Návratka k prihláške na štúdium na MENDELU


Na tejto webovej stránke si môžete vyplniť elektronickú návratku k prihláške k štúdiu na MENDELU. Zadanie informácií do elektronickej návratky má rovnakú platnosť ako ich osobné vybavenie na študijnom oddelení.

Pre prihlásenie do systému návratiek použite, prosím, nasledujúci odkaz a po výzve systému zadajte prihlasovacie údaje, ktoré nájdete v liste s rozhodnutím o prijatí.

Elektronický systém návratiek nie je v túto chvíľu prístupný. Skúste to, prosím, neskôr, alebo ak ste už zapísaní na štúdium a dostali ste prihlasovacie údaje do systému, prihláste sa nimi na úvodnej stránke informačného systému.
V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.