovou schopnost králíků
Sládek, Libor -- Mikule, Vladimír -- Juránková, Petra
Vliv pohlaví na růstovou schopnost králíků. In Animal Breeding 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 89--95. ISBN 978-80-7509-538-1.
article in proceedings2018Details
Vliv různého zpracování půdy na výnos jarního ječmene v suché oblasti
Vrtílek, Petr -- Smutný, Vladimír -- Dryšlová, Tamara
Vliv různého zpracování půdy na výnos jarního ječmene v suché oblasti. Úroda. 2018. v. 66, no. 2, p. 12--14. ISSN 0139-6013.
article in a professional periodical2018Details
Vyhodnocení růstové intensity a kvality jatečně upraveného těla plemene zwartbles
Janoš, Tomáš -- Filipčík, Radek -- Hošek, Martin
Vyhodnocení růstové intensity a kvality jatečně upraveného těla plemene zwartbles. In Animal Breeding 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 25--30. ISBN 978-80-7509-538-1.
article in proceedings2018Details
Who is worse? Impact of Common Vole (Microtus arvalis) and European Hare (Lepus europaeus) on apple trees by bark gnawing
Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta -- Čepelka, Ladislav
Who is worse? Impact of Common Vole (Microtus arvalis) and European Hare (Lepus europaeus) on apple trees by bark gnawing. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, s. 203--204. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
XI. lepidopterological colloquium
Balázs, Attila -- Havlová, Lucie -- Hula, Vladimír -- Laštůvka, Zdeněk -- Magulová, Iva -- Novotný, Břetislav -- Šefrová, Hana -- Štempáková, Kristína
XI. lepidopterologické kolokvium. 25. 1. 2018, Brno (CZ).
holding a conference2018Details
XI. lepidopterological colloquium. Programme and book of abstracts
Laštůvka, Zdeněk -- Šefrová, Hana
XI. lepidopterologické kolokvium. Program a sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 28 p. ISBN 978-80-7509-537-4.
conference proceedings2018Details