Folder Statut a vnitřní předpisy


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Statut a vnitřní předpisy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 16).

1-10 11-16

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Statut Mendelovy univerzity v BrněRegistrace na MŠMT 16. 5. 2017, č...L. Rysková05/31/201705/31/2017UZ_Statut_MENDELU.pdf  
Volební řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brněregistrace na MŠMT: čj. MSMT-6242...L. Rysková04/20/201705/05/2017Volebni_rad_AS.pdf  
Jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brněregistrace na MŠMT: čj. MSMT-6242...L. Rysková04/20/201705/05/2017Jednaci_rad_AS.pdf  
Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v BrněII. úplné znění jednacího řádu Vě...L. Rysková05/24/201605/24/2016UZ2-VR-MZLU-R.pdf  
Stipendijní řád Mendelovy univerzity v BrněI. Vyskočil01/22/201501/22/2015Stipendijni_rad_III.pdf  
Mzdový předpisregistrovaný na MŠMT dne 29. pros...I. Vyskočil01/09/201501/09/2015Mzdovy_predpis_MENDELU.pdf  
Řád celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brněregistrace na MŠMT dne 18. 12. 20...L. Rysková01/01/201401/02/2014Rad_celozivotniho_vzdelavani_MENDELU.pdf  
Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech Mendelovy univerzity v BrněI. Změny, registrace na MŠMT dn...L. Rysková06/11/201306/27/2013I._UZ_Studijni_a_zkusebni_rad_MENDELU.pdf  
Směrnice o pravidlech hospodaření MZLU v Brněregistrace MŠMT 26. 10. 2009S. Zerdaloglu12/03/201212/03/2012Uplne_znneni_smernice_o_pravidlech_hospodareni_26.10.2009.pdf  
Organizační řád Školního zemědělského podniku Žabčicečj.1080/2001 (23.4.2001), změny č...S. Zerdaloglu12/03/201212/03/2012organizacni_rad_szp_zabcice.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 2 of 2).

NameEnter folder
Archiv - Statut a vnitřní předpisy
Documents in English