Course syllabus MTZP - Methodology theses (FA - SS 2017/2018)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: MTZP
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Metodologie závěrečných prací
Název anglicky: Methodology theses
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2017/2018
Vyučující: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (cvičící, garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost kritiky a sebekritiky
-schopnost organizace a plánování
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-týmová práce
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analyzovat a interpretovat genetické a molekulárně biologické analýzy
-Schopnost analyzovat komplexní data
-Schopnost vyhledávat a zpracovávat odbornou literaturu
-Tvorba projektů a jejich management

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2017.

Type of output: