Summary of topics offered - Department of Plant Biology (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | D | F | I | P | S | T | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza genetické variability/diverzity rostlinVyhnánek, T.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / 2--
2.DTAplikace genetických markerů u konopíVyhnánek, T.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / 1--
3.DTDruhová pestrost plevelů v podmínkách ekologického zemědělstvíWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic2 / -- Kosík, P.
Černý, M.
4.BTDruhové složení vegetace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnamiWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / ----
5.BTDruhové složení vegetace na železniciWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic1 / -- Zimová, N.
6.BTDruhové složení vegetace ve městech a na městských komunikacíchWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic1 / -- Kašparová, P.
7.BTDruhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“Winkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic1 / -- Řičica, T.
8.BTFlóra a vegetace vybraných rašelinišťJiroušek, M.Department of Plant Biology (FA)B-ASFADetails of topic0 / 1--
9.BTIdentifikace pšenice seté a špaldy DNA markeryVyhnánek, T.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic1 / 1 Smetana, D.
10.BTProblematika plevelů v ekologickém zemědělstvíWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic2 / -- Ignácová, K.
Staněk, M.
11.DisTStudium pukavosti lusku jako klíčového znaku domestikace hrachuHanáček, P.Department of Plant Biology (FA)D-BOTFADetails of topic0 / ----
12.DisTStudium složení a vývoje vegetace synantropně ovlivněných stanovišťWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)D-PMFADetails of topic2 / -- Uldrijan, D.
Červenková, J.
13.DisTStudium složení a vývoje rostlinné vegetace v trvalých kulturách na zemědělské půděWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)D-PMFADetails of topic0 / ----
14.BTSynantropní flóra města BrnaJiroušek, M.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / 3--
15.DisTTéma dle vlastního návrhuWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)D-PMFADetails of topic2 / -- Hanusová, H.
Jagoš, P.
16.DisTVliv pěstebních technologií na dynamiku společenstev polních plevelůWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)D-PMFADetails of topic2 / -- Kotlánová, B.
Kadlček, L.
17.DTVliv pěstitelských postupů na diverzitu plevelů ve vybraných polních plodináchWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic3 / -- Šťastný, J.
Hrubý, R.
Bartošková, V.
18.BTVliv pěstitelských postupů na zaplevelení polních plodinWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic2 / -- Skácel, V.
Turek, K.
19.BTVliv podmínek prostředí na klíčení vybraných druhů plevelůWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic3 / -- Drahonská, E.
Danielová, A.
Hlaváčová, K.
20.DTVliv podmínek rozdílných stanovišť na klíčivost nažek vybraného druhů z čeledi miříkovitých nebo z čeledi hvězdicovitýchWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic1 / -- Frantová, N.
21.DisTVolné téma dle zájmu studentůVyhnánek, T.Department of Plant Biology (FA)D-BOTFADetails of topic3 / -- Fronková, H.
Mendel, P.
Grulichová, M.
22.DTVolné téma na základě zájmu studentaVyhnánek, T.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / 2--
23.BTvolné téma podle zájmu studentůVyhnánek, T.Department of Plant Biology (FA)B-AGB, B-PPRFADetails of topic0 / 2--
24.BTVybrané charakteristiky z biologie vybraného druhů z čeledi hvězdicovitých nebo miříkovitýchWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / ----
25.BTVyhodnocení druhového složení plevelů polních plodin ve vybraném zemědělském podnikuWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic10 / -- Viktorová, L.
Bohuslav, J.
Hroch, J.
Suchánková, M.
Brabec, T.
Liška, J.
Borková, K.
Borovička, R.
Hromádko, P.
Nerušil, D.
26.DTVyhodnocení druhového složení vegetace synantropně ovlivněných stanovišťWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / ----
27.DTVyhodnocení druhového složení vegetace v trvalých kulturách (ovocný sad, vinice, chmelnice) nebo v zahradnických kulturáchWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / ----
28.BTVyhodnocení druhového složení vegetace v zahradnictví, ovocných sadech, chmelnicích a vinicíchWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic3 / -- Dovolil, P.
Smolková, B.
Mužíková, M.
29.DTVyhodnocení složení plevelů na pozemcích vybraného zemědělského podnikuWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic7 / -- Daňková, Š.
Pfefr, L.
Juřenová, K.
Němec, R.
Renčínová, E.
Růžička, R.
Hasa, V.
30.DisTVyužití genetických markerů u obilovinVyhnánek, T.Department of Plant Biology (FA)D-BOTFADetails of topic0 / ----
31.DisTVztahy vybraných meteorologických nebo půdních charakteristik a polních plevelůWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)D-PMFADetails of topic0 / ----