Folder Doktorské studium


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Doktorské studium.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 8 of 8).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy v akademickém roce 2017/2018P. Pernický12/02/201302/01/2017Vyhlaska_dekana_13_2016.doc  
Příloha č. 1 ke Směrnici děkana 1/2014o podmínkách a průběhu studia v d...P. Pernický10/07/201408/22/2016priloha_c_1.doc  
Příloha č. 2 ke Směrnici děkana 1/2014o podmínkách a průběhu studia v d...P. Pernický10/07/201408/22/2016priloha_c.2.doc  
Dean's directive 1/2014 about the conditions and course studies at doctoral programs FH MENDELUP. Pernický09/04/201408/22/2016smernice_dekana_01_2014_en.docx  smernice_dekana_01_2014.doc  
Vyhl. č. 6/2010 o průběhu studia v doktorském studijním programu Zahradnické inženýrství (čtyřleté studium)P. Pernický06/07/201606/07/2016Pravidla_zahajeni_vyhl_6_2010.pdf  
Protokol o zkoušce z předmětuP. Pernický10/07/201409/01/2015Protokol_o_zkousce_z_predmetu9-2015.doc  
Vzorový autoreferátP. Pernický10/07/201411/12/2014corr._Autoreferat_novyvzor.doc  
Rekapitulační formulář pro zahájení řízení obhajoby disertační práceP. Pernický10/21/201411/12/2014priloha_c.2.doc  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 2 of 2).

NameEnter folder
Komise pro státní doktorské zkoušky
Školitelé doktorských studijních programů